10 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

10 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
ndeki aracın yavaşlaması
B
ndeki aracın durması
C
akip mesafesi kurallarına uyulmaması
D
örüş mesafesinin kötü olması
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
ıbbi yardım istenmesi
B
işliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
C
ıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
D
urkulan bölgenin hareket ettirilmesi
Soru 3
    Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Aşırı tepki
B
Sabır
C
Öfke
D
İnatlaşma
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
A
Ani ve sert kalkış yapılması
B
Aracın yavaş kullanılması
C
Park hâlinde viteste bırakılması
D
Aracın hızlı kullanılması
Soru 5
    Radyatöre konulacak su, peteklerin neresinde olmalıdır?
A
Ortasında
B
Hizasında
C
Altında
D
Üzerinde
Soru 6
    Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?
A
Sağ şeritten gidilemeyeceğini
B
Hiçbir sebeple durulamayacağını
C
Öndeki araçların geçilemeyeceğini
D
Sağ bankette durulamayacağını
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Yakıt sarfiyatının artması
B
Motorun yağ yakması
C
Motorun gücünün artması
D
Motorun hararet yapması
Soru 8
    Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
B
İdari para cezası verilir.
C
6 ay hapis cezası verilir.
D
Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.
Soru 9
    Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Debriyaj pedal boşluğu fazladır.
B
Debriyaj pedalına hiç basılmıyordur.
C
Taşıt hareket hâlinde iken debriyaj pedalına yarım basılıyordur.
D
Debriyaj teli kopmuştur.
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi vites kutusunun görevlerindendir?
A
Yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermek
B
Motordan aldığı hareketi kavramaya iletmek
C
Şafttan aldığı hareketi tekerleklere iletmek
D
Krank miline yataklık etmek
Soru 11
    Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde, çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
A
Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilir.
B
Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılır ve kürek kemiklerinin arasına vurulur.
C
Sert bir yere sırtüstü yatırılır ve boyun üzerine baskı yapılır.
D
Şekerli su içirilir.
Soru 12
    Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidir?
A
Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
B
İnmiş bariyer varsa geçide girmeli
C
Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde ve başka bir “DUR” emri de yoksa uygun hızla geçmeli
D
Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı
Soru 13
    Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
5 yıl
B
2 yıl
C
1 yıl
D
6 ay
Soru 14
    Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?
A
İlerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede
B
Bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede
C
Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada
D
Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
A
Tarım araçları
B
Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
C
Toplu taşıma araçları
D
Gümrük muhafaza araçları
Soru 16
    Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
A
Birinci derecede yanığı olan
B
Solunum zorluğu çeken
C
Ayağında çıkık olan
D
Turnike uygulanan
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?
A
Piston
B
Krank mili
C
Aks
D
Supap
Soru 18
    Son değişikliklerle birlikte denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Para cezası verilir.
B
3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.
C
Muayene yaptırmaları için ek-33 belgesi düzenlenerek ek süre verilir.
D
Araçları trafikten men edilir.
Soru 19
  • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Konuşma üslubunun
B
Beden dilinin
C
Mizacın
D
Trafik adabının
Soru 20
    Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
A
Diz ile kalça arası
B
Ayak bileğinin alt kısmı
C
Ayak bileğinin üst kısmı
D
Diz kapağının olduğu bölge
Soru 21
  • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

  Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
B
Rentek manevrası
C
Heimlich manevrası
D
İtfaiyeci yöntemi
Soru 22
    Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Ani duruş ve kalkış yapılması
B
Fazla süratten kaçınılması
C
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
D
Sürekli sert ve ani fren yapılması
Soru 23
    İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
A
Hava yolu açıklığının sağlanmasını
B
Kanamanın durdurulmasını
C
Kan dolaşımının sağlanmasını
D
Solunum desteğinin sağlanmasını
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?
A
Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması
B
Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması
C
Araç bakımlarının sürelerinde yapılması
D
Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
Soru 25
    Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
70
B
60
C
40
D
50
Soru 26
    Zorunlu hâller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
15
B
5
C
10
D
20
Soru 27
    Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?
A
Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu
B
Motor yağı basıncının çok düştüğünü
C
Motor kaputunun açık kaldığını
D
Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu
Soru 28
    Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A
Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.
B
Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
C
Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.
D
Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?
A
Yağlama sistemi
B
Direksiyon sistemi
C
Marş sistemi
D
Aydınlatma sistemi
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
A
Ani ve sert kalkış yapılması
B
Aracın hızlı kullanılması
C
Park hâlinde aracın viteste bırakılması
D
Aracın yavaş kullanılması
Soru 31
    İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Düşük hızla seyretmesi
B
Vitesi boşa alarak seyretmesi
C
Hız azaltmak için frene basması
D
Çıkışta kullandığı vitesi kullanması
Soru 32
    Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?
A
Empati
B
Beden dili
C
Tahammül
D
Konuşma üslubu
Soru 33
    Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Dönüş ışıklarını yakarak
B
Birkaç defa korna çalarak
C
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
D
Acil uyarı ışıklarını yakarak
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıdır?
A
Buji
B
Distribütör
C
Karter
D
Enjektör
Soru 35
  I. Yaşamı korumak
II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

  Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 36
    Motorun yağ yakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Krank mili aşınmıştır.
B
Silindirler aşınmıştır.
C
Volan aşınmıştır.
D
Kam (eksantrik) aşınmıştır.
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?
A
Böbrek
B
Kalp
C
Karaciğer
D
Mide
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir?
A
Yüksek akım üretmek
B
Aküye akım göndermek
C
Karışımı ateşlemek
D
Aküyü şarj etmek
Soru 39
    Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?
A
Renginin morarması
B
Nefes almasının durması
C
Konuşabilmesi
D
Acı çekip ellerini boynuna götürmesi
Soru 40
    Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
A
Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması
B
Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi
C
Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması
D
Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması
40 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

10 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 10 Eylül 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 10 Eylül 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 10 Eylül 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

10 Eylül 2020 ehliyet sınav soruları
10 Eylül 2020 ehliyet sinavi sorulari
10 Eylül 2020 ehliyet sinav sorulari
10 Eylül 2020 ehliyet sınav soruları çöz
10 Eylül 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 10 Eylül 2020

10 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

10 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

10 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık