8 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

8 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?
A
Karoseri
B
Kavrama
C
Manifold
D
Süspansiyon
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
B
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
C
Zihinsel aktivitenin artması
D
Cildin soğuk ve nemli olması
Soru 3
    Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
A
Dışarıdan ısıtılarak
B
Buji kıvılcımı ile
C
Fitil ile
D
Kendi kendine
Soru 4
    Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?
A
Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu
B
Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini
C
Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını
D
Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını
Soru 5
    Hararet sonucu suyu eksilmiş olan radyatöre su eklemeden önce aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Soğutma fanı sökülür.
B
Vantilatör kayışı gevşetilir.
C
Motorun soğuması beklenir.
D
Radyatör sıcaklığının artması beklenir.
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?
A
Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması
B
Göğüs kafesinin hareket etmemesi
C
Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması
D
Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi
Soru 7
    Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Taşıt yolunun soluna yaklaşması
B
Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi
C
Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması
D
Uzağı gösteren lambaları yakması
Soru 8
    Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Solunum sıkıntısını azaltmak
B
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
C
Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
D
Kan dolaşımını yavaşlatmak
Soru 9
    Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
A
6 ay hapis cezası verilir.
B
Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
C
Trafikten ömür boyu men edilir.
D
Sürücü belgesi varsa geri alınır.
Soru 10
  I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

  Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 11
    Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?
A
Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa
B
Araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa
C
Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa
D
Kasko sigortası yoksa
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?
A
Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması
B
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
C
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
D
Üretim ve refah kayıplarının yaşanması
Soru 13
    Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başı geriye alıp, ağız içini temizleyip, hava yolunu açmak
B
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek
C
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak
D
Hastanın ayaklarını yükseltmek
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?
A
Yağ basıncı ikaz ışığı
B
Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı
C
Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı
D
Akü şarj ikaz ışığı
Soru 15
    Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?
A
40 - 50
B
60 - 100
C
100 - 120
D
10 - 20
Soru 16
    Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
A
Yolcuları sağdan indirip bindirmek
B
Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek
C
Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek
D
Yolcuları soldan indirip bindirmek
Soru 17
   Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.

  Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?
A
Rentek manevrası
B
Heimlich manevrası
C
Sürükleme yöntemi
D
İtfaiyeci yöntemi
Soru 18
    Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sürücü Belgesi
B
Sürücü Sertifikası
C
Katılım Belgesi
D
Eğitim Sertifikası
Soru 19
    İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Önce sağ sonra sol tarafını kontrol etmesi
B
Alt ve üst geçitleri kullanması
C
En kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi
D
Yaya geçidini kullanması
Soru 20
  • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

  Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
A
Araç kusurları
B
Yaya kusurları
C
Yolcu kusurları
D
Sürücü kusurları
Soru 21
   Ülkemizde uzun süreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir.

  Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur?
A
Sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması
B
Araç sayısının fazla olması
C
Araçlardaki yolcu sayısının artması
D
Yayaların otoyola çıkması
Soru 22
  • Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

  Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?
A
Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması
B
Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
C
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi
D
Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?
A
Balataların yeni olması
B
Balataların ıslanması
C
Fren ayarının düşük olması
D
Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması
Soru 24
    Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
A
Bulantı ve kusma
B
Felç
C
Bedensel aktivitede artma
D
Saç dökülmesi
Soru 25
   "Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve cezai işlem nedenidir."

  Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek.
B
Geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerini kolaylaştırmak
C
Sol şeridin sadece sollamalarda kullanılması
D
Trafikte araçların seyir halindeki düzenini kolaylaştırmak
Soru 26
   I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması

  Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur?
A
İş makinesi
B
Lastik tekerlekli traktör
C
Motosiklet
D
Hususi otomobil
Soru 28
    Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
A
Kalp çalıştığında
B
112´ye haber verildiğinde
C
Kazazedenin akrabaları geldiğinde
D
Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde
Soru 29
    Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?
A
natlaşma
B
abır
C
fke
D
şırı tepki
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur?
A
Yakıt seviyesinin düşük olması
B
Yağ seviyesinin normal olması
C
Buji kablolarından birinin çıkmış olması
D
Akünün şarjlı olması
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması
B
Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması
C
Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması
D
Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması
Soru 32
   Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.

  Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
A
Solunum sistemi
B
Merkezi sinir sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
B
Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
C
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
D
Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?
A
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine, sırt üstü yatırılması
B
Solunum yoksa ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilip ağız dolusu nefes verilmesi
C
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 1 dakika süre ile kontrol edilmesi
D
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
Soru 35
    Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
20
B
50
C
40
D
30
Soru 36
    Motorlu bisiklet ve motosiklet kullananların koruma başlığı (kask) kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Şehir içinde ve dışında isteğe bağlı
B
Şehir içinde mecburi, şehir dışında isteğe bağlı
C
Şehir içinde ve dışında mecburi
D
Şehir içinde isteğe bağlı, şehir dışında mecburi
Soru 37
    Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
A
Trafikten men
B
Park etme
C
İşaretleme
D
Trafik kazası
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

8 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 8 Mayıs 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 8 Mayıs 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 8 Mayıs 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

8 Mayıs 2020 ehliyet sınav soruları
8 Mayıs 2020 ehliyet sinavi sorulari
8 Mayıs 2020 ehliyet sinav sorulari
8 Mayıs 2020 ehliyet sınav soruları çöz
8 Mayıs 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 8 Mayıs 2020

8 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

8 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

8 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık