24 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

24 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Yerden destek alacak şekilde her iki ayağını da kullanması
B
Yavaş ve düzgün adımlarla yürümesi
C
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
D
Başını her zaman düz tutması
Soru 2
    Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
B
Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
C
Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
D
Eklem bölgesi olmasına
Soru 3
    90 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
40
B
50
C
45
D
60
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?
A
Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
B
Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
C
Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
D
Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
Soru 5
  I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

  Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
A
Bir meslek sahibi olmak
B
Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak
C
Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
D
Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
Soru 7
    Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Görev hâli dışında
B
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
C
Şehirler arası karayollarında
D
Trafiğin yoğun olduğu karayollarında
Soru 8
    Tümüyle soğuğa maruz kalarak donma aşamasına gelmiş bir kişiye, bilinci yarindeyse aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A
İyice sarılarak uyutma
B
Şekerli ılık içecekler verme
C
Kaynar su ile yıkama
D
Karla ovularak masaj yapma
Soru 9
    Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur?
A
Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması
B
Donan bölgenin oğularak masaj yapılması
C
Elektrikli battaniye ile ısıtılması
D
Önce ılık sonra sıcak ortama alınması
Soru 10
    Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
30
B
20
C
50
D
40
Soru 11
    Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenerse %25 indirimden faydalanılır?
A
25
B
15
C
30
D
20
Soru 12
    Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
A
En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
B
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
C
Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
D
Trafik kurallarına riayet edilmesi
Soru 13
   Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.

  Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
A
Dolaşım sistemi
B
Solunum sistemi
C
Merkezi sinir sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 14
    Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?
A
Yaya geçidi
B
Rampalı geçit
C
Hemzemin geçit
D
Okul geçidi
Soru 15
    Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?
A
Yangın tüpü
B
Teneke veya bidon gibi malzemeler
C
Beyaz renkte taş
D
Üçgen reflektör
Soru 16
    Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Asabi
B
Hoş görülü
C
Bencil olmayan
D
Saygılı
Soru 17
    Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
A
Birinci derecede yanığı olan
B
Solunum zorluğu çeken
C
Turnike uygulanan
D
Ayağında çıkık olan
Soru 18
    Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
A
Kalp spazmı
B
Göğüs ağrısı
C
Kalp masajı
D
Kalp krizi
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?
A
Trafik psikolojisi
B
İlk yardımcı
C
Kazazede
D
Adli tıp
Soru 20
    Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Acil uyarı ışıklarının yakılmasına
B
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
C
Motorunun durdurulmasına
D
El freninin çekilmesine
Soru 21
   “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.”

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
trafik müfettişi
B
trafik adabı
C
trafik cezası
D
trafik terörü
Soru 22
    Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
A
ark yeri
B
araj
C
topark
D
urak
Soru 23
    Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
İki şeridi birden kullanması
B
Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
C
Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
D
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
Soru 24
    Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?
A
D
B
B
C
C
D
E
Soru 25
    Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Koma
B
Kansızlık
C
Şok
D
Bayılma
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
B
Hız azaltmak için frene basılması
C
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
D
Ters yönden yola girilmesi
Soru 27
    "Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır." Atasözü ile Trafik adabında hangi yaklaşımı destekler?
A
Entrika
B
Öfke
C
Konuşma Üslubu
D
İhtiras
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?
A
Sinyal ampulü
B
Flaşör
C
Far anahtarı
D
Sigorta
Soru 29
    Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Tekerleklere takoz konulur.
B
Debriyaja basılır.
C
El freni bırakılır.
D
Vites boşa alınır.
Soru 30
    Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?
A
abır
B
fke
C
şırı tepki
D
natlaşma
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
A
Temiz bir bez ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
B
Yüzün soğuk su ile yıkanması
C
Burun üzerine ve enseye buz konulması
D
Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
Soru 32
    Araçta kontak anahtarının görevi nedir?
A
Vites değiştirmeyi kolaylaştırmak
B
Bujiye giden akımı yükseltmek
C
Elektrik devresini açıp kapatmak
D
Aküyü şarj etmek
Soru 33
    Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?
A
Arazi taşıtı
B
Taşıt katarı
C
Kamp taşıtı
D
Umum servis aracı
Soru 34
    Araç hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
El freni çekilidir.
B
Lastik havası fazladır.
C
Jikle çekilidir.
D
Motor yağı eksiktir.
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?
A
Hava filtresi
B
Yakıt filtresi
C
Yağ filtresi
D
Polen filtresi
Soru 36
   "Ben bir canlıyı öldürme ve çevreye zarar verme potansiyeli olan 'aracı' güvenli bir şekilde ve kimseye ve hiçbir şeye zarar vermeden kullanmak için gerekli bilgileri öğrendim ve bu bilgileri uygulamak için gerekli olan kişilik özelliklerine, yetişkinliğe ve sorumluluk duygusuna, psikolojik ve fiziksel uygunluğa sahibim"

  Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Araç kullanma noktasında tecrübelidir
B
Yardımlaşmayı sever
C
Sorumluluk sahibidir
D
Kendine güvenmektedir
Soru 37
    Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Diferansiyeli çalıştırmak
B
Vites kutusunu çalıştırmak
C
Aydınlatma sistemi ve özel alıcıları çalıştırmak
D
Yağlamayı sağlamak
Soru 38
    Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
A
Atardamar kanaması
B
Kılcal damar kanaması
C
Toplardamar kanaması
D
Diş eti kanaması
Soru 39
    Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
B
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
C
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
D
Kazazedenin hareket ettirilmesi
Soru 40
    Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?
A
Araçların hasar durumu
B
Yaralıların eğitim durumu
C
Yaralı sayısı
D
Olay yerinin tam adresi
40 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

24 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 24 Şubat 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 24 Şubat 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 24 Şubat 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

24 Şubat 2021 ehliyet sınav soruları
24 Şubat 2021 ehliyet sinavi sorulari
24 Şubat 2021 ehliyet sinav sorulari
24 Şubat 2021 ehliyet sınav soruları çöz
24 Şubat 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 24 Şubat 2021

24 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

24 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

24 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık