17 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

17 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
A
3 – 4
B
1 - 2
C
2 - 4
D
1 - 3
Soru 2
    Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
130
B
110
C
100
D
90
Soru 3
  I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi

  Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 4
    Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
A
Sindirim sistemi
B
Sinir sistemi
C
Solunum sistemi
D
İskelet sistemi
Soru 5
    Seyir hâlindeyken araçtan "sürekli yakıt kokusu" alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
B
Açık camlar kapatılır.
C
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
D
Önemsenmez yola devam edilir.
Soru 6
   Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

  Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?
A
Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli
B
Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli
C
Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli
D
Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Soru 7
    Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
A
Göğüs
B
Bacak
C
Kol
D
Boyun
Soru 8
    Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?
A
Far ayarı
B
Rölanti ayarı
C
Supap ayarı
D
Rot ayarı
Soru 9
    Fan motoru çalıştığı hâlde motor suyunun soğumamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Soğutma suyunda antifriz vardır.
B
Araç lastiklerinin havası fazladır.
C
Soğutma sisteminde termostat yoktur.
D
Radyatör petekleri tıkanmıştır.
Soru 10
    Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç km’dir?
A
50
B
40
C
35
D
15
Soru 11
    Soğutma sistemindeki termostat, aşağıdakilerden hangisinin belirli sıcaklıkta kalmasını sağlar?
A
Diferansiyel yağının
B
Fren hidroliğinin
C
Soğutma suyunun
D
Vites kutusu yağının
Soru 12
    Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?
A
Sorumluluk
B
Bencillik
C
Hoşnutsuzluk
D
Hırçınlık
Soru 13
    İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi
A
Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
B
Atardamarlardaki kan basıncı, toplardamarlardakinden fazladır.
C
Toplardamarlar, kanı kalpten vücuda taşır.
D
Atardamarlar, kanı kalpten dokulara taşır.
Soru 14
    "Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kalp krizi
B
Görme bozukluğu
C
Ayak bileğinde burkulma
D
Yüksek ateş
Soru 15
    Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
A
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
B
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltme­ye çalışmak
C
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getire­rek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
D
Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
Soru 16
    Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.
B
Akü gerilimi düşüktür.
C
Geri vites müşiri arızalıdır.
D
Flaşör arızalıdır.
Soru 17
    Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
A
Ambulans içinde
B
Sağlık merkezinde
C
Hastanede
D
Olay yerinde
Soru 18
    Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Park lambasının yakılmasına
B
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
C
Motorun durdurulmasına
D
El freninin çekilmesine
Soru 19
    Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Garaj
B
Servis istasyonu
C
Muayene istasyonu
D
Terminal
Soru 20
   Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
saf su
B
elektrolit
C
antifriz
D
asit
Soru 21
  I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

  Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
I. doğru, II. yanlış
C
Her ikisi de yanlış
D
I. yanlış, II. doğru
Soru 22
    Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
A
Trafikteki görevli sayısı
B
Şehirler arasındaki trafik kazaları
C
Trafik kazalarındaki ölüm oranı
D
Şehir içindeki trafik kazaları
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
A
Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan, boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır.
B
Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır.
C
Bu araçların görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir.
D
Bu araçlar, görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
Soru 24
    Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hava yastığı
B
ABS
C
Emniyet kemeri
D
ASR
Soru 25
    Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vücutta morarma olması
B
Kazazedenin bilincini kaybetmesi
C
Nabız atımlarının olmaması
D
Solunumun güç olması
Soru 26
    Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Eklem bölgesi olmasına
B
Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
C
Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
D
Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
Soru 27
    Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A
Geçiş kolaylığı
B
Geçiş üstünlüğü
C
Geçiş yolu
D
Geçiş hakkı
Soru 28
    Motorun yağ yakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Volan aşınmıştır.
B
Silindirler aşınmıştır.
C
Kam (eksantrik) aşınmıştır.
D
Krank mili aşınmıştır.
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?
A
Ağrı kesici ilaç
B
Gazlı bez
C
Oksijenli su
D
Kâğıt mendil
Soru 30
    Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler?
A
Emme supabı
B
Hava filtresi
C
Emme manifoldu
D
Karbüratör
Soru 31
    Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
A
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
B
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
C
Korkutmak veya şaşırtmak
D
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?
A
Sinyal lambaları
B
Sis lambaları
C
Park lambaları
D
Geri vites lambaları
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
A
Amortisör
B
Kilometre sayacı
C
Diferansiyel
D
Direksiyon
Soru 34
    Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir?
A
Trafik
B
Turizm sektörü
C
Alt yapı
D
Turist
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?
A
Otobüs
B
Çekici
C
Kamyonet
D
Otomobil
Soru 36
    Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
A
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
B
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
C
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
D
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?
A
Park lambaları
B
İç aydınlatma lambaları
C
Fren lambaları
D
Sis lambaları
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

17 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 17 Mayıs 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 17 Mayıs 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

17 Mayıs 2020 ehliyet sınav soruları
17 Mayıs 2020 ehliyet sinavi sorulari
17 Mayıs 2020 ehliyet sinav sorulari
17 Mayıs 2020 ehliyet sınav soruları çöz
17 Mayıs 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 17 Mayıs 2020

17 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

17 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

17 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık