28 Ekim 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

28 Ekim 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
İnsanların değişebildiğine inanmalıdır.
B
Tek bir olayın, birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir.
C
Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır.
D
Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır.
Soru 2
    Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?
A
Göğüs
B
El
C
Omuz
D
Kalça
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A
Akünün işlevini kaybetmiş olması yakıt tüketimini artırır.
B
Aşırı hızlı araç kullanmak yakıt tüketimini artırır.
C
Tekerlerin basınçların düşük olması yakıt tüketimini artırır.
D
Kışın araçların yakıt tüketimi yaza göre daha fazladır.
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
B
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
C
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
D
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A
Aşırı hareketlilik
B
Kalp atımının olmaması
C
Bilincin açık olması
D
Hızlı ve yüzeysel solunum
Soru 6
    Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?
A
Burun kanamaları
B
Toplardamar kanamaları
C
Atardamar kanamaları
D
Kılcal damar kanamaları
Soru 7
    İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
185
B
110
C
177
D
112
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A
Polen filtresi
B
Açılabilir tavan
C
Park sensörü
D
Aktif gergili emniyet kemeri
Soru 9
    Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A
Araç lastiklerinin
B
Cam sileceklerinin
C
Polen filtresinin
D
Yağ filtresinin
Soru 10
    Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
B
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
C
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi özel araçları gereksiz kullanmanın zararlarındandır?
A
Yakıt tüketiminin azalması
B
Trafik yoğunluğunun artması
C
Yürüme alışkanlığı oluşturması
D
Trafik yoğunluğunun azalması
Soru 12
    F sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
Kamyon
B
Motorlu bisiklet
C
Lastik tekerlekli traktör
D
Otobüs
Soru 13
    Fren hidroliğinin seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?
A
Aylık
B
Günlük
C
Altı aylık
D
Haftalık
Soru 14
    Sürücü belgesini yanında bulundurmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
B
Sürücü belgesine 6 ay el koyma
C
Trafikten süresiz men
D
Para cezası ve ceza puanı
Soru 15
    Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Aracın hızının artırılması
B
Şerit değiştirilmesi
C
Geçiş hakkı kuralına uyulması
D
Öndeki aracın geçilmesi
Soru 16
    Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?
A
Trafik
B
Erişme
C
Taşıma
D
Ulaşım
Soru 17
    Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
40
B
30
C
20
D
50
Soru 18
    Hangi tür araçlarda emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu değildir?
A
Otomobillerde
B
Minibüslerde
C
Tescilde otomobil gibi işlem gören arazi taşıtlarında
D
Lâstik Tekerlekli Traktörlerde
Soru 19
    Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
A
Egzoz
B
Emme
C
Sıkıştırma
D
İş
Soru 20
    Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A
Solunum sisteminde
B
Boşaltım sisteminde
C
Hareket sisteminde
D
Sinir sisteminde
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
A
Marş motoru
B
Akü
C
Silecek motoru
D
Otomatik klima
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?
A
Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması
B
Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi
C
Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması
D
Göğüs kafesinin hareket etmemesi
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
A
5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
B
Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması
C
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
D
Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Devamlı düşük vites ile gitmek
B
Devamlı büyük vites ile gitmek
C
Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak
D
Ani duruş, kalkış yapmak
Soru 25
    Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
A
İnatlaşmaya
B
Yardımlaşmaya
C
Konuşma üslubuna
D
Nezaket ve saygıya
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Dar yolda, gelen araçlarla inatlaşmak
B
Kızgın biçimde kornaya basmak
C
Başkalarının hakkına saygılı olmak
D
Sürüş sırasında aceleci davranmak
Soru 27
    Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
lt-çene pozisyonu
B
oma pozisyonu
C
aş-çene pozisyonu
D
ok pozisyonu
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?
A
ide
B
öbrek
C
kciğer
D
ankreas
Soru 29
    Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?
A
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma
B
Yayaya yol verme
C
Hız sınırına uyma
D
Trafik levhalarını okuma
Soru 30
   I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

  Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A
Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
B
Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
C
Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
D
İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?
A
Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması
B
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
C
Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması
D
Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
Soru 33
    Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Öndeki aracın sürücüsünü ikaz etmelidir.
B
Kalkışa hazırlanmalıdır.
C
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir.
D
Yavaşlayıp durmalıdır.
Soru 34
    Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
B
Park veya sis ışıkları ile seyretmek
C
Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
D
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
Soru 35
    Motorun yağ yakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Krank mili aşınmıştır.
B
Kam (eksantrik) aşınmıştır.
C
Volan aşınmıştır.
D
Silindirler aşınmıştır.
Soru 36
    Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?
A
Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi
B
Renk körlüğü
C
Psikotrop madde bağımlılığı
D
Alkol bağımlılığı
Soru 37
   “Engelli sürücülerin park alanına, engelsiz bir araç sürücüsünün park etmesi durumunda ödenecek ceza tutarı hafif bir park kusuruna göre 2 kat daha fazladır.”

  Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Engelli sürücülere ödenek sağlamak.
B
Engelli sürücülere moral vermek.
C
Devletin kazanç sağlaması.
D
Kesilen cezalarla kişilerde farkındalık oluşturmak.
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiştirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?
A
Debriyaj pedalına basılması
B
Akü kutup başının çıkartılması
C
Aracın kriko ile kaldırılması
D
Gaz pedalına basılması
Soru 39
   I- Görülmelerinin engellenmesi II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırıl­ması, delinmesi, sökülmesi

  Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıda­ki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 40
    Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?
A
Kavşak ortak alanı
B
Platform
C
Şerit
D
Banket
Soru 41
    Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir?
A
Vitesin boşa alınması
B
Araçta gözcü bulundurulması
C
Aracın kapılarının açık tutulması
D
Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması
41 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
41
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

28 Ekim 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 28 Ekim 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 28 Ekim 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 28 Ekim 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

28 Ekim 2022 ehliyet sınav soruları
28 Ekim 2022 ehliyet sinavi sorulari
28 Ekim 2022 ehliyet sinav sorulari
28 Ekim 2022 ehliyet sınav soruları çöz
28 Ekim 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 28 Ekim 2022

28 Ekim 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

28 Ekim 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

28 Ekim 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık