11 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

11 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
A
Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
B
Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi
C
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
D
Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
B
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
C
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
D
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi
Soru 3
    “Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması” Bak-DinleHisset yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A
Bak
B
Dinle
C
Hisset
D
Dinle - Hisset
Soru 4
    Okul taşıtının arkasındaki DUR işaretinin yandığını gören, arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.
B
Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
C
Aracını durdurmalıdır.
D
Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
Soru 5
    Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
A
Ayak bileğinin alt kısmı
B
Ayak bileğinin üst kısmı
C
Diz ile kalça arası
D
Diz kapağının olduğu bölge
Soru 6
   Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

  Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?
A
Sabırsızlık
B
Feragat ve fedakârlık
C
Tahammülsüzlük
D
Saldırganlık
Soru 7
    Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?
A
şırı tepki
B
fke
C
natlaşma
D
abır
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir?
A
Endüksiyon bobini
B
Marş motoru
C
Karbüratör
D
Sigorta
Soru 9
    Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?
A
Endüksiyon bobininin
B
Volan dişlisinin
C
Marş dişlisinin
D
Triger kayışının
Soru 10
    Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?
A
Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi
B
Yaralının soluk sesinin dinlenmesi
C
Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi
D
Trafik işaretçilerinin dinlenmesi
Soru 11
    Aşağıdakilerin hangisinde balanssızlık olması, düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimlere neden olabilir?
A
Pistonlarda
B
Lastiklerde
C
Eksantrik milinde
D
Alternatörde
Soru 12
    Taşıt yolunun karşı tarafına geçecek yayalar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler?
A
Geçiş yollarını
B
Yaya yollarını
C
Yaya geçitlerini
D
Banketleri
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyması veya yapması gereken hususlardan biridir?
A
Yolu trafiğe kapatmak
B
Yolu trafiğe açmak
C
Kaza tespit tutanağı düzenlemek
D
Kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmemek
Soru 14
    Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
çık camlar varsa kapatılır.
B
nemsenmez yola devam edilir.
C
rafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
D
otorun devri artırılır.
Soru 15
    Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?
A
Olay yerinin tam adresi
B
Araçların hasar durumu
C
Yaralıların eğitim durumu
D
Yaralı sayısı
Soru 16
    Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
A
1 Eylül - 1 Ocak
B
1 Kasım - 1 Mart
C
1 Ekim - 1 Şubat
D
1 Aralık - 1 Nisan
Soru 17
    Suda boğulan kalp ve solunumu durmuş bir yetişkine ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?
A
30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
B
60 kalp masajı, 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
C
30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
D
60 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
Soru 18
    İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi
A
Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
B
Atardamarlar, kanı kalpten dokulara taşır.
C
Toplardamarlar, kanı kalpten vücuda taşır.
D
Atardamarlardaki kan basıncı, toplardamarlardakinden fazladır.
Soru 19
    Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
40
B
10
C
20
D
30
Soru 20
  • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
• Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

  Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
A
Şok
B
Koma
C
Bayılma
D
Kansızlık
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi sürücüye uygun davranışlardandır?
A
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
B
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
C
Yoldan geçerken gördüğü yaralanmalı bir kazayı hemen ilgili birimlere bildirmek
D
Diğer sürücülerden önce kendi hakkını gözetmek
Soru 22
   Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.

  Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
A
Dolaşım sistemi
B
Solunum sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Merkezi sinir sistemi
Soru 23
   Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?
A
Her iki aracın da boş (yüksüz) olması
B
Çekilen aracın, sürücü yönetiminde olması
C
Çekilen aracın ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından az olması
D
Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Egzoz supabı
B
Emme susturucusu
C
Emme manifoldu
D
Egzoz susturucusu
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?
A
Piston
B
Supap
C
Krank mili
D
Aks
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekle görevlidir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
İl Trafik Komisyonu
C
Trafik Hizmetleri Başkanlığı
D
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 27
    Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A
Motor çok soğur.
B
Motor yakıtına yağ karışır.
C
Motor aşırı ısınarak zarar görür.
D
Motor suyuna yağ karışır.
Soru 28
  I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

  Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?
A
I ve III
B
ve III
C
, II ve III
D
ve II
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A
Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması
B
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etmesi
C
Kötü kokulara karşı burnunu tıkaması
D
Sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi
Soru 30
    Bayılan kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
A
Duyu organları uyarılır.
B
Vücut sıcaklığı düşürülür.
C
Bekerli, soğuk içecek verilir.
D
Hastahaneye götürülür.
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Hidrolik yağ seviyesi kontrolü
B
Yağ seviyesi kontrolü
C
Antifriz kontrolü
D
Elektrolit seviyesi kontrolü
Soru 32
    Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
A
Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu
B
Artı (+) kutba bağlı olan kabloyu
C
Şarj kablosunu
D
Marş kablosunu
Soru 33
    Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Lastik hava basıncının düşmesi
B
Fren balatalarının aşınması
C
Benzinin bitmesi
D
Akünün boşalması
Soru 34
    Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?
A
Atardamar kanamaları
B
Toplardamar kanamaları
C
Burun kanamaları
D
Kılcal damar kanamaları
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur?
A
Kurallara uymayı alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirmek
B
Yolları ve kaldırımları onarmak
C
Yağmurlu ve sisli havalarda daha dikkatli olmak
D
Araçların bakım ve onarımını önemsemek
Soru 36
    Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç kullanırken sürücünün direksiyon hakimiyetini sağlar.
B
Kazalarda ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını sağlar.
C
Sürücünün araç içinde daha rahat hareket etmesini sağlar.
D
Otomobilin daha iyi sürülmesini sağlar.
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?
A
Vücudun kasılması
B
Dilin geriye kaçması
C
Çenenin kasılması
D
Baş-çene pozisyonu verilmesi
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?
A
üvenli sürüşün sağlanması
B
racın kontrol edilebilirliğinin artması
C
ren mesafesinin artması
D
ngelle karşılaşıldığında, doğru noktada durulması
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

11 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 11 Ocak 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 11 Ocak 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 11 Ocak 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

11 Ocak 2020 ehliyet sınav soruları
11 Ocak 2020 ehliyet sinavi sorulari
11 Ocak 2020 ehliyet sinav sorulari
11 Ocak 2020 ehliyet sınav soruları çöz
11 Ocak 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 11 Ocak 2020

11 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

11 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

11 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık