12 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

12 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne ad verilir?
A
Geçiş yolu
B
Yaya yolu
C
Platform
D
Yaya geçidi
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A
Solunum sayısının değerlendirilmesi
B
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
C
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
D
Adı ve soyadının öğrenilmesi
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Aşırı hız yapılması
B
Rölanti ayarının bozuk olması
C
Lastiklerin havasının az olması
D
Frenlerin ayarsız olması
Soru 4
    Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Açık havaya çıkarılır.
B
Tuzlu su içirilir.
C
Yoğurt yedirilir.
D
Kusturulur.
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?
A
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
B
Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
C
Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi
D
Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?
A
Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi
B
Kazazedeye yakın mesafede durulması.
C
İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi
D
Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
A
Kilometre sayacı
B
Diferansiyel
C
Amortisör
D
Direksiyon
Soru 8
    Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Yakını gösteren ışıkların
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Park ışıklarının
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Bayılma
B
Yüzün kızarması
C
Beyin kanaması
D
Aşırı dozda alkol alımı
Soru 10
    Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi
B
Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi
C
Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması
D
Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması
Soru 11
    Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
00
B
10
C
0
D
0
Soru 12
   I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki II- Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması III- Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması

  Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?
A
II ve III
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 13
    Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
A
örüntü kirliliğini
B
ürültü kirliliğini
C
u kirliliğini
D
ava kirliliğini
Soru 14
    Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
A
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltme­ye çalışmak
B
Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
C
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
D
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getire­rek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
Soru 15
    Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?
A
Araç donanımını tamamlamak
B
Trafik denetimlerinde göstermek
C
Araç muayenelerinde göstermek
D
Kazalarda ilk yardımda kullanmak
Soru 16
  • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
• Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

  Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
A
Koma
B
Kansızlık
C
Bayılma
D
Şok
Soru 17
    Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa, bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır?
A
Kavramada titreşimler hissedilir.
B
Diferansiyelde titreşimler hissedilir.
C
Direksiyonda titreşimler hissedilir.
D
Vites kutusunda titreşimler hissedilir.
Soru 18
    Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
B
Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
C
Psikolojik destek sağlamak
D
Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
Soru 19
    Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
A
1 - 2
B
1 - 3
C
2 - 4
D
3 – 4
Soru 20
    Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?
A
Otobüs
B
Otomobil
C
Motosiklet
D
Traktör
Soru 21
    Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?
A
Hoşgörülü olması
B
Sürekli kornaya basması
C
Aşırı stres yapması
D
Bencil davranması
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?
A
Öfke
B
Yaş
C
Bedensel Sakatlık
D
İşitme
Soru 23
    Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A
Ön kol kemiği
B
Kaburga kemiği
C
Köprücük kemiği
D
Kürek kemiği
Soru 24
    Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
50
B
40
C
35
D
15
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi Başbakan’ın başkanlığında, kara yolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan kuruldur?
A
Yol Yapım ve İşaretleme Genel Müdürlüğü
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu
D
İl ve İlçe Trafik Komisyonları
Soru 26
   Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.

  Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
A
Antifriz
B
Saf su
C
Asit
D
Motor yağı
Soru 27
    Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde, çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
A
Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilir.
B
Sert bir yere sırtüstü yatırılır ve boyun üzerine baskı yapılır.
C
Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılır ve kürek kemiklerinin arasına vurulur.
D
Şekerli su içirilir.
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Emniyet Genel Müdürlüğü
C
İl Belediye Başkanlığı
D
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Soru 29
    Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?
A
Empati
B
Beden dili
C
Konuşma üslubu
D
Tahammül
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?
A
Böbrekler
B
Pankreas
C
Akciğerler
D
Omurilik
Soru 31
   I- Frenler II- Lastikler III- Yakıt seviyesi

  Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 32
  I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

  Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlış
B
Her ikisi de doğru
C
I. doğru, II. yanlış
D
I. yanlış, II. doğru
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A
Alaşımlı jant
B
Elektrikli koltuk
C
Açılabilir tavan
D
Hava yastığı
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
B
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
C
Bujilerin yeni olması
D
Yakıt borularının uzun olması
Soru 35
    Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
A
Tam şarjlı akü
B
Antifrizli soğutma suyu
C
Eski ve aşınmış lastikler
D
Uzun yakıt boruları
Soru 36
    Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?
A
Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
B
Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmamaları
C
Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
D
Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
Soru 37
    Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A
Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
B
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
C
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
D
Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
Soru 38
  • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

  İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
Şokun engellenmesi
B
Zihinsel aktivitenin korunması
C
Kanamanın durdurulması
D
Sindirim işlevinin rahat olması
Soru 39
    Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması
B
Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması
C
Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde,uzağı gösteren ışıkların yakılması
D
Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi
Soru 40
    Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
A
Görgüsüzce davranan
B
Hoşgörülü
C
Bencil
D
Aşırı tepki gösteren
Soru 41
    Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Açık karın yarası olan
B
Ayak kemiği kırık olan
C
Bilinci yerinde olmayan
D
Solunum yolu zehirlenmesi olan
41 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
41
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

12 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 12 Mart 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 12 Mart 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 12 Mart 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

12 Mart 2020 ehliyet sınav soruları
12 Mart 2020 ehliyet sinavi sorulari
12 Mart 2020 ehliyet sinav sorulari
12 Mart 2020 ehliyet sınav soruları çöz
12 Mart 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 12 Mart 2020

12 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

12 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

12 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık