28 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

28 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?
A
Kaba ve saldırgan davranmaya
B
Trafik kültüründe birbirini uyarmaya
C
İnatlaşmaya
D
Aşırı tepki göstermeye
Soru 2
    Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A
Ayaklarından çekilerek
B
Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
C
Baş-çene pozisyonu verilerek
D
Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A
Trafikteki kaza sayısını azaltmak
B
Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak
C
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
D
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücu­dun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?
A
Emniyet kemeri
B
Reflektör
C
Çekme halatı
D
Kriko
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A
Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek
B
Başka araç tarafından geçilmiyor olmak
C
Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak
D
Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
Soru 6
    Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
B
İşaret verdiği anda manevraya başlamalı
C
Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
D
Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli
Soru 7
    Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır.
B
Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır.
C
Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır.
D
Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez.
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A
Eklem çevresindeki şişmedir.
B
Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır.
C
Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur.
D
Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir.
Soru 9
   İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

  Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?
A
Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması
B
Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
C
İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması
D
Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
Soru 10
  • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Beden dilinin
B
Trafik adabının
C
Mizacın
D
Konuşma üslubunun
Soru 11
    Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Kamyonete
B
İş makinesine
C
Kamyona
D
Lastik tekerlekli traktöre
Soru 12
    Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur?
A
Taşıt yolunun en sağındaki şeritte
B
Gidiş yönüne göre sağ bankette
C
Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
D
Gidiş yönüne göre sol bankette
Soru 13
    Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.
B
Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.
C
Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.
D
Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
Soru 14
    Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yüzüstü yatış
B
Yarı oturuş
C
Yan yatış
D
Sırtüstü yatış
Soru 15
   "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonları'nın kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır."

  Trafikte çevrilen bir aracın geçerli bir egzoz emisyon ölçümü yoksa bunun ceza miktarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Araç sürücüsünün ve araç içerisindekilerin zehirlenme ihtimallerinin olması.
B
Çevre kirliliğini engellemek
C
Aracın kaza yapma riskinin yüksek olması
D
Araçta yangın riskinin oluşması
Soru 16
    Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Monoküler (tek gözü gören)
B
İki gözü görmeyen
C
Renk körlüğü
D
Gece körlüğü
Soru 17
    Trafik, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A
Araçların kara yolunda hâl ve hareketleridir.
B
Yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hareketleridir.
C
Araçların, yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
D
Araçların ve yayaların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
Soru 18
    Hareketin motordan tekerlere kadar iletilmesini sağlayan güç aktarma organlarının çalışma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Kavrama-Vites kutusu-Şaft-Diferansiyel-Aks
B
Aks-Vites kutusu-Kavrama-Diferansiyel-Şaft
C
Şaft-Kavrama-Vites kutusu-Diferansiyel-Aks
D
Vites kutusu-Kavrama-Aks-Şaft-Diferansiyel
Soru 19
    Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?
A
Dizel motor
B
Benzinli motor
C
Marş motoru
D
Buhar makinesi
Soru 20
    Benzin motorlu araç su birikintisinde ıslanarak stop ederse, çalıştırmak için ne yapılır?
A
Ateşleme sisteminin parçaları kurulanır.
B
Depoya benzin ilave edilir.
C
Arka arkaya marş yapılır.
D
Marş sisteminin parçaları kurulanır.
Soru 21
    Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lastiklerin hava basıncının fazla olması
B
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
C
Bujilerin kurum bağlaması
D
Frenlerin ayarsız olması
Soru 22
    Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur?
A
Yük üzerinde
B
Aracın basamağında
C
Sürücünün yanındaki koltukta
D
Karoseri kenarında
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?
A
Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
B
Kandaki oksijen oranının artması
C
Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
D
Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
Soru 24
    Yeni yönetmelikleri göre, “C” sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi, aşağıdakilerin hangisinde verilen araçları kullanabilir?
A
Çekici, kamyon, minibüs
B
Kamyon, Moped, lastik tekerlekli traktör
C
Otobüs, kamyon, kamyonet
D
İş makinesi, otomobil, minibüs
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu bağımlıları için söylenemez?
A
Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri süresiz geri alınır.
B
Bu kişilere sürücü belgesi verilmez.
C
Sürücü belgeleri geri alınanlar yeniden sürücü yetiştirme kursuna alınırlar.
D
Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.
Soru 26
   - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Konuşma üslubu
B
Beden dili
C
Trafik adabı
D
Trafikte hak ihlali
Soru 27
    Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Kaburganın sağ alt bölgesi → 1 cm
B
Karnın sol üst bölgesi → 3 cm
C
Göğüs kemiğinin ortası → 5 cm
D
Göğüs kemiğinin 1/8’lik üst kısmı → 7 cm
Soru 28
    Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
A
Sorumsuzluk
B
Bencillik
C
İnatlaşmak
D
Diğergamlık
Soru 29
    Yağ seviyesi normalin çok altında iken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Motorun çabuk soğuması
B
Motor gücünün artması
C
Motorun normal çalışmasını sürdürmesi
D
Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir?
A
Rotlara hareket vermek
B
Şafta hareket vermek
C
Pistonlara yataklık yapmak
D
Vites dişlilerine yataklık yapmak
Soru 31
    Motorun yağ yakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Krank mili aşınmıştır.
B
Kam (eksantrik) aşınmıştır.
C
Volan aşınmıştır.
D
Silindirler aşınmıştır.
Soru 32
    Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Lastik tekerlekli traktör, kamyonete
B
Şeridi daralmış olan diğerine
C
Hızı fazla olan az olana
D
Kamyonet, Lastik tekerlekli traktöre
Soru 33
    Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A
7
B
10
C
5
D
2
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?
A
Kan
B
Eklemler
C
Kalp
D
Kan damarları
Soru 35
   I- Yara içi kurcalanır. II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz. III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

  Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
A
Sol sinyal lambalarının yakılması
B
Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
C
Yan aynaların kontrol edilmesi
D
Ani olarak gaz verilmesi
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir?
A
Yağ rengi kontrolü
B
Yağ kaçağı kontrolü
C
Hava filtresi kontrolü
D
Yağ seviyesi kontrolü
Soru 38
   Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

  Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?
A
Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
B
Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
C
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
D
Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

28 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 28 Şubat 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 28 Şubat 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 28 Şubat 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

28 Şubat 2021 ehliyet sınav soruları
28 Şubat 2021 ehliyet sinavi sorulari
28 Şubat 2021 ehliyet sinav sorulari
28 Şubat 2021 ehliyet sınav soruları çöz
28 Şubat 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 28 Şubat 2021

28 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

28 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

28 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık