14 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

14 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp, korna da çalmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A
Rölanti devresinde
B
Jikle devresinde
C
Bujilerde
D
Aküde
Soru 2
  • Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
B
Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin
C
Kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin
D
Olay yerini değerlendirmenin
Soru 3
    Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?
A
Araç muayenelerinde göstermek
B
Trafik denetimlerinde göstermek
C
Araç donanımını tamamlamak
D
Kazalarda ilk yardımda kullanmak
Soru 4
    Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılması
B
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
C
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
D
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
Soru 5
   Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

  Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?
A
Tahammülsüzlük
B
Sabırsızlık
C
Saldırganlık
D
Feragat ve fedakârlık
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
B
Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
C
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
D
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC' si aşamalarından değildir?
A
Kazazede nabız sayısı normal mi?
B
Kazazede nefes alabiliyor mu?
C
Kazazede kalp atımı normal mi?
D
Kazazede de kızarıklık var mı?
Soru 8
    Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.
B
Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.
C
Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.
D
Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?
A
Delinmiş egzoz susturucusu
B
Doğru yapılmış far ayarı
C
Alaşımlı jant
D
Motor yağı kalitesi
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?
A
Direksiyonun titremesi
B
Fren disk yüzeyinin soğuması
C
Motor yakıtına yağ karışması
D
Motorun soğuması
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?
A
Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
B
Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması
C
Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması
D
Araç bakımlarının sürelerinde yapılması
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
A
Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi
B
Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması
C
Eklem bağlarının kopması
D
Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?
A
Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
B
Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
C
Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
D
Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin orta kısmından aşınmasına yol açar?
A
Motorun hararet yapması
B
Lastik hava basıncının düşük olması
C
Lastik hava basıncının fazla olması
D
Fren balatalarının ıslanması
Soru 15
    Araç hareket hâlindeyken, kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır. Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında
A
Akü tam şarj olur.
B
Sürüş kolaylaşır.
C
Direksiyon daha rahat döner.
D
Direksiyon kilitlenir.
Soru 16
    Bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kişilere, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
İçtiği maddeyi sulandırıp verme
B
Kusturma
C
Bol su içirme
D
Sarımsaklı yoğurt yedirme
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
A
Toplu taşıma araçları
B
Gümrük muhafaza araçları
C
Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
D
Tarım araçları
Soru 18
    İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?
A
Çengelli iğnenin
B
Makasın
C
Steril gazlı bezin
D
Kâğıt mendilin
Soru 19
    Karayollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Minibüs
B
Otomobil
C
Kamyonet
D
Otobüs
Soru 20
    Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
A
Yara
B
Tıkanma
C
Koma
D
Şok
Soru 21
    Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Taşıt yolunun soluna yaklaşması
B
Uzağı gösteren lambaları yakması
C
Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması
D
Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi
Soru 22
    Aracın park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Alternatör arızalıdır.
B
Yanmayan lambanın flamanı kopmuştur.
C
Bujiler arızalıdır.
D
Endüksiyon bobini arızalıdır.
Soru 23
    Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?
A
Hız sınırlayıcı cihaz
B
Patinaj zinciri
C
Lastik basınç sensörü
D
Çekme halatı
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?
A
Fren hidroliğinin azalması
B
Bijon somunlarının gevşemesi
C
Jantın eğilmesi
D
Sürüş konforunun azalması
Soru 25
    Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
A
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
B
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
C
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi
D
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Araçların muayenesini yapmak
B
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
C
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
D
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
Soru 27
    Aşağıdakilerden
A
Kaburga kemiği
B
Kaval kemiği
C
Uyluk kemiği
D
Pazı kemiği
Soru 28
   Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

  Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
A
ngellenme
B
fke
C
mpati
D
astırma
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?
A
Rot
B
Krank mili
C
Piston
D
Distribütör
Soru 30
    Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
A
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
B
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
C
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
D
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır?
A
Marş motoru
B
Endüksiyon bobini
C
Alternatör
D
Distribütör
Soru 32
    Motorlu bisiklet ve motosiklet kullananların koruma başlığı (kask) kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Şehir içinde ve dışında mecburi
B
Şehir içinde ve dışında isteğe bağlı
C
Şehir içinde mecburi, şehir dışında isteğe bağlı
D
Şehir içinde isteğe bağlı, şehir dışında mecburi
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?
A
Yağ basıncı ikaz ışığı
B
Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı
C
Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı
D
Akü şarj ikaz ışığı
33 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
313233
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

14 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 14 Şubat 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 14 Şubat 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 14 Şubat 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

14 Şubat 2022 ehliyet sınav soruları
14 Şubat 2022 ehliyet sinavi sorulari
14 Şubat 2022 ehliyet sinav sorulari
14 Şubat 2022 ehliyet sınav soruları çöz
14 Şubat 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 14 Şubat 2022

14 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

14 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

14 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık