8 Ağustos 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

8 Ağustos 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A
Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
B
İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
C
Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
D
Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
Soru 2
  I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

  Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?
A
ve III
B
ve II
C
I ve III
D
, II ve III
Soru 3
    Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Emme manifoldu
B
Egzoz supabı
C
Egzoz susturucusu
D
Emme susturucusu
Soru 4
    Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
B
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
C
Araç dengesinin korunması
D
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
Soru 5
    Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
A
Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde
B
112´ye haber verildiğinde
C
Kazazedenin akrabaları geldiğinde
D
Kalp çalıştığında
Soru 6
  I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

  Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 7
    Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Takip mesafesi kuralına uyulması
B
Hızın azaltılması
C
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
D
Öndeki aracın geçilmesi
Soru 8
   I- Park etmek II- Geri gitmek III- Duraklamak

  Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin parçası değildir?
A
Endüksiyon bobini
B
Enjektörler
C
Hava filtresi
D
Yakıt pompası
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde en yüksek önceliğe sahiptir?
A
Yer işaretleri
B
Trafik ışıkları
C
Trafik görevlisi
D
Trafik levhaları
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi aracın kısa veya uzun farlarından birinin yanmamasına sebep olabilir?
A
Yakıt göstergesinin arızalanması
B
Sigortanın atmış olması
C
Fren hidroliğinin eksilmesi
D
Akü kutup başlarının oksitlenmesi
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
A
Ani ve sert kalkış yapılması
B
Aracın yavaş kullanılması
C
Aracın hızlı kullanılması
D
Park hâlinde aracın viteste bırakılması
Soru 13
    Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yakıt göstergesi
B
Sigorta kutusu
C
Fan motoru
D
Far anahtarı
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?
A
Ekran filtresi
B
Yağ filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Polen filtresi
Soru 15
    Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çocuk bağlama sistemleri
B
Hız sınırlayıcı cihaz
C
Koruma başlığı
D
Yangın söndürme cihazı
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?
A
Uzun süreli olması
B
Genellikle göğüs ortasında başlaması
C
Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi
D
Dinlenmekle geçmemesi
Soru 17
    Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
50
B
20
C
30
D
40
Soru 18
    Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?
A
Motosiklet
B
Otobüs
C
Otomobil
D
Traktör
Soru 19
    Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Park veya sis ışıkları ile seyretmek
B
Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
C
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
D
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
Soru 20
    Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
B
Kan dolaşımını yavaşlatmak
C
Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
D
Solunum sıkıntısını azaltmak
Soru 21
   Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

  Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
Her iki araçta dar kavisle dönmelidir. II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir. III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
D
Yalnız II
Soru 22
    Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Trafikten men cezası
B
Ağır hapis cezası
C
Para ve ceza puanı
D
Sürücü belgesinin süresiz geri alınması
Soru 23
  I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

  Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
A
ve II
B
I ve III
C
ve III
D
, II ve III
Soru 24
    Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Önemsenmez, devam edilir.
B
Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.
C
Yakıt seviyesi kontrol edilir.
D
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
Soru 25
    Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak - - - - değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A
ilinç durumu
B
olaşım
C
ava yolu açıklığı
D
olunum
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?
A
Kural ihlalinden kaçınmak
B
Sabırlı davranmak
C
Öfkeli olmak
D
Başarılı iletişim kurmak
Soru 27
    Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
B
Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
C
Tıbbi yardım istenmesi
D
Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A
Aynaların ayarlanması
B
Koltuğun ayarlanması
C
Emniyet kemerinin takılması
D
Klimanın açılması
Soru 29
    Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?
A
Soğutma suyuna
B
Motorine
C
Yağlama yağına
D
Hidrolik yağına
Soru 30
    Motor çalıştığı hâlde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akünün suyu fazladır.
B
Vantilatör kayışı gevşektir.
C
Endüksiyon bobini arızalıdır.
D
Marş motoru arızalıdır.
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?
A
Şarj lambasının motor çalışınca sönmemesi
B
Motorun zor çalışması
C
Motorun iyi soğutulamaması
D
Yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?
A
riyajın kaçırması
B
n lambalarının yanmaması
C
n balatalarının yeni olması
D
n hidrolik sisteminde sızıntı olması
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi silindir kapağının görevlerindendir?
A
Motordaki yağı soğutmak
B
Akslara yataklık etmek
C
Supaplara yataklık etmek
D
Krank miline yataklık etmek
Soru 34
    Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması
B
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
C
Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi
D
Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
A
Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması
B
Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması
C
Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi
D
Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?
A
Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
B
Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması
C
Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
D
Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâllerde kullanılması
36 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

8 Ağustos 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 8 Ağustos 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 8 Ağustos 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 8 Ağustos 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

8 Ağustos 2022 ehliyet sınav soruları
8 Ağustos 2022 ehliyet sinavi sorulari
8 Ağustos 2022 ehliyet sinav sorulari
8 Ağustos 2022 ehliyet sınav soruları çöz
8 Ağustos 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 8 Ağustos 2022

8 Ağustos 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

8 Ağustos 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

8 Ağustos 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık