12 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

12 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
A
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getire­rek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
B
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltme­ye çalışmak
C
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
D
Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
Soru 2
    Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
10
B
0
C
0
D
00
Soru 3
    Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Yakını gösteren ışıkların
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Park ışıklarının
D
Uzağı gösteren ışıkların
Soru 4
  • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
• Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

  Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
A
Kansızlık
B
Koma
C
Bayılma
D
Şok
Soru 5
    Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması
B
Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde,uzağı gösteren ışıkların yakılması
C
Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması
D
Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi
Soru 6
    Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa, bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır?
A
Vites kutusunda titreşimler hissedilir.
B
Kavramada titreşimler hissedilir.
C
Direksiyonda titreşimler hissedilir.
D
Diferansiyelde titreşimler hissedilir.
Soru 7
   I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki II- Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması III- Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması

  Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 8
    Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?
A
Beden dili
B
Empati
C
Tahammül
D
Konuşma üslubu
Soru 9
   Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.

  Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
A
Motor yağı
B
Antifriz
C
Saf su
D
Asit
Soru 10
  • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

  İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
Sindirim işlevinin rahat olması
B
Kanamanın durdurulması
C
Zihinsel aktivitenin korunması
D
Şokun engellenmesi
Soru 11
    Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
15
B
35
C
50
D
40
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?
A
İl Belediye Başkanlığı
B
Emniyet Genel Müdürlüğü
C
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 13
    Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Yoğurt yedirilir.
B
Tuzlu su içirilir.
C
Açık havaya çıkarılır.
D
Kusturulur.
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Bayılma
B
Yüzün kızarması
C
Beyin kanaması
D
Aşırı dozda alkol alımı
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?
A
Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması
B
İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi
C
Kazazedeye yakın mesafede durulması.
D
Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi
Soru 16
    Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ayak kemiği kırık olan
B
Açık karın yarası olan
C
Solunum yolu zehirlenmesi olan
D
Bilinci yerinde olmayan
Soru 17
    Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
A
örüntü kirliliğini
B
ava kirliliğini
C
u kirliliğini
D
ürültü kirliliğini
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?
A
Böbrekler
B
Akciğerler
C
Omurilik
D
Pankreas
Soru 19
    Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?
A
Otobüs
B
Otomobil
C
Traktör
D
Motosiklet
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi Başbakan’ın başkanlığında, kara yolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan kuruldur?
A
Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu
B
Yol Yapım ve İşaretleme Genel Müdürlüğü
C
Karayolları Genel Müdürlüğü
D
İl ve İlçe Trafik Komisyonları
Soru 21
    Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
A
3 – 4
B
1 - 2
C
2 - 4
D
1 - 3
Soru 22
    Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?
A
Aşırı stres yapması
B
Bencil davranması
C
Sürekli kornaya basması
D
Hoşgörülü olması
Soru 23
  I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

  Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış, II. doğru
B
Her ikisi de doğru
C
I. doğru, II. yanlış
D
Her ikisi de yanlış
Soru 24
   I- Frenler II- Lastikler III- Yakıt seviyesi

  Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
A
Amortisör
B
Direksiyon
C
Kilometre sayacı
D
Diferansiyel
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A
Elektrikli koltuk
B
Açılabilir tavan
C
Hava yastığı
D
Alaşımlı jant
Soru 27
    Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne ad verilir?
A
Platform
B
Geçiş yolu
C
Yaya yolu
D
Yaya geçidi
Soru 28
    Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?
A
Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmamaları
B
Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
C
Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
D
Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
Soru 29
    Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Psikolojik destek sağlamak
B
Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
C
Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
D
Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
Soru 30
    Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması
B
Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi
C
Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması
D
Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi
Soru 31
    Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde, çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
A
Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilir.
B
Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılır ve kürek kemiklerinin arasına vurulur.
C
Sert bir yere sırtüstü yatırılır ve boyun üzerine baskı yapılır.
D
Şekerli su içirilir.
Soru 32
    Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?
A
Araç muayenelerinde göstermek
B
Araç donanımını tamamlamak
C
Trafik denetimlerinde göstermek
D
Kazalarda ilk yardımda kullanmak
Soru 33
    Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
B
Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
C
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
D
Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
B
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
C
Solunum sayısının değerlendirilmesi
D
Adı ve soyadının öğrenilmesi
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?
A
Öfke
B
İşitme
C
Bedensel Sakatlık
D
Yaş
Soru 36
    Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A
Ön kol kemiği
B
Kürek kemiği
C
Kaburga kemiği
D
Köprücük kemiği
Soru 37
    Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
A
Görgüsüzce davranan
B
Aşırı tepki gösteren
C
Bencil
D
Hoşgörülü
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?
A
Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
B
Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
C
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
D
Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi
Soru 39
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Lastiklerin havasının az olması
B
Rölanti ayarının bozuk olması
C
Frenlerin ayarsız olması
D
Aşırı hız yapılması
Soru 40
    Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
A
Antifrizli soğutma suyu
B
Tam şarjlı akü
C
Uzun yakıt boruları
D
Eski ve aşınmış lastikler
Soru 41
    Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Bujilerin yeni olması
B
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
C
Yakıt borularının uzun olması
D
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
41 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
41
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

12 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 12 Mart 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 12 Mart 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 12 Mart 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

12 Mart 2020 ehliyet sınav soruları
12 Mart 2020 ehliyet sinavi sorulari
12 Mart 2020 ehliyet sinav sorulari
12 Mart 2020 ehliyet sınav soruları çöz
12 Mart 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 12 Mart 2020

12 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

12 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

12 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık