26 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

26 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
   Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?
A
Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
B
Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması
C
Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi
D
Yaralıya uzak mesafede çalışması
Soru 2
    Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A
Kısa, öz ve anlaşılır
B
Şifreli ve gizli
C
Ayrıntılı, detaylı ve uzun
D
Yazılı, sözlü ve hareketli
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
anayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak
B
anayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
C
zuv kopması varsa boğucu sargı (turnike) uygulamak
D
anayan bölgeyi aşağıya indirmek
Soru 4
    Hangisi alternatörün üretmiş olduğu elektriğin voltajını ve şiddetini kontrol altıda tutan şarj sistemi parçasıdır?
A
Karbüratör
B
Marş motoru
C
Regülâtör
D
Sigorta
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?
A
Solunumun aniden derinleşmesi
B
Deride kızarıklık
C
Nabzın süratli ve zayıf olması
D
Vücut sıcaklığının artması
Soru 6
    Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
B
Akü şarj durumunun yeterli olmaması
C
Bujilerin eskimesi
D
Hava filtresinin kirlenmesi
Soru 7
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
B
Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine
C
Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
D
Motorlu taşıt, motorsuz taşıta
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
A
Antifriz kontrolü
B
Yakıt kaçağı kontrolü
C
Yakıt seviyesi kontrolü
D
Yakıt filtresi kontrolü
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi LPG’li motorların üstünlüklerindendir?
A
Motor performansını bir miktar düşürür.
B
Çevreyi kirletme oranı daha düşüktür.
C
Ek yapım maliyeti getirir.
D
Bagaj hacmini küçültür.
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?
A
azazedenin korku ve endişelerini gidermesi
B
endisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması
C
azazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması
D
ırıklara yerinde müdahale etmesi
Soru 11
    Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
B
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
C
Kollarının baş hizasında durmasına
D
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
Soru 12
    Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne ad verilir?
A
Geçiş yolu
B
Yaya geçidi
C
Platform
D
Yaya yolu
Soru 13
    Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fren
B
Diferansiyel
C
Motor
D
Egzoz
Soru 14
    Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?
A
Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
B
Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
C
Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
D
Araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları
Soru 15
   I- Araçların tescil edilmesi II- Sürücü belgelerinin verilmesi III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi

  Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 16
    Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
A
Omuzuna
B
Ayak tabanına
C
Karın boşluğuna
D
Omurgasına
Soru 17
    Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?
A
Tam tıkanma
B
Kısmi tıkanma
C
Solunum durması
D
Damar tıkanması
Soru 18
    Bayılan kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
A
Duyu organları uyarılır.
B
Vücut sıcaklığı düşürülür.
C
Bekerli, soğuk içecek verilir.
D
Hastahaneye götürülür.
Soru 19
    Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?
A
Orta ile en sağdaki
B
En soldaki
C
Ortadaki
D
En sağdaki
Soru 20
    Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır?
A
Şarj göstergesinden
B
Hararet göstergesinden
C
Yakıt göstergesinden
D
Yağ göstergesinden
Soru 21
    Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?
A
Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
B
Sadece aracı kullananın bildiği bir yerde
C
Görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde
D
Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde
Soru 22
    Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?
A
Sağ şeride geçmek
B
Önündeki aracı geçmek
C
Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak
D
Sığınma cebine girmek
Soru 23
    Egzoz gazı zehirlenmelerinde hangisini etkisi daha büyüktür?
A
Karbonmonoksit
B
Kurşun
C
Kükürt
D
Karbondioksit
Soru 24
    Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp, korna da çalmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A
Jikle devresinde
B
Bujilerde
C
Aküde
D
Rölanti devresinde
Soru 25
    Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
A
Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
B
Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.
C
Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
D
Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
Soru 26
    Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, kazazedeler araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?
A
Eğer iki kişi varsa, biri araç tutuyorken diğer kişi ilk yardım müdahalesini yaptıktan sonra
B
Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra
C
Hiç zaman kaybetmeden ilk yardım müdahalesi yaptıktan sonra
D
Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
Soru 27
    Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir?
A
Koma
B
Bayılma
C
Şok
D
Hâlsizlik
Soru 28
    Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Cam rezistansı göstergesi
B
Dörtlü flaşör göstergesi
C
Kısa ve uzun far göstergeleri
D
Şarj göstergesi
Soru 29
    Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?
A
Boş
B
2. vites
C
1. vites
D
3. vites
Soru 30
    Araçta kontak anahtarının görevi nedir?
A
Aküyü şarj etmek
B
Vites değiştirmeyi kolaylaştırmak
C
Bujiye giden akımı yükseltmek
D
Elektrik devresini açıp kapatmak
Soru 31
    Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?
A
Dönemeçlerde
B
Duraklara 30 metre mesafede
C
Yaya ve okul geçitlerinde
D
Sol şeritte
Soru 32
    110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A
65
B
60
C
50
D
55
Soru 33
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
B
Geçme yaparken sinyal verilmesi
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 34
   Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

  
A
Alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğu
B
Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
C
loya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
D
Kaza yapma riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
Soru 35
    Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?
A
Burun
B
Toplardamar
C
Kılcal damar
D
Atardamar
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?
A
Motor freni
B
Kompresyon freni
C
Egzoz freni
D
El freni
Soru 37
    Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Şehirler arası karayollarında
B
Trafiğin yoğun olduğu karayollarında
C
Görev hâli dışında
D
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
Soru 38
    Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?
A
Eksi kutup, artı kutupla; artı kutup, eksi kutupla
B
Artı kutup, artı kutupla; eksi kutup, eksi kutupla
C
Eksi kutup şasi ile
D
Artı kutup şasi ile
Soru 39
    Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Şiddetli baş yaralanması
B
Dalak yırtılması
C
Göğüs zedelenmesi
D
Mide delinmesi
Soru 40
    Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A
Geçiş üstünlüğü
B
Geçiş yolu
C
Geçiş kolaylığı
D
Geçiş hakkı
Soru 41
    Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?
A
Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede
B
Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada
C
Bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede
D
İlerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede
Soru 42
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
B
Burkulan bölgeye masaj yapılması
C
Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
D
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
Soru 43
   I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

  Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
43 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
414243
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

26 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 26 Mayıs 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 26 Mayıs 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 26 Mayıs 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

26 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları
26 Mayıs 2022 ehliyet sinavi sorulari
26 Mayıs 2022 ehliyet sinav sorulari
26 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları çöz
26 Mayıs 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 26 Mayıs 2022

26 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

26 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

26 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık