25 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

25 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Marş sistemi
B
Süspansiyon sistemi
C
Ateşleme sistemi
D
Fren sistemi
Soru 2
    Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A
1 - 2 - 4 - 3
B
3 - 1 - 2 - 4
C
2 - 3 - 4 - 1
D
2 - 1 - 3 - 4
Soru 3
    Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır.
B
Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır.
C
Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır.
D
Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez.
Soru 4
    Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
B
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
C
El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
D
Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda
Soru 5
    Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?
A
Dıştan yanmalı motor
B
İçten yanmalı motor
C
Elektrik motoru
D
Marş motoru
Soru 6
   Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

  Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?
A
1 ve 3
B
Yalnız 2
C
2 ve 3
D
1 ve 2
Soru 7
   Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.

  Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Havale
B
Epilepsi
C
Bayılma
D
Şok
Soru 8
    Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
anevraya başladıktan sonra işaret vermeli
B
anevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
C
n, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
D
şaret verdiği anda manevraya başlamalı
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?
A
Millî Eğitim Bakanlığı
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Emniyet Genel Müdürlüğü
D
Ulaştırma Bakanlığı
Soru 10
   “Engelli sürücülerin park alanına, engelsiz bir araç sürücüsünün park etmesi durumunda ödenecek ceza tutarı hafif bir park kusuruna göre 2 kat daha fazladır.”

  Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Devletin kazanç sağlaması.
B
Engelli sürücülere moral vermek.
C
Engelli sürücülere ödenek sağlamak.
D
Kesilen cezalarla kişilerde farkındalık oluşturmak.
Soru 11
   I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması

  Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I, II ve III
D
Yalnız II
Soru 12
    Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Terminal
B
Servis istasyonu
C
Garaj
D
Muayene istasyonu
Soru 13
    B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?
A
Lastik tekerlekli traktör
B
Motosiklet
C
Kamyon
D
Otobüs
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
A
Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması
B
Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi
C
Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi
D
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
Soru 15
  I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

  Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?
A
I, II ve III.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
Yalnız I
Soru 16
   I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

  Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 17
  • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

  Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
A
Yolcu kusurları
B
Araç kusurları
C
Sürücü kusurları
D
Yaya kusurları
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir?
A
Bisikletler
B
Lâstik tekerlekli traktörler
C
Çekiciler
D
Motorsuz araçlar
Soru 19
    Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
A
Motorun soğuk çalışmasına
B
Bijon somunlarının gevşemesine
C
Motorun hararet yapmasına
D
Fren hidroliğinin azalmasına
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?
A
Antifriz
B
Fren hidroliği
C
Akü elektroliti
D
Motor yağı
Soru 21
    Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?
A
Şerit
B
Banket
C
Platform
D
Kavşak ortak alanı
Soru 22
    Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
ABS
B
Emniyet kemeri
C
ASR
D
Hava yastığı
Soru 23
    Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Otomobil
B
Motosiklet
C
Minibüs
D
Otobüs
Soru 24
   Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.

  Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
A
Asit
B
Motor yağı
C
Antifriz
D
Saf su
Soru 25
    Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?
A
Çekici lastiklerin ikisine
B
Ön lastiklerin birine
C
Çekici olmayan lastiklerin ikisine
D
Arka lastiklerin birine
Soru 26
    Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
B
Psikolojik destek sağlamak
C
Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
D
Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
Soru 27
    Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
B
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
C
Akünün boşalması
D
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?
A
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
B
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
C
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yüksekte tutulması
D
Burkulan bölgeye masaj yapılması
Soru 29
    Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?
A
50
B
75
C
150
D
100
Soru 30
    Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
A
15
B
5
C
10
D
20
Soru 31
    Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Öfkeli
B
Stresli
C
Hoş görülü
D
Asabi
Soru 32
    Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
B
Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa
C
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
D
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
Soru 33
    Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?
A
12 - 20
B
5 - 10
C
35 - 40
D
25 - 30
Soru 34
    Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Marş motorunda
B
Alternatörde
C
Fan motorunda
D
Far ampullerinde
Soru 35
    Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
A
Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
B
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
C
Kırmızı ışıkta
D
Sarı ışıkta
Soru 36
    Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
B
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
C
Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme
D
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
36 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

25 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 25 Mart 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 25 Mart 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 25 Mart 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

25 Mart 2021 ehliyet sınav soruları
25 Mart 2021 ehliyet sinavi sorulari
25 Mart 2021 ehliyet sinav sorulari
25 Mart 2021 ehliyet sınav soruları çöz
25 Mart 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 25 Mart 2021

25 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

25 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

25 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık