8 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

8 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    120 Km hızla giden bir otomobilin öndeki araç ile olan takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A
60
B
30
C
70
D
80
Soru 2
    B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
A
Kamyonet
B
Kamyon
C
Otomobil
D
Minibüs
Soru 3
    Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
2
B
3
C
4
D
1
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi
B
Yarı oturur pozisyon verilmesi
C
Egzersiz yapmasının sağlanması
D
Yaşam bulgularından, sadece solunumun değerlendirilmesi
Soru 5
   Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararlarından vazgeçme, hakkından kendi isteğiyle vazgeçme, özveri anlamına gelmektedir.

  Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini karşılığıdır?
A
Saygı
B
Sevgi
C
Nezaket
D
Feragat
Soru 6
  I. Yaşamı korumak
II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

  Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 7
    Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
A
ve II
B
I ve III
C
alnız I
D
Hızını artırmalı II. Hızını azaltmalı III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı
Soru 8
    Nemli havalarda veya yıkama sonrasında benzinli aracın motoru zor çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Far ampulleri değiştirilir.
B
Buji kabloları ve bobin kurutulur.
C
Arka cam rezistansı çalıştırılır.
D
Motora yağ eklenir.
Soru 9
    Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.
B
Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
C
Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.
D
Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Sıcak uygulama yapılması
B
Oda sıcaklığında bir küvete sokulması
C
Şekerli içecekler verilmesi
D
Karna baskı uygulanması
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?
A
Motorun iyi soğutulamaması
B
Yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi
C
Şarj lambasının motor çalışınca sönmemesi
D
Motorun zor çalışması
Soru 12
    Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
A
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi
B
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
C
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
D
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
Soru 13
    Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.
B
Önemsenmez, devam edilir.
C
Yakıt seviyesi kontrol edilir.
D
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
Soru 14
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Rüzgârlık ve boyun korsesi
B
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
C
Eldiven ve emniyet kemeri
D
Çocuk bağlama sistemi
Soru 15
    Fanlı soğutma sisteminde fanı çalıştıran parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Su pompası
B
Fan motoru
C
Vantilatör kayışı
D
Marş motoru
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?
A
Hararet göstergesi
B
Termostat
C
Radyatör
D
Vantilatör
Soru 17
    Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
B
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
C
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
D
Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
B
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
C
Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
D
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler?
A
Su filtresi
B
Yağ filtresi
C
Hava filtresi
D
Benzin filtresi
Soru 20
    Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Asabi
B
Hoş görülü
C
Bencil olmayan
D
Saygılı
Soru 21
    Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
A
Fakir
B
Normal
C
Zengin
D
Az yakıtlı
Soru 22
    Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
A
Alt çizgisinden aşağıda
B
Yağ çubuğunda hiç görülmemeli
C
Üst çizgisinden yukarıda
D
İki çizgisi arasında
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Öğrenim şartı
B
Eğitim ve sınav şartı
C
Motorlu araç sahibi olma şartı
D
Sağlık şartı
Soru 24
    İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Önce sağ sonra sol tarafını kontrol etmesi
B
Yaya geçidini kullanması
C
En kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi
D
Alt ve üst geçitleri kullanması
Soru 25
    Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
B
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
C
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
D
Akünün boşalması
Soru 26
    Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?
A
Kaburga kemiği
B
Kol kemiği
C
Kalça kemiği
D
Uyluk kemiği
Soru 27
    Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
A
Hareket sistemini
B
Sindirim sistemini
C
Dolaşım sistemini
D
Boşaltım sistemini
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
anayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak
B
anayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
C
anayan bölgeyi aşağıya indirmek
D
zuv kopması varsa boğucu sargı (turnike) uygulamak
Soru 29
    Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
A
Kasko sigortası yaptırılmamışsa
B
Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
C
Sürülecek araç başkasına aitse
D
Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
Soru 30
    Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
rafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
B
ızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması
C
arşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi
D
ural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi
Soru 31
    Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A
2872 Sayılı Çevre Kanunu
B
Türk Ceza Kanunu
C
Medeni Kanun
D
Karayolları Trafik Kanunu
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?
A
Hava yastığı ikaz ışığı
B
El freni çekili ikaz ışığı
C
Kilometre saati
D
Kontak anahtarı
Soru 33
    Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
B
Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
C
Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır.
D
Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru 34
    Motorlu bisiklet ve motosiklet kullananların koruma başlığı (kask) kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Şehir içinde mecburi, şehir dışında isteğe bağlı
B
Şehir içinde isteğe bağlı, şehir dışında mecburi
C
Şehir içinde ve dışında isteğe bağlı
D
Şehir içinde ve dışında mecburi
Soru 35
    Vantilatör kayışı aşağıdakilerden hangisine hareket iletir?
A
Yağ pompasına
B
Alternatöre
C
Marş motoruna
D
Silecek motoruna
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
A
şırı hız yapmaktan kaçınılması
B
eçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
C
rafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi
D
ngelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
Soru 37
    Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
90
B
80
C
100
D
70
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?
A
İş zamanı
B
Emme zamanı
C
Sıkıştırma zamanı
D
Marş zamanı
Soru 39
    Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
B
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
C
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
D
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
Soru 40
   I- Cam suyu II- Motor suyu III- Motor yağı IV- Hidrolik yağı

  Yukarıda verilenlerden hangisine antifriz konulabilir?
A
I ve II
B
Yalnız II
C
III ve IV
D
Yalnız I
40 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

8 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 8 Mart 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 8 Mart 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 8 Mart 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

8 Mart 2020 ehliyet sınav soruları
8 Mart 2020 ehliyet sinavi sorulari
8 Mart 2020 ehliyet sinav sorulari
8 Mart 2020 ehliyet sınav soruları çöz
8 Mart 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 8 Mart 2020

8 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

8 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

8 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık