9 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

9 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Motor bloğundaki su kanallarında paslanma ve kireçlenme olmuşsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
A
Motorun çalışmaması
B
Motorun zengin karışımla çalışması
C
Motorun yağ yakması
D
Motorun fazla ısınması
Soru 2
    Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
A
Otomobil
B
Kamyonet
C
Otobüs
D
Kamyon
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yarı oturur pozisyon verilmesi
B
Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi
C
Fiziksel hareketinin artırılması
D
Hava yolu açıklığının sağlanması
Soru 4
    Araçta, yeni motorun alıştırılması (rodaj) döneminde aşağıdakilerden hangisine uyulmalıdır?
A
Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır.
B
Ani duruş ve kalkış yapılmalıdır.
C
Fazla süratten kaçınılmalıdır.
D
Sürekli sert ve ani fren yapılmalıdır.
Soru 5
    Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor devri yükseltilir.
B
Motor rölantide çalıştırılır.
C
Motor devri düşürülür.
D
Motor hemen durdurulur.
Soru 6
    Okul taşıtlarında, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler nasıl olmalıdır?
A
Renkli
B
Kolayca açılabilir
C
Sabit
D
Açılıp kapanabilir
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
A
Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların
B
Toplu taşıma araçlarının
C
Sanık veya suçlu takip eden araçların
D
Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların
Soru 8
    El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?
A
El freni tutmaz.
B
Fren pedal boşluğu artar.
C
Kampana aşınır.
D
Fren sistemi hava yapar.
Soru 9
    Aşağıdakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır?
A
Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi
B
Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi
C
Yolun boş olması hâlinde iki şeridin birlikte kullanılması
D
Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi
Soru 10
    Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
İdari para cezası
B
Sürücü belgesi almaktan men cezası
C
Aracı en sağ şeritten sürme cezası
D
Ağır hapis cezası
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Kara yollarındaki işaretleme standartları- nı tespit ve kontrol etmek
B
Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek
C
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
D
Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Ağızdan ılık içecekler verilmesi
B
Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
C
Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması
D
Batan cismin çıkarılması
Soru 13
    Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A
Türk Ceza Kanunu
B
2872 Sayılı Çevre Kanunu
C
Karayolları Trafik Kanunu
D
Medeni Kanun
Soru 14
    Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu
A
Burkulma
B
Kalp durması
C
Şok
D
Kulak çınlaması
Soru 15
  • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

  Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
A
Sürücü kusurları
B
Yolcu kusurları
C
Yaya kusurları
D
Araç kusurları
Soru 16
    Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Takograf
B
Boyun korsesi
C
Çekme halatı
D
Emniyet kemeri
Soru 17
    Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
B
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
C
Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda
D
El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
Soru 18
    Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Asitli su
B
Motorin
C
Antifriz
D
Benzin
Soru 19
    Kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
B
Reflekslerin kaybolması
C
Kazazedenin sesli uyaranlara tepki vermemesi
D
Kazazedenin bilincini yitirmesi
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur?
A
Debriyaj balatasının
B
Silindirlerin
C
Bujilerin
D
Fren balatalarının
Soru 21
    Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A
15
B
30
C
25
D
20
Soru 22
    B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A
M
B
G
C
A2
D
E
Soru 23
    Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
A
Kalbi daha hızlı çalışana kadar
B
10 dakika
C
15 dakika
D
Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
Soru 24
   Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

  Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?
A
Saldırganlık
B
Bencillik
C
Sorumsuzluk
D
Diğergamlık
Soru 25
    Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
A
Motor daha iyi soğur.
B
Marş motoru arızalanır.
C
Motor hararet yapar.
D
Motor hemen durur.
Soru 26
    Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?
A
Kan şekeri
B
Vücut ısısı
C
Solunum
D
Nabız
Soru 27
    Çok sıcak radyatörün kapağı nasıl açılır?
A
Vantilatör kayışını gevşettikten sonra
B
Yavaçça döndürülüp radyatör basıncı düşürülerek
C
Radyatörün basıncı düşürülmeden
D
Motor yüksek devirde çalışırken
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak
B
Tuzlu ayran içirmek
C
Soğuk ortamdan uzaklaştırmak
D
Hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?
A
İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi
B
Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması
C
Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi
D
Kazazedeye yakın mesafede durulması.
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi en hafif olup, iz bırakmayan yanıklardır?
A
Kas tabakasını etkileyen yanıklar
B
Üçüncü derece yanıklar
C
Birinci derece yanıklar
D
İkinci derece yanıklar
Soru 31
    Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
B
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
C
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?
A
Milli Eğitim Bakanlığı
B
Sağlık Bakanlığı
C
Emniyet Genel Müdürlüğü
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 33
   Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

  Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Kurtarma
B
Bildirme
C
Tedavi etme
D
Koruma
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur ?
A
Hava filtresinin tıkalı olması
B
Yağ filtresinin tıkalı olması
C
Yakıt borularının uzunluğu
D
Yakıt filtresinin tıkalı olması
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir?
A
Aküye akım göndermek
B
Aküyü şarj etmek
C
Karışımı ateşlemek
D
Yüksek akım üretmek
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi araçların plâkalarıyla ilgili getirilmiş yeni bir zorunluluktur
A
Vatandaş hangi ilde yaşıyorsa o ilden alınmış olunmalı
B
Plakaların sabitlenmesi için vidalanmamış olması
C
Özel plaka olmalı
D
Tüm plakalar yeni mevzuata göre çelikten yapılmış olmalı
Soru 37
    Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi
B
Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi
C
Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi
D
Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi
Soru 38
    Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler?
A
Hava filtresi
B
Karbüratör
C
Emme supabı
D
Emme manifoldu
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

9 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 9 Ocak 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 9 Ocak 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 9 Ocak 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

9 Ocak 2020 ehliyet sınav soruları
9 Ocak 2020 ehliyet sinavi sorulari
9 Ocak 2020 ehliyet sinav sorulari
9 Ocak 2020 ehliyet sınav soruları çöz
9 Ocak 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 9 Ocak 2020

9 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

9 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

9 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık