1 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

1 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
   Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.

  Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?
A
Tüm uyaranlara tepkisiz olması
B
Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
C
Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi
D
Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
Soru 2
    Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Egzoz
B
Diferansiyel
C
Fren
D
Motor
Soru 3
    Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Fren lambalarından biri yanmıyordur.
B
Sinyal lambalarından biri yanmıyordur.
C
Geri vites lambalarından biri yanmıyordur.
D
Far lambalarından biri yanmıyordur.
Soru 4
    Karter aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?
A
Fren hidroliğine
B
Motor yağına
C
Soğutma suyuna
D
Araç yakıtına
Soru 5
    Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
A
Tek yönlü yollarda park ederken
B
Bağlantı yolunda seyrederken
C
Tek yönlü yollarda duraklarken
D
İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
Soru 6
   I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması

  Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
I, II ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
Yalnız I
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?
A
Araç bakımlarının sürelerinde yapılması
B
Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması
C
Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması
D
Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
Soru 8
   Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

  Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?
A
Rentek manevrası
B
Heimlich manevrası
C
Üçgen bandaj uygulaması
D
Turnike uygulaması
Soru 9
    Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?
A
Kamyon
B
Motosiklet
C
Otobüs
D
Otomobil
Soru 10
    Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.
B
Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.
C
Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.
D
Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi, yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A
Besin zehirlenmesi olanlar
B
Kalça kemiğinde kırık olanlar
C
Göğüs kemiğinde kırık olanlar
D
Omurilik zedelenmesi olanlar
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kendi kendine kurallar koymak
B
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
C
Bencilce davranışlarda bulunmak
D
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Soru 13
    Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?
A
ürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine
B
ireksiyon hâkimiyetinin artmasına
C
azaya karışma olasılığının azalmasına
D
ural ihlallerinin azalmasına
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?
A
Kontrollü davranılması
B
Yumrukların sıkılması
C
Yüzün kızarması
D
Kaşların çatılması
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?
A
İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak
B
Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek
C
Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek
D
Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A
Saç dökülmesi
B
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
C
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
D
Bedensel aktivitede artma
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
A
Eklem bağlarının kopması
B
Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması
C
Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi
D
Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi
B
Sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi
C
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
D
Kendi sağlığını riske atması
Soru 19
    Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
A
Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
B
Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
C
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
D
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?
A
Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları
B
Sis lambaları
C
Plaka lambaları
D
İç aydınlatma lambaları
Soru 21
    “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?
A
Boşaltım sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Hareket sistemi
Soru 22
    Araç kornalarının aşağıda verilen durumların hangisinde kullanılması yasaktır?
A
Araç geçmede uyarı amaçlı
B
Yakın ilerisi görülemeyen kavşak ve tepe üstü gibi yerlere yaklaşırken gelişini haber vermede
C
Konvoy oluşturmuş araçlarda kamunun huzurunu bozacak şekilde
D
Kara yolunu kullananları uyarma amaçlı
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?
A
Eklemler
B
Kan damarları
C
Kan
D
Kalp
Soru 24
    Göğüsteki delici yaradan hava girmemesi için, yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?
A
Islak, temiz sargı beziyle
B
Kuru ve temiz bez ile
C
Atel ile
D
Kuru pamukla
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
B
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
C
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
D
Kazazedenin hareket ettirilmesi
Soru 26
   Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

  Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
A
50 - 10
B
100 - 20
C
150 - 30
D
200 - 40
Soru 27
    Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
avranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
B
ürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
C
rafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
D
racını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
Soru 28
    Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Yoğurt yedirilir.
B
Kusturulur.
C
Tuzlu su içirilir.
D
Açık havaya çıkarılır.
Soru 29
    Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
A
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
B
Geri dönmesini
C
Harekete hazırlanmasını
D
Motoru durdurmasını
Soru 30
   I- İtfaiye araçları II- Toplu taşıma araçları III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar

  Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
I ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 31
    Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?
A
Dinamo
B
Vites kutusu
C
Diferansiyel
D
Motor
Soru 32
    Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A
Jandarma imdat
B
Ambulans
C
İtfaiye
D
Polis imdat
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur sayılır?
A
Karşı şeridi ihlal etmek
B
Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek
C
Fazla yolcu almak
D
Aşırı yük yüklemek
Soru 34
    Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
A
Motorin-LPG
B
Alkol-LPG
C
Benzin-LPG
D
Gazyağı-LPG
Soru 35
    Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
70
B
90
C
80
D
100
Soru 36
    Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?
A
Bencilliğin
B
Beden dilinin
C
İnatlaşmanın
D
Tahammülsüzlüğün
Soru 37
   İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

  Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Bağırsak
B
Akciğer
C
Böbrek
D
Karaciğer
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Motorun çekişten düşmesi
B
Motorun hararet yapması
C
Motorun yağ yakması
D
Akünün çabuk bitmesi
Soru 39
    Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Distribütör arızalıdır.
B
Fren müşiri arızalıdır.
C
Flaşör arızalıdır.
D
Geri vites müşiri arızalıdır.
Soru 40
   "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonları'nın kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır."

  Trafikte çevrilen bir aracın geçerli bir egzoz emisyon ölçümü yoksa bunun ceza miktarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Araç sürücüsünün ve araç içerisindekilerin zehirlenme ihtimallerinin olması.
B
Araçta yangın riskinin oluşması
C
Çevre kirliliğini engellemek
D
Aracın kaza yapma riskinin yüksek olması
Soru 41
  I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.
III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.

  Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?
A
I - I - III
B
I - III - I
C
II - I - II
D
II - II - I
Soru 42
    Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
A
Alt çizgisinden aşağıda
B
İki çizgisi arasında
C
Yağ çubuğunda hiç görülmemeli
D
Üst çizgisinden yukarıda
42 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

1 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 1 Ocak 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 1 Ocak 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 1 Ocak 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

1 Ocak 2020 ehliyet sınav soruları
1 Ocak 2020 ehliyet sinavi sorulari
1 Ocak 2020 ehliyet sinav sorulari
1 Ocak 2020 ehliyet sınav soruları çöz
1 Ocak 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 1 Ocak 2020

1 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

1 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

1 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık