3 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

3 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?
A
Takip mesafesine uymamak.
B
En soldaki şeridi sürekli işgal etmek.
C
Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek.
D
Öndeki araca arkadan çarpmak.
Soru 2
    110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A
50
B
65
C
55
D
60
Soru 3
    Yeni yönetmeliğe göre, C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
Otobüs
B
İş makinesi
C
Çekici
D
Kamyon
Soru 4
    İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Solunum sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Sinir sistemi
Soru 5
    Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanılan araçlarda zorunludur.
B
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç) zorunludur.
C
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
D
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
A
Radyo veya müzik açması
B
Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi
C
Derin nefes alması
D
Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi
Soru 7
  I. Yaşamı korumak
II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

  Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 8
    Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Doğu
B
Batı
C
Kuzey
D
Güney
Soru 9
   I- Akü kontrolü II- Lastik kontrolü III- Antifriz kontrolü

  Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 10
    Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?
A
Saf su
B
Antifriz
C
Asit
D
Yağ
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
B
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
C
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
D
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Dolaşımın değerlendirilmesi
B
Solunumun değerlendirilmesi
C
Kırıkların tespit edilmesi
D
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
Soru 13
    Zorunlu hâller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
10
B
5
C
15
D
20
Soru 14
    Normal yetişkin bir insan, kanama sonucu vücudundaki kanın % kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur?
A
10
B
15
C
5
D
20
Soru 15
    Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Kabalık
B
Bencillik
C
Hırçınlık
D
Sorumluluk
Soru 16
    Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Alternatör
B
Kondansatör
C
Distribütör
D
Marş motoru
Soru 17
    Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Sırtüstü düz bir zemine yatırma
B
Çeneyi göğse iyice yaklaştırma
C
Dolaşım kontrolü
D
Solunum kontrolü
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?
A
Amortisör
B
Fren balatası
C
Helezon yay
D
Kavrama (Debriyaj)
Soru 19
    Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A
Yağ seviyesine
B
Hidrolik seviyesine
C
Elektrolit seviyesine
D
Antifriz seviyesine
Soru 20
    Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
40
B
20
C
50
D
30
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi "güvenli sürücülük" için olumsuz etkiye neden olmaz?
A
Sakin olmak
B
Öfke
C
Sabırsızlık
D
Saldırgan sürücülük
Soru 22
    Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?
A
Kızdırma bujisi
B
Antifriz
C
Hava filtresi
D
Termostat
Soru 23
  I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

  Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 24
    Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
B
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
C
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
D
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
Soru 25
    Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir?
A
Yaralının hemen araçtan çıkarılması
B
Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
C
Yaralının hemen hastaneye taşınması
D
Hemen Tıbbi yardım istenmesi
Soru 26
  I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına

  Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 27
    Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
B
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
C
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
D
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılması
Soru 28
    Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır.
B
Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.
C
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır.
D
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmelidir.
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?
A
Önceden tahmin edilebilme
B
Önlemlere bağlı olarak azalabilme
C
Doğal olaylardan olma
D
Genellikle çevreyi etkileme
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
A
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
B
Viraja girmeden önce hızı artırmak
C
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
D
Aracı kullanırken yola konsantre olmak
Soru 31
    Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?
A
Far anahtarındaki
B
Endüksiyon bobinindeki
C
Bujilerdeki
D
Distribütördeki
Soru 32
    Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
B
Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
C
Tıbbi yardım istenmesi
D
Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
Soru 33
    Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kazalarda ilk yardım için kullanmak
B
Araç muayenelerinde göstermek
C
Araç donanımını tamamlamak
D
Trafik denetimlerinde göstermek
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A
Solunumun sık ve yüzeysel olması
B
Kan basıncının artması
C
Vücut sıcaklığının artması
D
Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi
Soru 35
    Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Motor parçalarının zarar görmesine
B
El freninin daha iyi tutmasına
C
Egzoz susturucusunun delinmesine
D
Lastik hava basınçlarının düşmesine
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi motor sıcaklığının aniden yükselmesine sebep olur?
A
Distribütörün arızalanması
B
Vantilatör kayışının kopması
C
Vantilatör kayışının gergin olması
D
Bujilerin arızalanması
36 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

3 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 3 Mayıs 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 3 Mayıs 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 3 Mayıs 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

3 Mayıs 2020 ehliyet sınav soruları
3 Mayıs 2020 ehliyet sinavi sorulari
3 Mayıs 2020 ehliyet sinav sorulari
3 Mayıs 2020 ehliyet sınav soruları çöz
3 Mayıs 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 3 Mayıs 2020

3 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

3 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

3 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık