9 Temmuz 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

9 Temmuz 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
racını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
B
ürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
C
avranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
D
rafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
Soru 2
    İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?
A
Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına
B
Yaralıların üzerinde bulunan giysilere
C
Yaralıların cinsiyetlerine
D
Aracın modeline
Soru 3
    Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
A
1 - 2
B
1 - 3
C
2 - 4
D
3 – 4
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?
A
Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması
B
Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi
C
Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması
D
Temiz olmayan yakıt kullanılması
Soru 5
    Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A
Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda
B
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
C
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
D
El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
Soru 6
    Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Karnın sol üst bölgesi → 3 cm
B
Göğüs kemiğinin 1/8’lik üst kısmı → 7 cm
C
Kaburganın sağ alt bölgesi → 1 cm
D
Göğüs kemiğinin ortası → 5 cm
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
A
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
B
Kendini üstün görmek
C
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D
Kendi kendine kurallar koymak
Soru 8
    Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?
A
2. zaman
B
3. zaman
C
1. zaman
D
4. zaman
Soru 9
    Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Bulantı ve kusmanın olması
B
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
C
Vücut sıcaklığının artması
D
Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
Soru 10
   Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.

  Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
A
Saf su
B
Asit
C
Antifriz
D
Motor yağı
Soru 11
    Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?
A
Öndeki araçların geçilemeyeceğini
B
Sağ şeritten gidilemeyeceğini
C
Sağ bankette durulamayacağını
D
Hiçbir sebeple durulamayacağını
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?
A
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
B
Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
C
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
D
Aracın arıza yapması
Soru 13
    Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir?
A
Şok
B
Bayılma
C
Hâlsizlik
D
Koma
Soru 14
    İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
A
Isı enerjisini
B
Nükleer enerjiyi
C
Elektrik enerjisini
D
Hidrolik enerjiyi
Soru 15
    Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına
B
Sürüş güvenliğinin artmasına
C
El freninin arızalanmasına
D
Bijon somunlarının gevşemesine
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi silindir kapağının görevlerindendir?
A
Akslara yataklık etmek
B
Supaplara yataklık etmek
C
Motordaki yağı soğutmak
D
Krank miline yataklık etmek
Soru 17
    Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Otomobile
B
Otobüse
C
İş makinesine
D
Lastik tekerlekli traktöre
Soru 18
    Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
B
Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
C
Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
D
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
Soru 19
    2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kaza tespit tutanağı
B
Araç imalat belgesi
C
Motorlu taşıt sürücü sertifikası
D
Sürücü belgesi
Soru 20
    Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması
B
Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması
C
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
D
Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
Soru 21
    Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?
A
Görgü seviyesi düşük
B
Empati düzeyi yüksek
C
Sorumsuz
D
Bencil
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?
A
Solunum yolunun tıkanması
B
Suda boğulma
C
Birinci derece yanıklar
D
Zehirli gazların solunması
Soru 23
    Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır?
A
Bebeğin sırtına vurarak
B
Büyüklere uygulandığı gibi
C
Ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek
D
Sırt üstü yatırıp göğüs ve karnına birlikte bastırarak
Soru 24
    Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kazalarda ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını sağlar.
B
Araç kullanırken sürücünün direksiyon hakimiyetini sağlar.
C
Sürücünün araç içinde daha rahat hareket etmesini sağlar.
D
Otomobilin daha iyi sürülmesini sağlar.
Soru 25
    Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Cam rezistansı göstergesi
B
Kısa ve uzun far göstergeleri
C
Dörtlü flaşör göstergesi
D
Şarj göstergesi
Soru 26
    Normal yetişkin bir insan, kanama sonucu vücudundaki kanın % kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur?
A
5
B
15
C
10
D
20
Soru 27
    Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Yavaşlamalıdır.
B
Dikkatli geçmelidir.
C
Kalkışa hazırlanmalıdır.
D
Hızlanmalıdır.
Soru 28
    Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yan yatış
B
Yüzüstü yatış
C
Sırtüstü yatış
D
Yarı oturuş
Soru 29
   I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması

  Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 30
    İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Vitesi boşa alarak seyretmesi
B
Düşük hızla seyretmesi
C
Hız azaltmak için frene basması
D
Çıkışta kullandığı vitesi kullanması
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Aşırı dozda alkol alımı
B
Yüzün kızarması
C
Beyin kanaması
D
Bayılma
Soru 32
    Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A
Ölmüş olan
B
Dirseğinde çıkık olan
C
Ağır kanamalı olan
D
Ayağında kırık olan
Soru 33
    Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?
A
Sağa ve sola dar
B
Sağa geniş, sola dar
C
Sağa ve sola geniş
D
Sağa dar, sola geniş
Soru 34
    Motor çalıştığı hâlde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Endüksiyon bobini arızalıdır.
B
Akünün suyu fazladır.
C
Vantilatör kayışı gevşektir.
D
Marş motoru arızalıdır.
Soru 35
   Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

  Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?
A
Bencillik
B
Diğergamlık
C
Saldırganlık
D
Sorumsuzluk
Soru 36
    Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?
A
Dilini ısırmış olabileceği
B
Omurgasında kırık olabileceği
C
Eğer varsa ağzında bulunan takma dişlerin soluk borusunu tıkamış olabileceği
D
Yumuşak bir zemine yatırılması gerektiği
Soru 37
    Hangisi alternatörün üretmiş olduğu elektriğin voltajını ve şiddetini kontrol altıda tutan şarj sistemi parçasıdır?
A
Marş motoru
B
Regülâtör
C
Karbüratör
D
Sigorta
Soru 38
    Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Bisiklet
B
Lastik tekerlekli Traktör
C
Motosiklet
D
Tehlikeli madde taşıyan araç
Soru 39
    Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmeli
B
Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmeli
C
Yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalı
D
Etkili şekilde korna çalmalı
Soru 40
    Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Lastik hava basıncının düşük olması
B
Gaz pedalına tam basılmaması
C
Fren pedalına tam basılmaması
D
Kavramanın tam ayırmaması
40 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

9 Temmuz 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 9 Temmuz 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 9 Temmuz 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 9 Temmuz 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

9 Temmuz 2022 ehliyet sınav soruları
9 Temmuz 2022 ehliyet sinavi sorulari
9 Temmuz 2022 ehliyet sinav sorulari
9 Temmuz 2022 ehliyet sınav soruları çöz
9 Temmuz 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 9 Temmuz 2022

9 Temmuz 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

9 Temmuz 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

9 Temmuz 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık