31 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

31 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
  • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

  İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
Kanamanın durdurulması
B
Zihinsel aktivitenin korunması
C
Şokun engellenmesi
D
Sindirim işlevinin rahat olması
Soru 2
    Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.
A
Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi
B
Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması
C
Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması
D
Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması
Soru 3
    Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne ad verilir?
A
Yaya yolu
B
Geçiş yolu
C
Platform
D
Yaya geçidi
Soru 4
    Türkiye'de trafik ortamında gerçekleştirilen ihlallerin bir çoğunun kasıtlı olduğunu görmekteyiz. Göz göre göre bunca ihlalin yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Sorumluluk duygusu yeterince gelişmemiştir
B
Saygıyı ön plana alan trafik algısı oluşmuştur
C
Trafik ortamında olumsuz kültürlenme söz konusudur
D
İhlaller alışkanlık haline gelmiştir
Soru 5
    Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?
A
Artı kutup, artı kutupla; eksi kutup, eksi kutupla
B
Eksi kutup, artı kutupla; artı kutup, eksi kutupla
C
Artı kutup şasi ile
D
Eksi kutup şasi ile
Soru 6
    Araç itilerek çalıştırılacak olursa, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Rölanti ayarının bozulması
B
Marş motorunun arızalanması
C
Triger kayışının kopması veya sıyırması
D
Vantilatör kayışının kopması
Soru 7
   I- Park etmek II- Geri gitmek III- Duraklamak

  Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 8
    Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
ndeki aracın durması
B
örüş mesafesinin kötü olması
C
ndeki aracın yavaşlaması
D
akip mesafesi kurallarına uyulmaması
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi bir insana yakışmayan tavırlara örnektir?
A
Işık kırmızıdan yeşile döndüğü anda korna veya selektörle hemen uyarıda bulunmak
B
Sisli, yağmurlu, karlı veya görüşün yetersiz olduğu durumlarda sis lambasını açmak.
C
Trafik ortamında karşı tarafın hatalarını tolere edebilecek şekilde araç kullanmak.
D
Otoyollarda aniden trafik sıkıştığında arkadaki sürücüleri uyarmak için dörtlüleri çalıştırmak.
Soru 10
    Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?
A
ülatör
B
ektör
C
şör
D
i
Soru 11
    Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sisteme ait bir organdır?
A
Sindirim sistemi
B
Solunum sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Sinir sistemi
Soru 12
    Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
B
Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
C
Motorlu araçlar için zorunludur.
D
Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.
Soru 13
    Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Empati kurmaktan kaçınması
B
Karşısındaki kişiye saygı duyması
C
Karşısındaki kişiyi suçlaması
D
Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisinin yapılması otomatik vitesli araç için sakıncalıdır?
A
Aküsünün tam şarj edilmesi
B
İterek veya çekerek çalıştırılması
C
Hava filtresinin değiştirilmesi
D
Buji kablolarının yenilenmesi
Soru 15
    Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
A
El fren lambası
B
Sinyal lambası
C
Park lambası
D
Şarj lambası
Soru 16
  I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

  Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir?
A
Görev hali dışında kullanılmaması
B
Sesli ve ışıklı uyarı cihazlarının birlikte kullanılması
C
Bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
D
Can ve mal güvenliğinin korunması
Soru 18
    Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?
A
Sırtüstü yatış
B
Yan yatış
C
Baş geride yarı oturuş
D
Dik oturuş
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?
A
Şokun önlenmesi
B
Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi
C
Kanamanın durdurulması
D
Acil yardım istenmesi
Soru 20
    Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir?
A
Kurtarıcı
B
Çekici
C
Treyler
D
Kamyon
Soru 21
   Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

  Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
A
Ateşleme (İş) zamanı
B
Sıkıştırma zamanı
C
Egzoz zamanı
D
Emme zamanı
Soru 22
    Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir?
A
Özel amaçlı taşıt
B
Kamp taşıtı
C
Minibüs
D
Otobüs
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
B
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
C
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
D
Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
Soru 24
    İstemeden hatalı bir davranış yapan bir sürücüye diğer bir sürücünün aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşmesi aşağıdakilerden hangisine sahip olmadığını gösterir?
A
Öfke
B
Hoşgörü
C
Korku
D
Sempati
Soru 25
    Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A
Yazılı, sözlü ve hareketli
B
Şifreli ve gizli
C
Kısa, öz ve anlaşılır
D
Ayrıntılı, detaylı ve uzun
Soru 26
    Belirli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?
A
Geçiş hakkı
B
Geçiş kolaylığı
C
Gabari
D
Geçiş üstünlüğü
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisinin bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?
A
Avans ayarının
B
Buji ayarının
C
Rot ayarının
D
Rölanti ayarının
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?
A
azazedenin korku ve endişelerini gidermesi
B
azazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması
C
endisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması
D
ırıklara yerinde müdahale etmesi
Soru 29
    Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur?
A
Elektrikli battaniye ile ısıtılması
B
Önce ılık sonra sıcak ortama alınması
C
Donan bölgenin oğularak masaj yapılması
D
Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması
Soru 30
    Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?
A
Yakıt sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Direksiyon sistemi
D
Marş sistemi
Soru 31
    Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
100
B
90
C
130
D
110
Soru 32
    Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?
A
Kayıt ve tescilinin onaylanması
B
Periyodik bakım kartının doldurulması
C
Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması
D
Muayenesinin yaptırılmamış olması
Soru 33
    Araç hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Motor yağı eksiktir.
B
El freni çekilidir.
C
Jikle çekilidir.
D
Lastik havası fazladır.
Soru 34
    Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi
B
Geniş bir kavisle dönmesi
C
Hızını azaltması
D
Dönüş işareti vermesi
Soru 35
    Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
A
Eski ve aşınmış lastikler
B
Tam şarjlı akü
C
Antifrizli soğutma suyu
D
Uzun yakıt boruları
35 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

31 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 31 Ocak 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 31 Ocak 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 31 Ocak 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

31 Ocak 2020 ehliyet sınav soruları
31 Ocak 2020 ehliyet sinavi sorulari
31 Ocak 2020 ehliyet sinav sorulari
31 Ocak 2020 ehliyet sınav soruları çöz
31 Ocak 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 31 Ocak 2020

31 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

31 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

31 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık