8 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

8 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
künün şarj olmasını sağlamak
B
racın dönüşlerini sağlamak
C
itreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek
D
akıt tüketimini azaltmak
Soru 2
    Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir?
A
D
B
C
C
G
D
B
Soru 3
    Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A
Motor suyuna yağ karışır.
B
Motor çok soğur.
C
Motor yakıtına yağ karışır.
D
Motor ısınır, yanar.
Soru 4
    Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Araç dengesinin korunması
B
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
C
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
D
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması
B
Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi
C
Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması
D
Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi
Soru 6
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
B
Geçme yaparken sinyal verilmesi
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
Soru 7
    Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
B
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
C
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
D
Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
Soru 8
    Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Motorun stop etmesine
B
Motor sıcaklığının artmasına
C
Motor gücünün artmasına
D
Motor bloğunun çatlamasına
Soru 9
    Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
B
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C
Sahibi değiştiğinde
D
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Soru 10
    Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.
B
Geri vites müşiri arızalıdır.
C
Akü gerilimi düşüktür.
D
Flaşör arızalıdır.
Soru 11
    Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?
A
1
B
4
C
3
D
2
Soru 12
    Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
B
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
C
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
D
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?
A
Yaş
B
Öfke
C
İşitme
D
Bedensel Sakatlık
Soru 14
    Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Kuzey
B
Batı
C
Güney
D
Doğu
Soru 15
    Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?
A
Eksi kutup, artı kutupla; artı kutup, eksi kutupla
B
Artı kutup şasi ile
C
Artı kutup, artı kutupla; eksi kutup, eksi kutupla
D
Eksi kutup şasi ile
Soru 16
   I- Reflektör II- İlk yardım çantası III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

  Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
I ve III
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 17
    Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir?
A
Hararet müşürü arızalıdır.
B
Su pompası arızalıdır.
C
Vantilatör kayışı kopmuştur.
D
Vantilatör kayışı gevşektir.
Soru 18
    Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?
A
Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmamaları
B
Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
C
Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
D
Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
Soru 19
    Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
A
Diz kapağının olduğu bölge
B
Ayak bileğinin üst kısmı
C
Diz ile kalça arası
D
Ayak bileğinin alt kısmı
Soru 20
    Tam tıkanıklık durumlarında uygulanacak temel yaşam destek yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Rentek manevrası
B
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
C
Heimlich manevrası
D
İtfaiyeci yöntemi
Soru 21
    Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?
A
Kalça kemiği
B
Kaburga kemiği
C
Uyluk kemiği
D
Kol kemiği
Soru 22
    Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A
Marş motorunun kablo bağlantılarında
B
Rölanti devresinde
C
Jikle devresinde
D
Akünün kutup başlarında
Soru 23
    Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Batı
B
Güney
C
Doğu
D
Kuzey
Soru 24
    Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
A
Sindirim sistemini
B
Dolaşım sistemini
C
Hareket sistemini
D
Boşaltım sistemini
Soru 25
    Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?
A
ektör
B
ülatör
C
şör
D
i
Soru 26
    Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
B
6 ay hapis cezası verilir.
C
Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.
D
İdari para cezası verilir.
Soru 27
    Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
30
B
20
C
40
D
50
Soru 28
    Fan motoru çalıştığı hâlde motor suyunun soğumamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Soğutma sisteminde termostat yoktur.
B
Araç lastiklerinin havası fazladır.
C
Soğutma suyunda antifriz vardır.
D
Radyatör petekleri tıkanmıştır.
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir?
A
Kafa yaralanmaları
B
Beyin zarı iltihabı (Menenjit)
C
Zehirlenmeler
D
Kaburga çatlakları
Soru 30
    Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?
A
Diş eti kanaması
B
Dolaşımı
C
Solunumu
D
Bilinci
Soru 31
    Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
A
Kalp çalıştığında
B
Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde
C
112´ye haber verildiğinde
D
Kazazedenin akrabaları geldiğinde
Soru 32
    Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başın yana çevrilerek, çenenin göğüsten uzaklaştırılması
B
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
C
Kazazedenin gömlek yakasının ve kemerinin gevşetilmesi
D
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
Soru 33
    Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek
B
Aracın hareket etmesini engellemek
C
Aracın motorunu çalıştırabilmek
D
Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak
Soru 34
    Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Motor yağı seviyesini göstermek
B
Elektrolit seviyesini göstermek
C
Antifriz seviyesini göstermek
D
Soğutma suyu seviyesini göstermek
Soru 35
    Arızalanan aracı, diğer araç sürücülerinin daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir?
A
Aracın ön kısmına 150 metre mesafeden görülecek şekilde yeşil ışıklı yansıtıcı konulmalıdır.
B
Aracın ön ve arkasına 150 metre mesafeden açıkça görülecek kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulmalıdır.
C
Aracın ön ve arkasına beyaz renkte taş dizilmelidir.
D
Aracın ön ve arkasına devrilmeyecek biçimde teneke veya bidon gibi malzemeler konulmalıdır.
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi "güvenli sürücülük" için olumsuz etkiye neden olmaz?
A
Sakin olmak
B
Sabırsızlık
C
Öfke
D
Saldırgan sürücülük
36 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

8 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 8 Temmuz 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 8 Temmuz 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 8 Temmuz 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

8 Temmuz 2020 ehliyet sınav soruları
8 Temmuz 2020 ehliyet sinavi sorulari
8 Temmuz 2020 ehliyet sinav sorulari
8 Temmuz 2020 ehliyet sınav soruları çöz
8 Temmuz 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 8 Temmuz 2020

8 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

8 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

8 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık