1 Haziran 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

1 Haziran 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Hangi tür araçlarda emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu değildir?
A
Lâstik Tekerlekli Traktörlerde
B
Tescilde otomobil gibi işlem gören arazi taşıtlarında
C
Minibüslerde
D
Otomobillerde
Soru 2
    Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
A
I ve III
B
ve II
C
alnız I
D
Hızını artırmalı II. Hızını azaltmalı III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı
Soru 3
    Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
B
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
C
Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması
D
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekle görevlidir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Trafik Hizmetleri Başkanlığı
C
İl Trafik Komisyonu
D
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 5
    Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Batı
B
Doğu
C
Güney
D
Kuzey
Soru 6
    Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
2
B
1
C
3
D
4
Soru 7
    Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu
A
Burkulma
B
Kalp durması
C
Kulak çınlaması
D
Şok
Soru 8
    Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
A
Bijon somunlarının gevşemesine
B
Motorun soğuk çalışmasına
C
Motorun hararet yapmasına
D
Fren hidroliğinin azalmasına
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?
A
Çenenin kasılması
B
Baş-çene pozisyonu verilmesi
C
Vücudun kasılması
D
Dilin geriye kaçması
Soru 10
    Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fren hidroliği göstergesi
B
Yakıt göstergesi
C
Hararet göstergesi
D
Şarj göstergesi
Soru 11
    Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Başkasına devir etme şartı
B
Hurdaya ayırma
C
Sürücüsüne ağır hapis
D
Trafikten men
Soru 12
    Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
A
Hastanede
B
Sağlık merkezinde
C
Ambulans içinde
D
Olay yerinde
Soru 13
    Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
A
Hücre - Doku - Organ - Sistem
B
Organ - Hücre - Doku - Sistem
C
Sistem - Doku - Organ - Hücre
D
Hücre - Organ - Doku - Sistem
Soru 14
   I- Yara içi kurcalanır. II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz. III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

  Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 15
   "Düşene sırtın dönen korksun,bir gün kendi düştüğünde, kimse ona elini uzatmayacaktır."(Sadi, Orkide)

  Yukarıdaki ifadede trafik adabının hangi yönü üzerine söylenmiş olabilir?
A
Yardımlaşma
B
Hoşgörü
C
İletişim
D
Sorumluluk
Soru 16
  I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

  Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
I, II ve III.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I ve III.
Soru 17
  • Gereksiz yere korna çalınması
• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

  Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Trafiğin hızlı akmasına
B
Yolculuğun huzurlu geçmesine
C
Gürültü kirliliğine
D
Yolculuk süresinin kısalmasına
Soru 18
    Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
A
Yanıcı madde
B
Yakıcı madde
C
Atık
D
Kireç
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
B
Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
C
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
D
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
Soru 20
    Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
A
Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
B
Öksürük ve hıçkırığı olanlara
C
Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
D
Kalbi düzensiz çalışanlara
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur ?
A
Yakıt borularının uzunluğu
B
Yağ filtresinin tıkalı olması
C
Yakıt filtresinin tıkalı olması
D
Hava filtresinin tıkalı olması
Soru 22
    Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
A
2
B
3
C
5
D
4
Soru 23
    Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
A
Sürücülerin dikkatinin artırılması
B
Kazaların önlenmesi
C
Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
D
Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
Soru 24
   Yerleşim Yerinde = YY

  Yerleşim Yeri Dışında = YYD
A
YY : 60, YYD : 250
B
YY : 30, YYD : 150
C
şaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
D
YY : 50, YYD : 200
Soru 25
   I- Akü kontrolü II- Lastik kontrolü III- Antifriz kontrolü

  Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 26
    Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Doğu
B
Güney
C
Kuzey
D
Batı
Soru 27
    Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Eklem bölgesi olmasına
B
Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
C
Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
D
Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
Soru 28
    Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?
A
Nabız sayısının azalmasından
B
Yüzünün sararmasından
C
Vücut sıcaklığının azalmasından
D
Göğüs kafesinin yükselmesinden
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Araçların muayenesini yapmak
B
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
C
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
D
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?
A
Kâğıt mendil
B
Ağrı kesici ilaç
C
Gazlı bez
D
Oksijenli su
Soru 31
    Taşıt yolunun bir şeridinde en fazla kaç bisikletli yan yana gidebilir?
A
2
B
3
C
5
D
4
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olarak buz konulması
B
Kazazedenin koltuk altlarına, kasıklarına, dirseklerin iç yüzü ve avuç içlerine ıslak bez yerleştirilmesi
C
Musluk suyu ile ıslatılan havlu veya küçük bez parçalarıyla ateşi düşmüyorsa kazazedenin oda sıcaklığındaki su ile yıkanması
D
Kazazedenin giysilerinin çıkartılması
Soru 33
    Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yüzüstü yatış
B
Yan yatış
C
Sırtüstü yatış
D
Yarı oturuş
Soru 34
    Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
200
B
120
C
150
D
100
Soru 35
    Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Kaburga kırığı olan
B
Omurga kırığı olan
C
1. derece yanığı olan
D
Kolunda yara ve kırık olan
Soru 36
    Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
B
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
C
Kan dolaşımını yavaşlatmak
D
Solunum sıkıntısını azaltmak
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden değildir?
A
Bulantı ve kusma olması
B
Kulak veya ağızdan kan gelmesi
C
Derinin soğuk ve nemli olması
D
Reflekslerin güçlü olması
Soru 38
    Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
A
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
B
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
C
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi
D
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
Soru 39
    Su soğutmalı motorlarda, soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Radyatör
B
Karbüratör
C
Karter
D
Külbütör
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

1 Haziran 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 1 Haziran 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 1 Haziran 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 1 Haziran 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

1 Haziran 2021 ehliyet sınav soruları
1 Haziran 2021 ehliyet sinavi sorulari
1 Haziran 2021 ehliyet sinav sorulari
1 Haziran 2021 ehliyet sınav soruları çöz
1 Haziran 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 1 Haziran 2021

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

1 Haziran 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur ?
A
Hava filtresinin tıkalı olması
B
Yağ filtresinin tıkalı olması
C
Yakıt borularının uzunluğu
D
Yakıt filtresinin tıkalı olması
Soru 2
  I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

  Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
I ve III.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?
A
Baş-çene pozisyonu verilmesi
B
Çenenin kasılması
C
Dilin geriye kaçması
D
Vücudun kasılması
Soru 4
   I- Yara içi kurcalanır. II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz. III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

  Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 5
    Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
4
B
3
C
2
D
1
Soru 6
    Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
A
Motorun soğuk çalışmasına
B
Fren hidroliğinin azalmasına
C
Motorun hararet yapmasına
D
Bijon somunlarının gevşemesine
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden değildir?
A
Bulantı ve kusma olması
B
Kulak veya ağızdan kan gelmesi
C
Derinin soğuk ve nemli olması
D
Reflekslerin güçlü olması
Soru 8
    Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yüzüstü yatış
B
Yan yatış
C
Yarı oturuş
D
Sırtüstü yatış
Soru 9
    Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Hurdaya ayırma
B
Trafikten men
C
Başkasına devir etme şartı
D
Sürücüsüne ağır hapis
Soru 10
    Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fren hidroliği göstergesi
B
Şarj göstergesi
C
Hararet göstergesi
D
Yakıt göstergesi
Soru 11
  • Gereksiz yere korna çalınması
• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

  Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Yolculuğun huzurlu geçmesine
B
Trafiğin hızlı akmasına
C
Gürültü kirliliğine
D
Yolculuk süresinin kısalmasına
Soru 12
   I- Akü kontrolü II- Lastik kontrolü III- Antifriz kontrolü

  Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?
A
Ağrı kesici ilaç
B
Gazlı bez
C
Oksijenli su
D
Kâğıt mendil
Soru 14
    Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
A
3
B
4
C
2
D
5
Soru 15
    Hangi tür araçlarda emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu değildir?
A
Otomobillerde
B
Minibüslerde
C
Tescilde otomobil gibi işlem gören arazi taşıtlarında
D
Lâstik Tekerlekli Traktörlerde
Soru 16
    Taşıt yolunun bir şeridinde en fazla kaç bisikletli yan yana gidebilir?
A
5
B
2
C
3
D
4
Soru 17
   Yerleşim Yerinde = YY

  Yerleşim Yeri Dışında = YYD
A
YY : 60, YYD : 250
B
şaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
C
YY : 50, YYD : 200
D
YY : 30, YYD : 150
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
B
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
C
Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
D
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
Soru 19
    Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Kuzey
B
Doğu
C
Batı
D
Güney
Soru 20
    Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
A
Öksürük ve hıçkırığı olanlara
B
Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
C
Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
D
Kalbi düzensiz çalışanlara
Soru 21
    Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
B
Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
C
Kan dolaşımını yavaşlatmak
D
Solunum sıkıntısını azaltmak
Soru 22
    Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
A
ve II
B
Hızını artırmalı II. Hızını azaltmalı III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı
C
I ve III
D
alnız I
Soru 23
    Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
200
B
120
C
100
D
150
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olarak buz konulması
B
Musluk suyu ile ıslatılan havlu veya küçük bez parçalarıyla ateşi düşmüyorsa kazazedenin oda sıcaklığındaki su ile yıkanması
C
Kazazedenin giysilerinin çıkartılması
D
Kazazedenin koltuk altlarına, kasıklarına, dirseklerin iç yüzü ve avuç içlerine ıslak bez yerleştirilmesi
Soru 25
    Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
A
Atık
B
Yanıcı madde
C
Kireç
D
Yakıcı madde
Soru 26
    Su soğutmalı motorlarda, soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karbüratör
B
Külbütör
C
Radyatör
D
Karter
Soru 27
    Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Batı
B
Kuzey
C
Doğu
D
Güney
Soru 28
    Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
A
Olay yerinde
B
Sağlık merkezinde
C
Hastanede
D
Ambulans içinde
Soru 29
    Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?
A
Yüzünün sararmasından
B
Göğüs kafesinin yükselmesinden
C
Nabız sayısının azalmasından
D
Vücut sıcaklığının azalmasından
Soru 30
    Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
B
Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
C
Eklem bölgesi olmasına
D
Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekle görevlidir?
A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
İl Trafik Komisyonu
D
Trafik Hizmetleri Başkanlığı
Soru 32
    Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
A
Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
B
Sürücülerin dikkatinin artırılması
C
Kazaların önlenmesi
D
Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
Soru 33
   "Düşene sırtın dönen korksun,bir gün kendi düştüğünde, kimse ona elini uzatmayacaktır."(Sadi, Orkide)

  Yukarıdaki ifadede trafik adabının hangi yönü üzerine söylenmiş olabilir?
A
Yardımlaşma
B
Hoşgörü
C
Sorumluluk
D
İletişim
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
B
Araçların muayenesini yapmak
C
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
D
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
Soru 35
    Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
A
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
B
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
C
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
D
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi
Soru 36
    Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu
A
Şok
B
Kalp durması
C
Burkulma
D
Kulak çınlaması
Soru 37
    Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Kaburga kırığı olan
B
Kolunda yara ve kırık olan
C
Omurga kırığı olan
D
1. derece yanığı olan
Soru 38
    Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
A
Sistem - Doku - Organ - Hücre
B
Hücre - Doku - Organ - Sistem
C
Organ - Hücre - Doku - Sistem
D
Hücre - Organ - Doku - Sistem
Soru 39
    Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
B
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
C
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
D
Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

1 Haziran 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

1 Haziran 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

1 Haziran 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık