10 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

10 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Trafik kurallarına harfiyen uyan bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
A
Korkusuz
B
Bencil
C
Saygısız
D
Farkındalık kazanmış
Soru 2
    Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?
A
Ortadaki
B
Orta ile en sağdaki
C
En sağdaki
D
En soldaki
Soru 3
   Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücü, sorun yaşıyor ve yardım talep ediyorsa, bu konuda deneyimli, daha becerikli bir sürücünün o kişiye yardım etmesi daha sonra olabilecek araç kaymalarını ve trafik kazalarını önlemiş olacaktır.

  Yukarıda verilen ifadeye dayanarak trafik ortamında hangi beşeri unsura atıfta bulunulmaktadır?
A
Sorumluluk
B
Saygı
C
Hoşgörü
D
Yardımlaşma
Soru 4
  • Kırmızı ışık yanması
• Yolun trafiğe kapanması
• Yetkililerin dur işareti vermesi

  Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?
A
Durma
B
Duraklama
C
Trafikten men
D
Park etme
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi debriyajın kaçırma sebebidir?
A
Debriyaj balatasının aşınmış olması
B
Direksiyon kutusunun arızalı olması
C
Avans ayarının bozuk olması
D
Aracın hızının fazla olması
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
A
irkin görünüm arz etmesi
B
ötü koku yayması
C
astalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olması
D
oplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hâle getirilmesi
Soru 7
   I- Oturuş pozisyonu verilmesi II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

  Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 8
   I- Yara içi kurcalanır. II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz. III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

  Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 9
    Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
A
Tek yönlü yollarda park ederken
B
Tek yönlü yollarda duraklarken
C
İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
D
Bağlantı yolunda seyrederken
Soru 10
    Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
A
10 km/saat daha fazla
B
Aynı
C
Yarısı kadar
D
10 km/saat daha az
Soru 11
    Yeni yönetmelikleri göre, “C” sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi, aşağıdakilerin hangisinde verilen araçları kullanabilir?
A
Kamyon, Moped, lastik tekerlekli traktör
B
İş makinesi, otomobil, minibüs
C
Çekici, kamyon, minibüs
D
Otobüs, kamyon, kamyonet
Soru 12
    Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
ndeki aracın durması
B
akip mesafesi kurallarına uyulmaması
C
ndeki aracın yavaşlaması
D
örüş mesafesinin kötü olması
Soru 13
    Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangi­sine neden olur?
A
Toprak kirliliği
B
Hava kirliliği
C
Su kirliliği
D
Radyasyon
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
nce çevrenin güvenliğini sağlaması
B
elaşlı ve tedirgin olması
C
nsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
D
letişim becerilerinin zayıf olması
Soru 15
    Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
ıt seviyesi kontrol edilir.
B
ulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır
C
msenmez, devam edilir.
D
tiklerin hava basıncı kontrol edilir.
Soru 16
    Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?
A
Mide
B
Akciğer
C
Karaciğer
D
Dalak
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) sisteminin görevidir?
A
Motorun hareketini vites kutusuna iletmek veya kesmek
B
Motorun hareketini supaplara iletmek veya kesmek
C
Motorun hareketini altenatöre iletmek veya kesmek
D
Motorun hareketini marş motoruna iletmek veya kesmek
Soru 18
    Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Lastik hava basınçlarının düşmesine
B
Egzoz susturucusunun delinmesine
C
El freninin daha iyi tutmasına
D
Motor parçalarının zarar görmesine
Soru 19
    Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Trafik görevlisine haber vermesi
B
Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması
C
Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
D
Zarar verdiği aracın sahibini bulması
Soru 20
    Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak bulundurulması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası
B
Okul taşıtı yazısı ve “DUR” lambası
C
Park lambası ve yangın söndürücü
D
“DUR” lambası ve sis ışıkları
Soru 21
    Vites kutusu bakımında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?
A
Elektrolit kaçağı
B
Asit kaçağı
C
Antifriz kaçağı
D
Yağ kaçağı
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?
A
Direksiyon sistemi
B
Soğutma sistemi
C
Süspansiyon sistemi
D
Şarj sistemi
Soru 23
    Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
A
Alt çizgisinden aşağıda
B
Üst çizgisinden yukarıda
C
İki çizgisi arasında
D
Yağ çubuğunda hiç görülmemeli
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?
A
Kanamanın durdurulması
B
Acil yardım istenmesi
C
Kazaların önlenmesi
D
Şokun önlenmesi
Soru 25
    Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Sindirim sisteminin
B
Sinir sisteminin
C
Dolaşım sisteminin
D
Hareket sisteminin
Soru 26
    Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır.
B
Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.
C
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmelidir.
D
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır.
Soru 27
    Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir?
A
Özel amaçlı taşıt
B
Minibüs
C
Otobüs
D
Kamp taşıtı
Soru 28
    Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
A
ark yeri
B
araj
C
topark
D
urak
Soru 29
    Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A
Hızını azaltması
B
Taşıt yolu üzerinde duraklaması
C
Hızını artırması
D
Şerit değiştirmesi
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
B
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
C
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
D
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?
A
Fren ayarı
B
Rot ayarı
C
Far ayarı
D
Supap ayarı
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?
A
Motor yağı
B
Akü elektroliti
C
Antifriz
D
Fren hidroliği
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi akünün görevlerinden biridir?
A
Yüksek voltaj üretmek
B
Motor suyunu soğutmak
C
Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek
D
Karbüratöre yakıt göndermek
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerinden biri değildir?
A
Cildin soğuk ve nemli olması
B
Bilinç seviyesinin artması
C
Kan basıncının düşmesi
D
Dudak çevresinin morarması
Soru 35
    Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
50
B
15
C
20
D
30
Soru 36
  • Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

  Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Temel yaşam desteğinin sağlanması
B
Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
C
Trafik kazalarının azaltılması
D
Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması
Soru 37
    Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
A
Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
B
Kalbi daha hızlı çalışana kadar
C
15 dakika
D
10 dakika
Soru 38
    Yeni yönetmeliğe göre, C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
Otobüs
B
Kamyon
C
İş makinesi
D
Çekici
Soru 39
    Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?
A
Burun kanaması olan
B
Solunum yolu tıkalı olan
C
Boyun omurunda zedelenme olan
D
Bulantı ve kusması olan
Soru 40
    Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
B
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
C
Kollarının baş hizasında durmasına
D
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
40 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

10 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 10 Şubat 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 10 Şubat 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 10 Şubat 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

10 Şubat 2022 ehliyet sınav soruları
10 Şubat 2022 ehliyet sinavi sorulari
10 Şubat 2022 ehliyet sinav sorulari
10 Şubat 2022 ehliyet sınav soruları çöz
10 Şubat 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 10 Şubat 2022

10 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

10 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

10 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık