9 Ekim 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

9 Ekim 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması
B
Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
C
Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması
D
Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
Soru 2
    Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılmaz?
A
Ön kol kemiğinde
B
Köprücük kemiğinde
C
Bacak kemiğinde
D
Kalça kemiğinde
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi Başbakan’ın başkanlığında, kara yolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan kuruldur?
A
İl ve İlçe Trafik Komisyonları
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Yol Yapım ve İşaretleme Genel Müdürlüğü
D
Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu
Soru 4
    Araçlarda rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için
B
Motor yağ seviyesini kontrol etmek için
C
Aracı yavaş kullanmak için
D
Düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için
Soru 5
    Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
A
Diğergamlık
B
Bencillik
C
Sabırsızlık
D
Öfke
Soru 6
    Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?
A
Çekme halatı
B
Hız sınırlayıcı cihaz
C
Lastik basınç sensörü
D
Patinaj zinciri
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?
A
Harita ve kroki
B
Reflektör
C
Yolcu ve yük
D
Yangın tüpü
Soru 8
  I. Araç içinde savrulma
II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma

  Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III.
C
I ve II.
D
II ve III.
Soru 9
    Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
A
Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
B
Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
C
Öksürük ve hıçkırığı olanlara
D
Kalbi düzensiz çalışanlara
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
B
Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
C
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
D
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
Soru 11
    Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
A
Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleleri yapabilmek için
B
Kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak için
C
Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için
D
Hastaları iyileştirecek tıbbi tedaviyi uygulamak için
Soru 12
  • Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

  Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?
A
Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması
B
Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
C
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi
D
Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması
Soru 13
    Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
A
Bencillik
B
Sorumsuzluk
C
İnatlaşmak
D
Diğergamlık
Soru 14
    Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?
A
Parçalı yaralar
B
Kesik yaralar
C
Delici yaralar
D
Ezikli yaralar
Soru 15
    Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A
2
B
10
C
7
D
5
Soru 16
    İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
A
Temel yaşam desteği uygulanmalıdır.
B
Bir elin topuğu ile sırtına 5 kez süpürür tarzda vurulmalıdır.
C
Yarı yüzükoyun-yan pozisyon verilmelidir.
D
Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır.
Soru 17
    Hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?
A
Vantilatör
B
Kondansatör
C
Yakıt deposu
D
Karter
Soru 18
    Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir?
A
B
B
G
C
D
D
C
Soru 19
   Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

  Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
A
Öfke
B
Bencillik
C
Sabır
D
İnatlaşma
Soru 20
   Yerleşim Yerinde = YY

  Yerleşim Yeri Dışında = YYD
A
şaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
B
YY : 60, YYD : 250
C
YY : 30, YYD : 150
D
YY : 50, YYD : 200
Soru 21
    Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Sorumluluk
B
Kabalık
C
Bencillik
D
Hırçınlık
Soru 22
    Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
A
Kalp masajı
B
Göğüs ağrısı
C
Kalp spazmı
D
Kalp krizi
Soru 23
    Motorlu bisikletler otoyollarda asgari kaç km hızla gitmelidir?
A
50
B
40
C
Giremez
D
60
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir?
A
Aküye akım göndermek
B
Karışımı ateşlemek
C
Aküyü şarj etmek
D
Yüksek akım üretmek
Soru 25
    Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?
A
Orta şeridi
B
Yavaşlama şeridini
C
Tırmanma şeridini
D
Hızlanma şeridini
Soru 26
    Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi (eşya, kargo vs.) taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?
A
SRC 4
B
SRC 3
C
SRC 2
D
SRC 1
Soru 27
    Trafik kurallarına harfiyen uyan bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
A
Saygısız
B
Bencil
C
Korkusuz
D
Farkındalık kazanmış
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B
Sindirimin değerlendirilmesi
C
Solunumun değerlendirilmesi
D
Kan dolaşımının değerlendirilmesi
Soru 29
    Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kalp durması
B
Tıkanma
C
Şok
D
Soluk durması
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
A
Aracın yavaş kullanılması
B
Aracın hızlı kullanılması
C
Park hâlinde viteste bırakılması
D
Ani ve sert kalkış yapılması
Soru 31
    Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?
A
Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak
B
Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak
C
Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek
D
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak
Soru 32
    Araçlarda hava filtresi kirli ise aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Motorun gücü azalır.
B
Motor çok yağ yakar.
C
Motorun gücü artar.
D
Motor az yağ yakar.
Soru 33
    Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Boşaltım sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Hareket sistemi
D
Sinir sistemi
Soru 34
    Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
A
Trafik yoğunluğunun azaltılması
B
Temiz olmayan yakıt kullanılması
C
Gürültü kirliliğinin azaltılması
D
Kazalara karşı güvenliğin artırılması
Soru 35
    Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?
A
Bacak bölgesinde olan kanamalarda
B
Karın bölgesinde olan kanamalarda
C
Kol bölgesinde olan kanamalarda
D
Yüz bölgesinde olan kanamalarda
Soru 36
    Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler?
A
Karbüratör
B
Emme manifoldu
C
Hava filtresi
D
Emme supabı
36 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

9 Ekim 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 9 Ekim 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 9 Ekim 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 9 Ekim 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

9 Ekim 2022 ehliyet sınav soruları
9 Ekim 2022 ehliyet sinavi sorulari
9 Ekim 2022 ehliyet sinav sorulari
9 Ekim 2022 ehliyet sınav soruları çöz
9 Ekim 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 9 Ekim 2022

9 Ekim 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

9 Ekim 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

9 Ekim 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık