28 Ocak 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

28 Ocak 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Üzerinde yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?
A
Yaralının isteğine göre değişir.
B
Yaralının ayakları önde olacak şekilde
C
Yaralının baş kısmı önde olacak şekilde
D
Yaralının yarasına göre değişir.
Soru 2
    Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?
A
Doku
B
Gövde
C
Hücre
D
Sistem
Soru 3
    Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Öndeki aracın geçilmesi
B
Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
C
Hızın azaltılması
D
Bariyer kapalı ise durulması
Soru 4
    Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Uzağı gösteren ışıkların
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Park ışıklarının
D
Yakını gösteren ışıkların
Soru 5
    Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?
A
ektör
B
ülatör
C
şör
D
i
Soru 6
    İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Önce sağ sonra sol tarafını kontrol etmesi
B
Yaya geçidini kullanması
C
En kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi
D
Alt ve üst geçitleri kullanması
Soru 7
    Aşırı agresif ve öfkeli araç kullanan bir sürücü içinde kendinin de bulunduğu zincirleme trafik kazasına sebep olmuştur. Bu kazaya neden olan sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Ülkenin gelişimine katkı sağlamıştır
B
Kaza sonucu diğer sürücülerin huzurunu kaçırmıştır
C
Madde kayıplara neden olmuştur
D
Psikolojik olarak olumsuz etkilenmiştir
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması
B
Yara içinin kurcalanması
C
Yarada kanama varsa durdurulması
D
Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması
Soru 9
   Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.

  Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 10
    Aracın, kısa farları kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?
A
35
B
25
C
45
D
50
Soru 11
    Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?
A
4
B
1
C
3
D
2
Soru 12
    Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bujilerin kurum bağlaması
B
Lastiklerin hava basıncının fazla olması
C
Frenlerin ayarsız olması
D
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?
A
Doğru yapılmış far ayarı
B
Alaşımlı jant
C
Delinmiş egzoz susturucusu
D
Motor yağı kalitesi
Soru 14
   I- Akü kontrolü II- Lastik kontrolü III- Antifriz kontrolü

  Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
A
Fren hidroliğinin tamamlanması
B
Soğutma suyuna antifriz katılması
C
Rölanti devrinin yüksek olması
D
Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi
Soru 16
    Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
A
Kavşaklara yaklaşırken
B
Bir başka araç tarafından geçilirken
C
Sağa veya sola dönerken
D
İki yönlü kara yolunda öndeki araç geçilirken
Soru 17
  • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Yaralıyı değerlendirmenin
B
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmanın
C
Trafik kazalarını azaltmanın
D
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
Soru 18
   Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.

  Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
Otomobilin tali yolda olması
B
İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması
C
İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
D
İtfaiye aracının ana yolda olması
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
A
Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
B
Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
C
Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi
D
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?
A
Rotil
B
Şaft
C
Aks
D
Karter
Soru 21
  I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

  Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?
A
I, II ve III.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
Yalnız I
Soru 22
    Aksine bir işaret bulunmadıkça aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saatte 85 kilometredir?
A
Otomobil
B
Motosiklet
C
Otobüs
D
Kamyon
Soru 23
    Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde, çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
A
Sert bir yere sırtüstü yatırılır ve boyun üzerine baskı yapılır.
B
Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilir.
C
Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılır ve kürek kemiklerinin arasına vurulur.
D
Şekerli su içirilir.
Soru 24
    Türkiye'de trafik ortamında gerçekleştirilen ihlallerin bir çoğunun kasıtlı olduğunu görmekteyiz. Göz göre göre bunca ihlalin yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Saygıyı ön plana alan trafik algısı oluşmuştur
B
Trafik ortamında olumsuz kültürlenme söz konusudur
C
İhlaller alışkanlık haline gelmiştir
D
Sorumluluk duygusu yeterince gelişmemiştir
Soru 25
    Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?
A
Yüz bölgesinde olan kanamalarda
B
Karın bölgesinde olan kanamalarda
C
Bacak bölgesinde olan kanamalarda
D
Kol bölgesinde olan kanamalarda
Soru 26
    “D1” sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?
A
Motosiklet
B
Lâstik tekerlekli traktör
C
Atv
D
Minibüs
Soru 27
    Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Motorun durdurulmasına
B
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
C
El freninin çekilmesine
D
Park lambasının yakılmasına
Soru 28
   Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.

  Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
A
Merkezi sinir sistemi
B
Solunum sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
A
Hareket ile azalan ağrı
B
İşlev kaybı
C
Kızarma
D
Şişlik
Soru 30
    Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Kaburga kırığı olan
B
Omurga kırığı olan
C
Kolunda yara ve kırık olan
D
1. derece yanığı olan
Soru 31
    Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?
A
Fan müşirinin
B
Klima kompresörünün
C
Termostatın
D
Fan sigortasının
Soru 32
   Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

  Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?
A
Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
B
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
C
Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması
D
Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
Soru 33
    Egzoz susturucusu, yanmış gazların gürültüsünün azaltılmasında görev yapar. Buna göre araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?
A
Gürültü kirliliğinin en aza inmesi
B
Egzozdan siyah renkte duman çıkması
C
Gürültü kirliliğinin artması
D
Motorun ısınarak stop etmesi
Soru 34
    G sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
Otobüs
B
Motosiklet
C
Çekici
D
İş makinesi
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
A
112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi
B
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiğinin belirtilmesi
C
Kimin, hangi numaradan aradığının bildirilmesi
D
Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması
Soru 36
    Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Yakıt tüketiminin azalmasına
B
Aracın maksimum hızının artmasına
C
Lastiklerin daha çabuk aşınmasına
D
Fren sisteminin arızalanmasına
Soru 37
    Yaralının araçtan çıkarılması sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu, omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olabilir?
A
İç kanama
B
Acıkma hissi
C
Vücudun bir bölümünde felç
D
Hazımsızlık
Soru 38
    Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?
A
Su pompası
B
Diferansiyel dişlileri
C
Şanzuman dişlileri
D
Alternatör diyotları
Soru 39
    Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
A
Geçilecek aracın hızının
B
Karşıdan gelen araçla olan mesafenin
C
Geçme yasağı olup olmadığının
D
Geçilecek aracın markasının
Soru 40
    Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?
A
Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi
B
Yakıt deposunun delinmesi
C
Yakıt sisteminin hava yapması
D
Hava filtresinin kirlenmesi
Soru 41
  I. Araç içinde savrulma
II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma

  Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III.
C
I ve II.
D
II ve III.
Soru 42
    Aşağıdakilerden hangisi, marş motoruna ilk hareket için elektrik verir?
A
Buji
B
Endüksiyon bobini
C
Akü
D
Distribütör
42 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

28 Ocak 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 28 Ocak 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 28 Ocak 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 28 Ocak 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

28 Ocak 2021 ehliyet sınav soruları
28 Ocak 2021 ehliyet sinavi sorulari
28 Ocak 2021 ehliyet sinav sorulari
28 Ocak 2021 ehliyet sınav soruları çöz
28 Ocak 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 28 Ocak 2021

28 Ocak 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

28 Ocak 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

28 Ocak 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık