10 Temmuz 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

10 Temmuz 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
B
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
C
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
D
Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
Soru 2
  I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

  Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 3
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Kamyon, otomobile
B
Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
C
Otomobil, kamyona
D
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
Soru 4
    Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?
A
Sırtüstü yatış
B
Yan yatış
C
Baş geride yarı oturuş
D
Dik oturuş
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?
A
Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması
B
Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması
C
Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
D
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
Soru 6
    İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi
A
Atardamarlardaki kan basıncı, toplardamarlardakinden fazladır.
B
Atardamarlar, kanı kalpten dokulara taşır.
C
Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
D
Toplardamarlar, kanı kalpten vücuda taşır.
Soru 7
    Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
A
Gösterge paneli
B
Başlık
C
Kabin
D
Sigorta tablası
Soru 8
    2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?
A
2
B
10
C
5
D
3
Soru 9
    Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
El freni bırakılır.
B
Debriyaja basılır.
C
Tekerleklere takoz konulur.
D
Vites boşa alınır.
Soru 10
    Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Asitli su
B
Benzin
C
Antifriz
D
Motorin
Soru 11
    Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
A
Kafatası
B
Dirsek
C
El bileği
D
Omurga
Soru 12
    Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?
A
Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi
B
Trafik işaretçilerinin dinlenmesi
C
Yaralının soluk sesinin dinlenmesi
D
Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi
Soru 13
    Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
A
Şerit
B
İki yönlü yol
C
Tali yol
D
Bölünmüş yol
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?
A
Durumun kötüleşmesini önlemek
B
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
C
İlaçla tedavi etmek
D
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
Soru 15
    Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
A
Ayakları 45 cm yükseltilmeli
B
Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı
C
Başı 30 cm aşağıya indirilmeli
D
Hareket etmemesi sağlanmalı
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?
A
Kural ihlalinden kaçınmak
B
Başarılı iletişim kurmak
C
Sabırlı davranmak
D
Öfkeli olmak
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
A
Dökülecek, tozacak ve taşacak şekilde yük taşınması
B
Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması
C
Motor yağı, asit vb. maddelerin toprağa dökülmesi
D
Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması
Soru 18
    Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
A
İşleten
B
Araç sahibi
C
Şoför
D
Sürücü
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
B
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
C
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
D
Araçların muayenesini yapmak
Soru 20
    Karter aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?
A
Soğutma suyuna
B
Araç yakıtına
C
Motor yağına
D
Fren hidroliğine
Soru 21
  • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

  İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
Zihinsel aktivitenin korunması
B
Sindirim işlevinin rahat olması
C
Şokun engellenmesi
D
Kanamanın durdurulması
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi 3. derece yanıkların bir göstergesidir?
A
Derinin kuru ve ağrılı olması
B
Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması
C
Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması
D
Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
Soru 23
    Taşıt yolunun bir şeridinde en fazla kaç bisikletli yan yana gidebilir?
A
3
B
5
C
2
D
4
Soru 24
    İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
B
Atardamarlardaki kan basıncı toplardamarlardakinden fazladır.
C
Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır.
D
Toplardamarlar kanı kalpten vücuda taşır.
Soru 25
    Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?
A
12 - 20
B
35 - 40
C
5 - 10
D
25 - 30
Soru 26
    Su soğutmalı motorlarda, soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Radyatör
B
Karter
C
Karbüratör
D
Külbütör
Soru 27
  I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

  Verilenlerden hangileri trafik kazalarında sürücüler için asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
A
I, II, III ve IV.
B
I, III ve IV.
C
I ve II.
D
II, III ve IV.
Soru 28
    Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
A
Tam tıkanma
B
Damar tıkanması
C
Solunum durması
D
Kısmi tıkanma
Soru 29
    Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
B
Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması
C
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
D
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
Soru 30
    Okul taşıtlarında, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler nasıl olmalıdır?
A
Renkli
B
Açılıp kapanabilir
C
Sabit
D
Kolayca açılabilir
Soru 31
    Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?
A
Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması
B
Muayenesinin yaptırılmamış olması
C
Kayıt ve tescilinin onaylanması
D
Periyodik bakım kartının doldurulması
Soru 32
    Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tıbbi yardım istenmesi
B
Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
C
Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
D
Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
Soru 33
   Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir.

  Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?
A
Elde cep telefonu ile konuşulması
B
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
C
Temiz hava için araç camlarının kısa süreliğine açılması
D
Trafik yoğunluğu düşük olan alternatif güzergâhların seçilmesi
Soru 34
   "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın."

  Yukarıdaki ifadeyi trafik adabı açısından ele alırsak aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar?
A
Çevre hakkı
B
Yaşam hakkı
C
Kamu yararı
D
Öfke yönetimi
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A
Öksürmesi engellenir.
B
Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.
C
Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.
D
Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır.
Soru 36
    Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
A
Motorin
B
Su buharı
C
Hidrolik yağı
D
Antifriz
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin görevlerinden biri değildir?
A
Aracın hızını düşürmek
B
Aracı güvenli bir şekilde durdurmak
C
Aracın durma mesafesini artırmak
D
Duran aracı sabitlemek
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

10 Temmuz 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 10 Temmuz 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 10 Temmuz 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 10 Temmuz 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

10 Temmuz 2022 ehliyet sınav soruları
10 Temmuz 2022 ehliyet sinavi sorulari
10 Temmuz 2022 ehliyet sinav sorulari
10 Temmuz 2022 ehliyet sınav soruları çöz
10 Temmuz 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 10 Temmuz 2022

10 Temmuz 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

10 Temmuz 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

10 Temmuz 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık