27 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

27 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
A
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
B
Kaburgalarında kırık olanlar
C
Kalça kemiğinde kırık olanlar
D
Açık göğüs yaralanması olanlar
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi abs fren sisteminin avantajlarından biri değildir?
A
Aracın durma, manevra ve kararlılığını artırır.
B
Yön kontrolü sağlar ve yol tutuşunu artırır.
C
Kaygan zeminlerde aracın kaymasını önler.
D
Yakıt Tüketimini Azaltır.
Soru 3
   I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

  Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 4
    Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?
A
Trafik
B
Erişme
C
Taşıma
D
Ulaşım
Soru 5
    Marşa basıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Yağ pompası arızalıdır.
B
Diferansiyel arızalıdır.
C
Akünün kutup başları gevşemiş veya oksitlenmiştir.
D
Buji kabloları gevşektir.
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandır?
A
Yakıt borusu
B
Enjektör
C
Yakıt filtresi
D
Yakıt pompası
Soru 7
    Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
A
Kol
B
Boyun
C
Bacak
D
Göğüs
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?
A
Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması
B
Derinin kuru ve ağrılı olması
C
Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması
D
Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
Soru 9
    Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?
A
Dayanıklı bot
B
Eldiven
C
Yansıtıcı giysi
D
Kask
Soru 10
    Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
ürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
B
racını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
C
rafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
D
avranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
Soru 11
   "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonları'nın kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır."

  Trafikte çevrilen bir aracın geçerli bir egzoz emisyon ölçümü yoksa bunun ceza miktarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Çevre kirliliğini engellemek
B
Araç sürücüsünün ve araç içerisindekilerin zehirlenme ihtimallerinin olması.
C
Aracın kaza yapma riskinin yüksek olması
D
Araçta yangın riskinin oluşması
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?
A
Trafik görevlilerinin yetersiz olması
B
Yolların bakımsız olması
C
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D
Sürücülerin kurallara uymaması
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
A
Aracın yavaş kullanılması
B
Ani ve sert kalkış yapılması
C
Park hâlinde aracın viteste bırakılması
D
Aracın hızlı kullanılması
Soru 14
   Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

  Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?
A
Turnike uygulaması
B
Üçgen bandaj uygulaması
C
Rentek manevrası
D
Heimlich manevrası
Soru 15
    Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
B
İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
C
Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
D
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
Soru 16
    Arızalanan aracı, diğer araç sürücülerinin daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir?
A
Aracın ön ve arkasına devrilmeyecek biçimde teneke veya bidon gibi malzemeler konulmalıdır.
B
Aracın ön ve arkasına 150 metre mesafeden açıkça görülecek kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulmalıdır.
C
Aracın ön ve arkasına beyaz renkte taş dizilmelidir.
D
Aracın ön kısmına 150 metre mesafeden görülecek şekilde yeşil ışıklı yansıtıcı konulmalıdır.
Soru 17
    Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
A
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
B
Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
C
Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
D
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A
Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
B
Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
C
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
D
Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
Soru 19
    İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
A
Gürültü
B
Konuşma
C
Ses
D
Duyuru
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?
A
Ağrı kesici ilaç
B
Gazlı bez
C
Kâğıt mendil
D
Oksijenli su
Soru 21
    Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?
A
Sadece hava
B
Hidrolik yağı
C
Yakıt-hava karışımı
D
Sadece yakıt
Soru 22
    Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
B
El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
C
Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda
D
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
Soru 23
    Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?
A
1
B
4
C
2
D
3
Soru 24
    Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A
irkaç defa selektör yaparak
B
cil uyarı ışıklarını yakarak
C
irkaç defa korna çalarak
D
önüş ışıklarını yakarak
Soru 25
    Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?
A
Ada
B
Ayırıcı
C
Şerit
D
Banket
Soru 26
    Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur?
A
Gidiş yönüne göre sol bankette
B
Taşıt yolunun en sağındaki şeritte
C
Gidiş yönüne göre sağ bankette
D
Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
Soru 27
  • Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

  Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?
A
Emniyet Genel Müdürlüğüne
B
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
C
Karayolları Genel Müdürlüğüne
D
İçişleri Bakanlığına
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
B
Burkulan ekleme turnike uygulanması
C
Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
D
Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
Soru 29
    Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
İnatlaşma
B
Aşırı tepki
C
Öfke
D
Sabır
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?
A
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
B
İlk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması
C
İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması
D
Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması
Soru 31
  I. Araç içinde savrulma
II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma

  Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?
A
II ve III.
B
I, II ve III.
C
I ve II.
D
Yalnız I
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Ön düzen ayarlarının bozuk olması
B
Motorun gereksiz yere çalışır hâlde tutulması
C
Lastik hava basınçlarının yetersiz olması
D
Frenlerin ayarsız olması
Soru 33
    Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fren müşiri arızalıdır.
B
Distribütör arızalıdır.
C
Geri vites müşiri arızalıdır.
D
Flaşör arızalıdır.
33 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
313233
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

27 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 27 Mayıs 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 27 Mayıs 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

27 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları
27 Mayıs 2022 ehliyet sinavi sorulari
27 Mayıs 2022 ehliyet sinav sorulari
27 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları çöz
27 Mayıs 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 27 Mayıs 2022

27 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

27 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

27 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık