21 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

21 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
   Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararlarından vazgeçme, hakkından kendi isteğiyle vazgeçme, özveri anlamına gelmektedir.

  Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini karşılığıdır?
A
Feragat
B
Saygı
C
Sevgi
D
Nezaket
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A
Bilinci yerinde olmayan
B
Kaburga kemiğinde kırık olan
C
Kalça kemiğinde kırık olan
D
Omurgasında kırık olan
Soru 3
    Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?
A
Fan sigortasının
B
Termostatın
C
Fan müşirinin
D
Klima kompresörünün
Soru 4
    Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Başı sıcak su ile yıkanır.
B
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
C
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
D
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
Soru 5
    Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
A
Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
B
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
C
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltme­ye çalışmak
D
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getire­rek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?
A
Yakıt seviyesinin düşmesi
B
Balata yüzeyinin kuru olması
C
Lastik diş derinliklerinin azalması
D
Motor yağı değişiminin geciktirilmesi
Soru 7
    Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?
A
Banket
B
Şerit
C
Geçiş yolu
D
Bağlantı yolu
Soru 8
    Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Şiddetli baş yaralanması
B
Göğüs zedelenmesi
C
Mide delinmesi
D
Dalak yırtılması
Soru 9
    Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, sinyal lambalarının yanmamasına sebep olur?
A
Marş motorundaki
B
Bujilerdeki
C
Distribütördeki
D
Flaşördeki
Soru 10
    Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması
B
Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması
C
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması
D
Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması
Soru 11
    Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.
A
Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması
B
Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması
C
Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması
D
Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi
Soru 12
    Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A
Yakıt deposundaki yakıt seviyesi
B
Motordaki yağ seviyesi
C
Sigorta panelindeki ilgili sigorta
D
Ateşleme sistemindeki ilgili buji
Soru 13
    Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
A
Tek yönlü yollarda park ederken
B
İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
C
Tek yönlü yollarda duraklarken
D
Bağlantı yolunda seyrederken
Soru 14
    Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Benzinin bitmesi
B
Akünün boşalması
C
Lastik hava basıncının düşmesi
D
Fren balatalarının aşınması
Soru 15
    İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
A
Konuşma
B
Ses
C
Gürültü
D
Duyuru
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin görevlerinden biri değildir?
A
Aracın hızını düşürmek
B
Aracı güvenli bir şekilde durdurmak
C
Aracın durma mesafesini artırmak
D
Duran aracı sabitlemek
Soru 17
    Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
B
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
C
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
D
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
Soru 18
    Araç hareket hâlindeyken, kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır. Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında
A
Sürüş kolaylaşır.
B
Direksiyon kilitlenir.
C
Direksiyon daha rahat döner.
D
Akü tam şarj olur.
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?
A
Reflektör
B
Yangın tüpü
C
Yolcu ve yük
D
Harita ve kroki
Soru 20
   I- Reflektör II- İlk yardım çantası III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

  Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
I ve III
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 21
   "Düşene sırtın dönen korksun,bir gün kendi düştüğünde, kimse ona elini uzatmayacaktır."(Sadi, Orkide)

  Yukarıdaki ifadede trafik adabının hangi yönü üzerine söylenmiş olabilir?
A
Yardımlaşma
B
Sorumluluk
C
Hoşgörü
D
İletişim
Soru 22
    Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
A
Sistem - Doku - Organ - Hücre
B
Organ - Hücre - Doku - Sistem
C
Hücre - Doku - Organ - Sistem
D
Hücre - Organ - Doku - Sistem
Soru 23
    Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
A
Ayakları 45 cm yükseltilmeli
B
Başı 30 cm aşağıya indirilmeli
C
Hareket etmemesi sağlanmalı
D
Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?
A
Motorun iyi soğutulamaması
B
Yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi
C
Şarj lambasının motor çalışınca sönmemesi
D
Motorun zor çalışması
Soru 25
    Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A
Trafik terörü
B
Trafik suçu
C
Trafik kusuru
D
Trafikten men
Soru 26
    Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?
A
Kılcal damar
B
Atardamar
C
Burun
D
Toplardamar
Soru 27
   “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?
A
anunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak
B
yuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
C
lümlü kazalarda asli kusurlu olmak
D
rafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek
Soru 28
    Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Buji
B
Sigorta
C
Ampul
D
Soket
Soru 29
    Üzerinde yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?
A
Yaralının baş kısmı önde olacak şekilde
B
Yaralının isteğine göre değişir.
C
Yaralının ayakları önde olacak şekilde
D
Yaralının yarasına göre değişir.
Soru 30
    Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
30 gün
B
6 ay
C
3 ay
D
2 yıl
Soru 31
   Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

  Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Sağa sinyal vermesi
B
Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
C
Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
D
Yayaların geçişini beklemesi
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
A
Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların
B
Sanık veya suçlu takip eden araçların
C
Toplu taşıma araçlarının
D
Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların
Soru 33
   Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

  
A
Alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğu
B
Kaza yapma riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
C
Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
D
loya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
Soru 34
    Yeni yönetmeliğe göre, C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
Otobüs
B
Çekici
C
İş makinesi
D
Kamyon
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
A
Bayılma
B
Üşüme
C
Koma
D
Terleme
Soru 36
   Trafik kazalarının sadece maddi sonucu yoktur. Aynı zamanda ölümle sonuçlanan kazalar insanlarda derin üzüntülere olur. Hatalı sürücü hem kendine hem diğer insanlara zarar verebilir. Trafik kazaları ölümle sonuçlanmamış olsa bile diğer sürücülerin ve çalışan görevli personelin zamanının çalınmasına neden olacaktır.

  Yukarıdaki ifadeye göre bir sürücünün taşıması gereken en temel özellik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A
Acemi sürücülük
B
Sorumluluk
C
Özgürlük
D
Sosyallik
Soru 37
    Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Hızlanmalıdır.
B
Kalkışa hazırlanmalıdır.
C
Dikkatli geçmelidir.
D
Yavaşlamalıdır.
Soru 38
    Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
ndeki aracın durması
B
ndeki aracın yavaşlaması
C
örüş mesafesinin kötü olması
D
akip mesafesi kurallarına uyulmaması
Soru 39
    Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Muayene istasyonu
B
Servis istasyonu
C
Terminal
D
Garaj
Soru 40
    Aşağıdakilerden hangisinde ilk yardım çantası, bulundurulması mecburi değildir?
A
Motosiklet – Motorlu bisiklet
B
Otobüs – Çekici
C
Otomobil – Taksi otomobil
D
Minibüs – Kamyonet
Soru 41
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Frenlerin ayarsız olması
B
Aşırı hız yapılması
C
Lastiklerin havasının az olması
D
Rölanti ayarının bozuk olması
Soru 42
    Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidir?
A
İnmiş bariyer varsa geçide girmeli
B
Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı
C
Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
D
Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde ve başka bir “DUR” emri de yoksa uygun hızla geçmeli
42 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

21 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 21 Şubat 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 21 Şubat 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 21 Şubat 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

21 Şubat 2021 ehliyet sınav soruları
21 Şubat 2021 ehliyet sinavi sorulari
21 Şubat 2021 ehliyet sinav sorulari
21 Şubat 2021 ehliyet sınav soruları çöz
21 Şubat 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 21 Şubat 2021

21 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

21 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

21 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık