22 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

22 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kazazedenin gömlek yakasının ve kemerinin gevşetilmesi
B
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
C
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
D
Başın yana çevrilerek, çenenin göğüsten uzaklaştırılması
Soru 2
   I- El freninin çekilmesi II- Kontağın kapatılması III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması

  Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 3
    Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir?
A
Kaza yerinin açık ve net adresi
B
Yaralıların durumu ve sayısı
C
Kazanın oluş şekli ve yol durumu
D
Araçların hasar durumu
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
A
Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
B
Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.
C
Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.
D
Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
Soru 5
    İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
A
Yarı yüzükoyun-yan pozisyon verilmelidir.
B
Temel yaşam desteği uygulanmalıdır.
C
Bir elin topuğu ile sırtına 5 kez süpürür tarzda vurulmalıdır.
D
Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır.
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminin parçasıdır?
A
Karbüratör
B
Karter
C
Distribütör
D
Alternatör
Soru 7
   "Düşene sırtın dönen korksun,bir gün kendi düştüğünde, kimse ona elini uzatmayacaktır."(Sadi, Orkide)

  Yukarıdaki ifadede trafik adabının hangi yönü üzerine söylenmiş olabilir?
A
Yardımlaşma
B
İletişim
C
Sorumluluk
D
Hoşgörü
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?
A
Balata yüzeyinin kuru olması
B
Motor yağı değişiminin geciktirilmesi
C
Yakıt seviyesinin düşmesi
D
Lastik diş derinliklerinin azalması
Soru 9
    Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?
A
112
B
155
C
110
D
156
Soru 10
    Katalitik konvertör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır?
A
Süper benzin
B
Kurşunsuz benzin
C
Alkol
D
Gaz yağı
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
B
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
C
Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
D
Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
Soru 12
    Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Batı
B
Kuzey
C
Güney
D
Doğu
Soru 13
    B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
A
Kamyon
B
Otomobil
C
Kamyonet
D
Minibüs
Soru 14
    Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
20
B
30
C
50
D
5
Soru 15
    Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.
B
Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
C
Motorlu araçlar için zorunludur.
D
Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
Soru 16
    Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?
A
Dolaşımı
B
Diş eti kanaması
C
Bilinci
D
Solunumu
Soru 17
    Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir?
A
Kurtarıcı
B
Çekici
C
Kamyon
D
Treyler
Soru 18
    Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
A
Trafik
B
Yöntem
C
İlk yardım
D
Girişim
Soru 19
    Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
A
Kafatası
B
Omurga
C
Dirsek
D
El bileği
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
A
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
B
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
C
Kendi kendine kurallar koymak
D
Kendini üstün görmek
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
A
Fren hidroliğinin tamamlanması
B
Rölanti devrinin yüksek olması
C
Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi
D
Soğutma suyuna antifriz katılması
Soru 22
    Araç itilerek çalıştırılacak olursa, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Marş motorunun arızalanması
B
Triger kayışının kopması veya sıyırması
C
Rölanti ayarının bozulması
D
Vantilatör kayışının kopması
Soru 23
    Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yağ filtresi
B
Yakıt filtresi
C
Hava filtresi
D
Enjektör
Soru 24
    Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
45
B
30
C
40
D
20
Soru 25
   İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, - - - - ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.

  Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
bak-dinle-hisset yöntemi
B
şok pozisyonu
C
turnike uygulaması
D
Heimlich manevrası
Soru 26
    Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?
A
Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
B
Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
C
Araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları
D
Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
Soru 27
    Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Bulantı ve kusmanın olması
B
Vücut sıcaklığının artması
C
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
D
Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Yağ seviyesi kontrolü
B
Hidrolik yağ seviyesi kontrolü
C
Antifriz kontrolü
D
Elektrolit seviyesi kontrolü
Soru 29
    Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?
A
Tünelde camları kapalı olarak araç kullanıldığında
B
Öndeki araç sürekli yakından takip edildiğinde
C
Kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan aracın egzoz gazına maruz kalındığında
D
Trafik ortamında kaldırımda beklenildiğinde
Soru 30
    Motor çalışırken şarj lâmbasının yanmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Distribütör kablo bağlantılarının gevşek olması
B
Marş motoru kablo bağlantılarının gevşek olması
C
Akü kablo bağlantılarının gevşek olması
D
Endüksiyon bobini kablo bağlantılarının gevşek olması
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B
Kan dolaşımının değerlendirilmesi
C
Solunumun değerlendirilmesi
D
Sindirimin değerlendirilmesi
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
A
Polen filtresi
B
Ekran filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Yağ filtresi
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
A
Toplu taşıma araçları
B
Gümrük muhafaza araçları
C
Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
D
Tarım araçları
Soru 34
    Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
B
Çok dikkatli olduğu
C
Çok tecrübeli olduğu
D
Trafik kuralına uymadığı
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Toplu taşıma aracı
B
İtfaiye aracı
C
Tarım traktörü
D
Motosiklet
Soru 36
    Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
A
Römorkun üzerine branda çekilmesi
B
Römorka yük konulması
C
Römorkun elektrik sisteminin prize takılması
D
Römorkun farlarının yakılması
36 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

22 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 22 Ekim 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 22 Ekim 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 22 Ekim 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

22 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları
22 Ekim 2020 ehliyet sinavi sorulari
22 Ekim 2020 ehliyet sinav sorulari
22 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları çöz
22 Ekim 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 22 Ekim 2020

22 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

22 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

22 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık