15 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

15 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Yeni yönetmeliklere göre; C ve D sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, sırasıyla kaç yaşını bitirme şartı aranır?
A
21-24
B
20-22
C
18-20
D
19-25
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi bir insana yakışmayan tavırlara örnektir?
A
Sisli, yağmurlu, karlı veya görüşün yetersiz olduğu durumlarda sis lambasını açmak.
B
Işık kırmızıdan yeşile döndüğü anda korna veya selektörle hemen uyarıda bulunmak
C
Otoyollarda aniden trafik sıkıştığında arkadaki sürücüleri uyarmak için dörtlüleri çalıştırmak.
D
Trafik ortamında karşı tarafın hatalarını tolere edebilecek şekilde araç kullanmak.
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
B
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
C
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
D
Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?
A
Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması
B
Göğüs kafesinin hareket etmemesi
C
Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi
D
Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
C
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
D
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
Soru 6
    Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A
Hızını artırması
B
Hızını azaltması
C
Şerit değiştirmesi
D
Taşıt yolu üzerinde duraklaması
Soru 7
    Hangisi alternatörün üretmiş olduğu elektriğin voltajını ve şiddetini kontrol altıda tutan şarj sistemi parçasıdır?
A
Karbüratör
B
Marş motoru
C
Sigorta
D
Regülâtör
Soru 8
    Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Önemsenmez, devam edilir.
B
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
C
Yakıt seviyesi kontrol edilir.
D
Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır.
Soru 9
    Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Fren lambalarından biri yanmıyordur.
B
Far lambalarından biri yanmıyordur.
C
Sinyal lambalarından biri yanmıyordur.
D
Geri vites lambalarından biri yanmıyordur.
Soru 10
    Gündüz çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık iki buçuk metreden fazla ise bağlantının orta kısmına aşağıdakilerden hangisi asılmalıdır?
A
Sarı yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında sarı bez
B
Yeşil yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında yeşil bez
C
Beyaz bayrak
D
Kırmızı yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında kırmızı bez
Soru 11
    Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
A
Girişim
B
Trafik
C
Yöntem
D
İlk yardım
Soru 12
    Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
avranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
B
racını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
C
ürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
D
rafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
Soru 13
    Taşıtların bir dizi hâlinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne ne ad verilir?
A
Şerit
B
İki yönlü yol
C
Banket
D
Bölünmüş yol
Soru 14
    Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa, bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır?
A
Diferansiyelde titreşimler hissedilir.
B
Vites kutusunda titreşimler hissedilir.
C
Direksiyonda titreşimler hissedilir.
D
Kavramada titreşimler hissedilir.
Soru 15
    Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Bijon somunlarının gevşemesine
B
Lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına
C
El freninin arızalanmasına
D
Sürüş güvenliğinin artmasına
Soru 16
    Bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kişilere, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
İçtiği maddeyi sulandırıp verme
B
Sarımsaklı yoğurt yedirme
C
Bol su içirme
D
Kusturma
Soru 17
    Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hidrolik fren
B
Hidrolik direksiyon
C
Otomatik hız kontrol
D
Hava yastığı
Soru 18
  I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

  Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 19
    Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?
A
Kazalarda ilk yardımda kullanmak
B
Araç muayenelerinde göstermek
C
Araç donanımını tamamlamak
D
Trafik denetimlerinde göstermek
Soru 20
    Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
A
İşleten
B
Sürücü
C
Araç sahibi
D
Şoför
Soru 21
    Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
B
Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
Soru 22
    Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?
A
Sırtüstü yatış
B
Dik oturuş
C
Baş geride yarı oturuş
D
Yan yatış
Soru 23
    Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?
A
Sağa geniş, sola dar
B
Sağa dar, sola geniş
C
Sağa ve sola dar
D
Sağa ve sola geniş
Soru 24
    Motorda hava filtresinin görevi nedir?
A
Yakıtı temizlemek
B
Suyu temizlemek
C
Yağı temizlemek
D
Havayı temizlemek
Soru 25
   "Trafikte iki araç yol verme/vermeme konusunda birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalışmaktadır."

  Böyle bir durum söz konusuyken araç sürücüsünün çok öfkeli olduğu gözlemlenmektedir. Camını indirip öfkesini dışa vurmaya hazırlanırken, diğer araç sürücünün hangi davranışı sergilemesi trafik adabı açısından doğru olur.
A
Gülümseyerek karşılık vermesi
B
Aynı şekilde karşılık vermesi
C
Küfretmesi
D
Mimiklerle öfkesini belli etmesi
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
B
Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak
C
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
D
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
Soru 27
    Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde, çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
A
Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılır ve kürek kemiklerinin arasına vurulur.
B
Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilir.
C
Sert bir yere sırtüstü yatırılır ve boyun üzerine baskı yapılır.
D
Şekerli su içirilir.
Soru 28
    Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir?
A
Dönemeçlerde
B
Duraklamanın yasak olduğu yerlerde
C
Geçiş yolları üzerinde
D
Eğimli yol kesimlerinde
Soru 29
    Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?
A
Sarsıntılı
B
Sarsıntısız
C
Yüksek rölantide
D
Çalışmaz
Soru 30
    Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A
Geçiş yolu
B
Geçiş kolaylığı
C
Geçiş hakkı
D
Geçiş üstünlüğü
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

15 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 15 Şubat 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 15 Şubat 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 15 Şubat 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

15 Şubat 2021 ehliyet sınav soruları
15 Şubat 2021 ehliyet sinavi sorulari
15 Şubat 2021 ehliyet sinav sorulari
15 Şubat 2021 ehliyet sınav soruları çöz
15 Şubat 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 15 Şubat 2021

15 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

15 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

15 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık