4 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

4 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A
Yakıt tüketiminin artmasına
B
Yakıt tasarrufuna
C
Hız sınırlarının aşılmasına
D
Trafik yoğunluğunun azalmasına
Soru 2
    Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?
A
Kara yolu uygunluk belgesinin
B
Noter satış belgesinin
C
Kasko belgesinin
D
Trafik belgesinin
Soru 3
   I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

  Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 4
    Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
A
5
B
15
C
10
D
20
Soru 5
    Aşırı agresif ve öfkeli araç kullanan bir sürücü içinde kendinin de bulunduğu zincirleme trafik kazasına sebep olmuştur. Bu kazaya neden olan sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Psikolojik olarak olumsuz etkilenmiştir
B
Madde kayıplara neden olmuştur
C
Ülkenin gelişimine katkı sağlamıştır
D
Kaza sonucu diğer sürücülerin huzurunu kaçırmıştır
Soru 6
    Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?
A
Araç imalat belgesi
B
Tüvtürk muayene raporuna
C
Sürücü belgesi
D
Araç tescil belgesi
Soru 7
    Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
A
Yavaşlamaları
B
Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
C
Hızlarını artırmaları
D
Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
Soru 8
    Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
B
Öndeki aracın geçilmesi
C
Bariyer kapalı ise durulması
D
Hızın azaltılması
Soru 9
    Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
A
araj
B
ark yeri
C
urak
D
topark
Soru 10
    Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?
A
25 - 30
B
12 - 20
C
5 - 10
D
35 - 40
Soru 11
    İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği nedir?
A
Sayıları araç sürücüsü tarafından belirlenir.
B
Aynı maddeden yapılmışlardır.
C
Yaşam kurtarmada kullanılırlar.
D
İlk yardım dışındaki amaçlarda da kullanılabilecek genel malzemelerdir.
Soru 12
    Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde,uzağı gösteren ışıkların yakılması
B
Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması
C
Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi
D
Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?
A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
İl Belediye Başkanlığı
C
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin görevlerinden biri değildir?
A
Duran aracı sabitlemek
B
Aracın durma mesafesini artırmak
C
Aracı güvenli bir şekilde durdurmak
D
Aracın hızını düşürmek
Soru 15
    Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Yara yerinin soğuk tutulması
B
Meyve suyu içirilmesi
C
Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi
D
Şoka karşı önlem alınması
Soru 16
    Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
40
B
60
C
30
D
50
Soru 17
    İşaret levhalarıyla ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A
Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
B
Üzerlerine yazı yazılması
C
Görülmesi engellenecek şekilde araç park edilmesi
D
Yerlerinin değiştirilmesi
Soru 18
    Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi (eşya, kargo vs.) taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?
A
SRC 2
B
SRC 1
C
SRC 3
D
SRC 4
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak
B
Tuzlu ayran içirmek
C
Soğuk ortamdan uzaklaştırmak
D
Hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak
Soru 20
    İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
A
Kanamanın durdurulmasını
B
Solunum desteğinin sağlanmasını
C
Hava yolu açıklığının sağlanmasını
D
Kan dolaşımının sağlanmasını
Soru 21
    Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Önemsenmez, devam edilir.
B
Yakıt seviyesi kontrol edilir.
C
Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır.
D
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
Soru 22
    Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
ren pedalı sertleşir.
B
ren hidroliği azalır.
C
renlerden ses gelir.
D
raç bir tarafa çeker.
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
A
Yüzün soğuk su ile yıkanması
B
Temiz bir bez ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
C
Burun üzerine ve enseye buz konulması
D
Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
Soru 24
    Su soğutmalı motorlarda, soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karbüratör
B
Karter
C
Külbütör
D
Radyatör
Soru 25
    Hareket hâlindeki aracın stop ettirilmeden durdurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A
1. vitese takılması
B
Debriyaj ve fren pedalına birlikte basılması
C
Gaz pedalına basılması
D
El freninin çekilmesi
Soru 26
    Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
B
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
C
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
D
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
Soru 27
    Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?
A
Bir araç boyu kadar
B
İki araç boyu kadar
C
Üç araç boyu kadar
D
Takip mesafesi kadar
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
A
Ekran filtresi
B
Yağ filtresi
C
Polen filtresi
D
Yakıt filtresi
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Başkalarının haklarına saygı göstermek
B
Kurallara uymakta özen göstermek
C
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
D
Çevreye saygılı olmak
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?
A
Nabzın hızlı ve zayıf olması
B
Bilinç seviyesinin artması
C
Deride kızarıklık olması
D
Vücut sıcaklığının artması
Soru 31
    Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Motorun verimli çalışmasına
B
Aracın daha yavaş gitmesine
C
Akünün daha çabuk bitmesine
D
Motordaki aşıntıların artmasına
Soru 32
    Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?
A
Nezaketsizlik
B
Bencillik
C
Diğergamlık
D
Hoşgörüsüzlük
Soru 33
   Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir.

  Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A
şok
B
oturuş
C
baş geri-çene yukarı
D
yarı yüzükoyun-yan
Soru 34
    Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
A
Az yakıtlı
B
Zengin
C
Fakir
D
Normal
Soru 35
    Okul taşıtının arkasındaki DUR ışığı hangi hâllerde yakılır?
A
Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman
B
Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda
C
Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman
D
Sadece öğrenci indirip bindirirken
Soru 36
    Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
A
Hareket etmemesi sağlanmalı
B
Ayakları 45 cm yükseltilmeli
C
Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı
D
Başı 30 cm aşağıya indirilmeli
36 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

4 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 4 Mayıs 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 4 Mayıs 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 4 Mayıs 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

4 Mayıs 2020 ehliyet sınav soruları
4 Mayıs 2020 ehliyet sinavi sorulari
4 Mayıs 2020 ehliyet sinav sorulari
4 Mayıs 2020 ehliyet sınav soruları çöz
4 Mayıs 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 4 Mayıs 2020

4 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

4 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

4 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık