17 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

17 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    İşitme yetersizliği olan sürücü adayı, hangi durumda sürücü belgesi alabilir?
A
Sadece şehir içinde araba kullanmak için
B
Belli bir hızdan fazla seyretmemek şartı ile
C
İşitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa
D
Araç kullanırken yanında birisini bulundurmak şartı ile
Soru 2
    Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A
eri vites müşirinin
B
akıt filtresinin
C
olen filtresinin
D
ren balatasının
Soru 3
    Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması
B
Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması
C
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
D
Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
Soru 4
    Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A
30
B
25
C
20
D
15
Soru 5
    İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?
A
Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına
B
Yaralıların üzerinde bulunan giysilere
C
Aracın modeline
D
Yaralıların cinsiyetlerine
Soru 6
    Araçlarında renk ve teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?
A
50
B
30
C
60
D
40
Soru 7
    Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
A
Saç dökülmesi
B
Felç
C
Bedensel aktivitede artma
D
Bulantı ve kusma
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi, marşa basılıp motor çalıştığında sönmesi gerekir?
A
Park lambasının
B
Yağ lambasının
C
Sinyal lambasının
D
El fren lambasının
Soru 9
    “Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması” Bak-DinleHisset yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A
Bak
B
Hisset
C
Dinle
D
Dinle - Hisset
Soru 10
    Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
A
I ve III
B
alnız I
C
Hızını artırmalı II. Hızını azaltmalı III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı
D
ve II
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir?
A
Motoru çalışma sıcaklığında tutmak
B
Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
C
Alternatörü çalışma sıcaklığında tutmak
D
Vites kutusunu çalışma sıcaklığında tutmak
Soru 12
    Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
am suyu antifrizi
B
az lastiği
C
ış lastiği
D
olen filtresi
Soru 13
    Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.
B
Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.
C
Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
D
Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?
A
Supap
B
Aks
C
Krank mili
D
Piston
Soru 15
    Zorunlu hâller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
20
B
10
C
15
D
5
Soru 16
    Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?
A
Takip mesafesine uymamak.
B
Öndeki araca arkadan çarpmak.
C
Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek.
D
En soldaki şeridi sürekli işgal etmek.
Soru 17
    Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
A
am tıkanma yaşadığında
B
albi durduğunda
C
an şekeri düştüğünde
D
anaması olduğunda
Soru 18
    Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yangın söndürme cihazı
B
Çocuk bağlama sistemleri
C
Hız sınırlayıcı cihaz
D
Koruma başlığı
Soru 19
    Araçta, yeni motorun alıştırılması (rodaj) döneminde aşağıdakilerden hangisine uyulmalıdır?
A
Ani duruş ve kalkış yapılmalıdır.
B
Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır.
C
Fazla süratten kaçınılmalıdır.
D
Sürekli sert ve ani fren yapılmalıdır.
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
A
Trafik işaretlerinin yetersiz olması
B
Aracının arıza yapması
C
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması
D
Aracını kullandığı yolun bozuk olması
Soru 21
    2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?
A
10
B
5
C
3
D
2
Soru 22
    Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
B
Park veya sis ışıkları ile seyretmek
C
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
D
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
Soru 23
    Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
B
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
C
Başın yana çevrilerek, çenenin göğüsten uzaklaştırılması
D
Kazazedenin gömlek yakasının ve kemerinin gevşetilmesi
Soru 24
    Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir?
A
Endüksiyon bobinin yanması
B
Marş motorunun çalışmaması
C
Jikle devresinin çalışmaması
D
Motorun çekişten düşmesi
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır?
A
Vücudun canlılık fonksiyonlarını yerine getiren, aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğudur.
B
Yediğimiz gıdaların sindirilerek vücudumuza yararlı hale getirilmesi işlemidir.
C
Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan organlardır.
D
Hücreleri oluşturan küçük organ topluluklarıdır.
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?
A
Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
B
Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
C
Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması
D
Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâllerde kullanılması
Soru 27
    Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?
A
Antifriz
B
Yağ
C
Saf su
D
Asit
Soru 28
    Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A
Sindirim sisteminde
B
Sinir sisteminde
C
Dolaşım sisteminde
D
Solunum sisteminde
Soru 29
    Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
astiklerin hava basıncı kontrol edilir.
B
rafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
C
çık camlar kapatılır.
D
nemsenmez yola devam edilir.
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?
A
Vantilatör
B
Hararet göstergesi
C
Radyatör
D
Termostat
Soru 31
  I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

  Yukarıdakilerden hangileri kara yolundameydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?
A
II, III ve IV.
B
I, II, III ve IV.
C
I ve II.
D
I, III ve IV.
Soru 32
    Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
raç bir tarafa çeker.
B
ren hidroliği azalır.
C
ren pedalı sertleşir.
D
renlerden ses gelir.
Soru 33
    Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?
A
Koma
B
Felç
C
Bayılma
D
Kriz
Soru 34
    Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Saygılı
B
Telaşsız
C
Sabırsız
D
Sorumlu
Soru 35
    El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Fren sistemi hava yapar.
B
El freni tutmaz.
C
Kampana aşınır.
D
Fren pedal boşluğu artar.
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Trafik levhalarını önemsemek
B
Alkollü araç kullanmak
C
Yorgun ve dalgın olmak
D
Hız limitlerini aşmak
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
A
Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması
B
Motor yağı, asit vb. maddelerin toprağa dökülmesi
C
Dökülecek, tozacak ve taşacak şekilde yük taşınması
D
Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?
A
ankreas
B
ide
C
kciğer
D
öbrek
Soru 39
    Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?
A
Motosiklet
B
Lastik tekerlekli traktör
C
Telikeli madde taşıyan taşıt
D
Otomobil
Soru 40
    İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
B
Solunumun değerlendirilmesini
C
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
D
Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
Soru 41
    Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?
A
Empati düzeyi yüksek
B
Görgü seviyesi düşük
C
Bencil
D
Sorumsuz
Soru 42
    Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz?
A
Kusmasını sağlamak
B
Temiz havaya çıkarmak
C
Solunumu durmuşsa suni solunum yapmak
D
Sıcak tutmak
42 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

17 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 17 Şubat 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 17 Şubat 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 17 Şubat 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

17 Şubat 2021 ehliyet sınav soruları
17 Şubat 2021 ehliyet sinavi sorulari
17 Şubat 2021 ehliyet sinav sorulari
17 Şubat 2021 ehliyet sınav soruları çöz
17 Şubat 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 17 Şubat 2021

17 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

17 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

17 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık