21 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

21 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Kamyon ile kamyoneti çekmek
B
Freni bozuk aracı çeki demiriyle çekmek
C
Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak
D
Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A
Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
B
Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
C
İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
D
Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
Soru 3
    Aracın park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Alternatör arızalıdır.
B
Yanmayan lambanın flamanı kopmuştur.
C
Endüksiyon bobini arızalıdır.
D
Bujiler arızalıdır.
Soru 4
    Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?
A
Ana yol
B
Banket
C
Geçiş yolu
D
Bağlantı yolu
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?
A
Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
B
Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması
C
Bilincin kısa süreli kapanması
D
Yüzde solgunluk ve baş dönmesi
Soru 6
    Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A
Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
B
Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
C
Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
D
Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
Soru 7
    Hava filtresinin kirli olması motorun çalışmasını nasıl etkiler?
A
Yakıt sarfiyatını azaltır.
B
Yakıt sarfiyatını artırır.
C
Motorun gücü artar.
D
Motor yağ eksiltir.
Soru 8
   I- Oturuş pozisyonu verilmesi II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

  Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 9
   I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

  Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 10
    Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
B
Solunum sıkıntısını azaltmak
C
Kan dolaşımını yavaşlatmak
D
Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
Soru 11
   Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

  Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?
A
Kaba ve saldırgan
B
Saygılı ve nezaketli
C
Asabi
D
Aşırı tepkili
Soru 12
    Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
B
Bariyer kapalı ise durulması
C
Hızın azaltılması
D
Öndeki aracın geçilmesi
Soru 13
    Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Kavramanın tam ayırmaması
B
Gaz pedalına tam basılmaması
C
Fren pedalına tam basılmaması
D
Lastik hava basıncının düşük olması
Soru 14
  I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

  Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlış
B
I. doğru, II. yanlış
C
I. yanlış, II. doğru
D
Her ikisi de doğru
Soru 15
    Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangi­sine neden olur?
A
Radyasyon
B
Su kirliliği
C
Toprak kirliliği
D
Hava kirliliği
Soru 16
   I- Basıncı II- Diş derinliği III- Hasarlı olup olmadığı

  Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 17
    Araçlarda hava filtresi kirli ise aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Motor az yağ yakar.
B
Motorun gücü azalır.
C
Motor çok yağ yakar.
D
Motorun gücü artar.
Soru 18
    Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?
A
Motor
B
Dinamo
C
Diferansiyel
D
Vites kutusu
Soru 19
    Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?
A
Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi
B
Heimlich manevrası
C
Rentek manevrası
D
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Soru 20
    Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
A
Sağa veya sola dönerken
B
İki yönlü kara yolunda öndeki araç geçilirken
C
Kavşaklara yaklaşırken
D
Bir başka araç tarafından geçilirken
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
A
Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması
B
Trafik işaretlerinin hasar görmesi
C
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
D
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
Soru 22
  I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

  Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
I, II ve III.
B
I ve III.
C
I ve II.
D
II ve III.
Soru 23
    Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
A
Hızını artırmalı II. Hızını azaltmalı III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı
B
I ve III
C
alnız I
D
ve II
Soru 24
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
B
Kamyon, otomobile
C
Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
D
Otomobil, kamyona
Soru 25
    İşitme yetersizliği olan sürücü adayı, hangi durumda sürücü belgesi alabilir?
A
İşitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa
B
Sadece şehir içinde araba kullanmak için
C
Araç kullanırken yanında birisini bulundurmak şartı ile
D
Belli bir hızdan fazla seyretmemek şartı ile
Soru 26
    Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?
A
Bol su ile yıkamak
B
Tiner ile yıkamak
C
Fren hidroliği ile yıkamak
D
Antifriz ile yıkamak
Soru 27
    Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vücutta morarma olması
B
Nabız atımlarının olmaması
C
Solunumun güç olması
D
Kazazedenin bilincini kaybetmesi
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?
A
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması
B
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
C
Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi
D
Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi
Soru 29
    Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
30
B
40
C
50
D
60
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
A
Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması
B
Motor yağı, asit vb. maddelerin toprağa dökülmesi
C
Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması
D
Dökülecek, tozacak ve taşacak şekilde yük taşınması
Soru 31
    Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Araçta gözcü bulundurmalı
B
Aracın vitesini boşa almalı
C
Aracın kapılarını açık tutmalı
D
Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?
A
Şarj sistemi
B
Direksiyon sistemi
C
Süspansiyon sistemi
D
Soğutma sistemi
Soru 33
  I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

  Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?
A
I ve II.
B
II ve III.
C
I ve III.
D
I, II ve III.
Soru 34
    Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
B
Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?
A
Frenlerin ayarsız olması
B
Motorun yüksek devirde kullanılması
C
Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
D
Trafiğin yoğun olduğu yolların seçilmesi
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A
Hızlı ve yüzeysel solunum
B
Bilincin açık olması
C
Aşırı hareketlilik
D
Kalp atımının olmaması
Soru 37
    Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Öfke
B
Sabır
C
Aşırı tepki
D
İnatlaşma
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı temizler?
A
Benzin filtresi
B
Yağ filtresi
C
Su filtresi
D
Hava filtresi
Soru 39
    Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması
B
Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi
C
Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde,uzağı gösteren ışıkların yakılması
D
Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

21 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 21 Şubat 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 21 Şubat 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 21 Şubat 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

21 Şubat 2020 ehliyet sınav soruları
21 Şubat 2020 ehliyet sinavi sorulari
21 Şubat 2020 ehliyet sinav sorulari
21 Şubat 2020 ehliyet sınav soruları çöz
21 Şubat 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 21 Şubat 2020

21 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

21 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

21 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık