6 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

6 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
A
Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına
B
Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına
C
Sürücünün isteğine
D
Mevsim ve yol durumuna
Soru 2
    Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?
A
155
B
156
C
110
D
112
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi motorda hararetin yükselmesine sebep olabilir?
A
Soğutma suyunda antifrizin olması
B
Aracın uygun vites ve devirde kullanılmaması
C
Distribütör kapağının çatlak olması
D
Vantilatör kayışının çok gergin olması
Soru 4
   Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

  
A
loya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
B
Alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğu
C
Kaza yapma riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
D
Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Beyin kanaması
B
Aşırı dozda alkol alımı
C
Yüzün kızarması
D
Bayılma
Soru 6
  • Sıkıntı veya nefes darlığı
• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi

  Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?
A
Solunum durması
B
Kalp durması
C
Reflü
D
Kalp spazmı
Soru 7
    Aşağıdakilerden
A
Kaburga kemiği
B
Kaval kemiği
C
Uyluk kemiği
D
Pazı kemiği
Soru 8
    Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç km’dir?
A
40
B
50
C
35
D
15
Soru 9
    Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye ne denir?
A
Çarpma
B
Burkulma
C
Kırık
D
Çıkık
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir?
A
Akciğer
B
Soluk borusu
C
Karaciğer
D
Burun
Soru 11
    Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?
A
40 - 50
B
100 - 120
C
10 - 20
D
60 - 100
Soru 12
    Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yüklerin bağlanması
B
Yolcuların, yüklerin üzerine oturtulması
C
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
D
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yerde oturtulması
Soru 13
    Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Acil uyarı ışıklarının
B
Park ışıklarının
C
Sis ışıklarının
D
Uzağı gösteren ışıkların
Soru 14
    Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A
Topuktan koltuk altına kadar
B
Dizden kalçaya kadar
C
Topuktan kalçaya kadar
D
Topuktan dize kadar
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır?
A
Amortisör
B
Şaft
C
Diferansiyel
D
Debriyaj
Soru 16
    Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Araç dengesinin korunması
B
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
C
Gabarinin aşılması
D
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
Soru 17
    Nemli havalarda veya yıkama sonrasında benzinli aracın motoru zor çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Buji kabloları ve bobin kurutulur.
B
Arka cam rezistansı çalıştırılır.
C
Motora yağ eklenir.
D
Far ampulleri değiştirilir.
Soru 18
   Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
asit
B
elektrolit
C
saf su
D
antifriz
Soru 19
    Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
6 ay
B
1 yıl
C
2 yıl
D
5 yıl
Soru 20
    Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması
B
Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması
C
Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
D
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
Soru 21
    Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
A
Emme
B
İş
C
Egzoz
D
Sıkıştırma
Soru 22
    Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
B
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
C
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
D
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
Soru 23
    Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
45
B
30
C
40
D
20
Soru 24
    Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?
A
Bujilerdeki
B
Distribütördeki
C
Far anahtarındaki
D
Endüksiyon bobinindeki
Soru 25
   I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir. II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır. III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz. IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.

  Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A
Hepsi
B
II ve III
C
I ve II
D
II, III ve IV
Soru 26
    Motor çalışırken gösterge panelinde şarj ikaz ışığı yanarsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Fan motorunda
B
Marş motorunda
C
Alternatörde
D
Far ampullerinde
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
A
Stepne
B
Emniyet kemeri
C
Havalı korna
D
Güneş gözlüğü
Soru 28
    Arızalanan aracı, diğer araç sürücülerinin daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir?
A
Aracın ön ve arkasına beyaz renkte taş dizilmelidir.
B
Aracın ön ve arkasına devrilmeyecek biçimde teneke veya bidon gibi malzemeler konulmalıdır.
C
Aracın ön ve arkasına 150 metre mesafeden açıkça görülecek kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulmalıdır.
D
Aracın ön kısmına 150 metre mesafeden görülecek şekilde yeşil ışıklı yansıtıcı konulmalıdır.
Soru 29
    Ülkemizde en çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kan
B
Kornea
C
Kemik iliği
D
Karaciğer
Soru 30
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Kamyon, otomobile
B
Otomobil, kamyona
C
Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
D
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
A
Zorunlu olmadıkça aracını yavaş sürmek
B
Taşıma sınırının üzerinde yük taşımak
C
Kırmızı ışıkta geçmek
D
Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
Soru 32
    Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akü
B
Alternatör
C
Sigorta
D
Platin
Soru 33
    Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?
A
Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak
B
Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek
C
Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak
D
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A
Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak
B
Başka araç tarafından geçilmiyor olmak
C
Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek
D
Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
34 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

6 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 6 Ocak 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 6 Ocak 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 6 Ocak 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

6 Ocak 2020 ehliyet sınav soruları
6 Ocak 2020 ehliyet sinavi sorulari
6 Ocak 2020 ehliyet sinav sorulari
6 Ocak 2020 ehliyet sınav soruları çöz
6 Ocak 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 6 Ocak 2020

6 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

6 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

6 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık