13 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

13 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi bir insana yakışmayan tavırlara örnektir?
A
Trafik ortamında karşı tarafın hatalarını tolere edebilecek şekilde araç kullanmak.
B
Sisli, yağmurlu, karlı veya görüşün yetersiz olduğu durumlarda sis lambasını açmak.
C
Otoyollarda aniden trafik sıkıştığında arkadaki sürücüleri uyarmak için dörtlüleri çalıştırmak.
D
Işık kırmızıdan yeşile döndüğü anda korna veya selektörle hemen uyarıda bulunmak
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir?
A
Kanama varsa, hemen durdurulması
B
Hava yolu açıklığının sağlanması
C
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
D
Rastgele hareket ettirilmesi
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur ?
A
Yakıt borularının uzunluğu
B
Hava filtresinin tıkalı olması
C
Yakıt filtresinin tıkalı olması
D
Yağ filtresinin tıkalı olması
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
A
Kızarma
B
Hareket ile azalan ağrı
C
İşlev kaybı
D
Şişlik
Soru 5
    Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir?
A
Karter
B
Motor bloğu
C
Manifold
D
Silindir kapağı
Soru 6
    Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
A
Motorin-LPG
B
Gazyağı-LPG
C
Benzin-LPG
D
Alkol-LPG
Soru 7
    Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılmaz?
A
Bacak kemiğinde
B
Köprücük kemiğinde
C
Ön kol kemiğinde
D
Kalça kemiğinde
Soru 8
    İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Atardamarlardaki kan basıncı toplardamarlardakinden fazladır.
B
Toplardamarlar kanı kalpten vücuda taşır.
C
Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
D
Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır.
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Emme manifoldu
B
Egzoz susturucusu
C
Emme susturucusu
D
Egzoz supabı
Soru 10
    Araç hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Jikle çekilidir.
B
Motor yağı eksiktir.
C
El freni çekilidir.
D
Lastik havası fazladır.
Soru 11
    Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A
Sigorta panelindeki ilgili sigorta
B
Ateşleme sistemindeki ilgili buji
C
Motordaki yağ seviyesi
D
Yakıt deposundaki yakıt seviyesi
Soru 12
    Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?
A
Delici yaralar
B
Ezikli yaralar
C
Kesik yaralar
D
Parçalı yaralar
Soru 13
    El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
A
Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak
B
Dirsekle omuz arasına turnike uygulamak
C
Kanayan yere tentürdiyot uygulamak
D
Omuz üzerine baskı uygulamak
Soru 14
    Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?
A
Taşıma
B
Taşıt
C
Tren
D
Ulaşım
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
A
5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
B
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
C
Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması
D
Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması
Soru 16
    Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
B
Motorlu araçlar için zorunludur.
C
Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.
D
Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
Soru 17
    Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Egzoz manifoldu
B
Emme manifoldu
C
Emme supabı
D
Karbüratör
Soru 18
    Göğüsteki delici yaradan hava girmemesi için, yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?
A
Kuru pamukla
B
Atel ile
C
Islak, temiz sargı beziyle
D
Kuru ve temiz bez ile
Soru 19
    Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aracın kontağının kapatılarak yaralıların oradan uzaklaştırılması
B
Aracın çevresindeki yanıcı maddelerin uzaklaştırılması
C
İtfaiyeye haber verilip gelmesinin beklenmesi
D
Araç çalışır vaziyette iken yaralıların hemen oradan uzaklaştırılması
Soru 20
    Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yağlama sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Şarj sistemi
D
Marş sistemi
Soru 21
    Motorda hava filtresinin görevi nedir?
A
Yakıtı temizlemek
B
Suyu temizlemek
C
Yağı temizlemek
D
Havayı temizlemek
Soru 22
   Tabloda trafikteki araç sayısı ve bir yıl içindeki trafik kazalarına bağlı olarak ölen insan sayısı verilmiştir.

  
A
bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
B
Araç sayısına oranla ülkemizdeki trafik kazalarındaki ölümün daha fazla olduğu
C
Ülkemizde trafik işaretleri ve görevlilerinin sayısının yetersiz olduğu
D
Ülkemizdeki trafik yoğunluğunun diğer ülkelerden daha fazla olduğu
Soru 23
    Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
A
Geri dönmesini
B
Harekete hazırlanmasını
C
Motoru durdurmasını
D
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
Soru 24
    Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
lt-çene pozisyonu
B
ok pozisyonu
C
oma pozisyonu
D
aş-çene pozisyonu
Soru 25
    Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?
A
Yüzüstü, sert bir zemine
B
Yüzüstü, yumuşak bir zemine
C
Sırtüstü, yumuşak bir zemine
D
Sırtüstü, sert bir zemine
Soru 26
    B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A
A2
B
M
C
G
D
E
Soru 27
    “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?
A
Boşaltım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Hareket sistemi
Soru 28
    Hangi tür araçlarda emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu değildir?
A
Tescilde otomobil gibi işlem gören arazi taşıtlarında
B
Minibüslerde
C
Lâstik Tekerlekli Traktörlerde
D
Otomobillerde
Soru 29
    Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Geçiş hakkı kurallarına uyması
B
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
C
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
D
Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi
Soru 30
    Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
10
B
00
C
0
D
0
Soru 31
    Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır?
A
Hararet göstergesinden
B
Yakıt göstergesinden
C
Şarj göstergesinden
D
Yağ göstergesinden
Soru 32
    Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
A
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
B
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
C
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
D
Korkutmak veya şaşırtmak
Soru 33
    Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?
A
Vücut sıcaklığının azalmasından
B
Göğüs kafesinin yükselmesinden
C
Yüzünün sararmasından
D
Nabız sayısının azalmasından
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?
A
Kilometre saati
B
El freni çekili ikaz ışığı
C
Hava yastığı ikaz ışığı
D
Kontak anahtarı
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?
A
Kural ihlalinden kaçınmak
B
Sabırlı davranmak
C
Başarılı iletişim kurmak
D
Öfkeli olmak
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?
A
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
B
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yüksekte tutulması
C
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
D
Burkulan bölgeye masaj yapılması
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
A
Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların
B
Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların
C
Toplu taşıma araçlarının
D
Sanık veya suçlu takip eden araçların
Soru 38
    Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bol su ile yıkamak
B
Yara merhemi sürmek
C
Oksijenli su ile yıkayıp, sarmak
D
Kuru sargı bezi ile kapatmak
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

13 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 13 Şubat 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 13 Şubat 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 13 Şubat 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

13 Şubat 2020 ehliyet sınav soruları
13 Şubat 2020 ehliyet sinavi sorulari
13 Şubat 2020 ehliyet sinav sorulari
13 Şubat 2020 ehliyet sınav soruları çöz
13 Şubat 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 13 Şubat 2020

13 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

13 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

13 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık