21 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

21 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
A
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
B
Viraja girmeden önce hızı artırmak
C
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
D
Aracı kullanırken yola konsantre olmak
Soru 2
    Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?
A
Köprücük kemiği üzeri
B
Koltuk altı
C
Kasık
D
Şah damarı
Soru 3
    Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
40
B
50
C
15
D
35
Soru 4
    Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?
A
25 - 30
B
5 - 10
C
12 - 20
D
35 - 40
Soru 5
    Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
A
Omuzuna
B
Ayak tabanına
C
Omurgasına
D
Karın boşluğuna
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir?
A
Akciğer
B
Burun
C
Soluk borusu
D
Karaciğer
Soru 7
    Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
A
Trafik kurallarına riayet edilmesi
B
En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
C
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
D
Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
Soru 8
   Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir.

  Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A
yarı yüzükoyun-yan
B
baş geri-çene yukarı
C
şok
D
oturuş
Soru 9
  I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

  Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
A
ve II
B
, II ve III
C
ve III
D
I ve III
Soru 10
    Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
10
B
00
C
0
D
0
Soru 11
    Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
A
Üst çizgisinden yukarıda
B
Yağ çubuğunda hiç görülmemeli
C
İki çizgisi arasında
D
Alt çizgisinden aşağıda
Soru 12
    Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
ural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi
B
ızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması
C
arşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi
D
rafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
Soru 13
    Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir?
A
Duraklamanın yasak olduğu yerlerde
B
Geçiş yolları üzerinde
C
Dönemeçlerde
D
Eğimli yol kesimlerinde
Soru 14
    Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A
Şifreli ve gizli
B
Yazılı, sözlü ve hareketli
C
Ayrıntılı, detaylı ve uzun
D
Kısa, öz ve anlaşılır
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?
A
Zehirli gazların solunması
B
Solunum yolunun tıkanması
C
Suda boğulma
D
Birinci derece yanıklar
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?
A
Reflektör
B
Yangın tüpü
C
Yolcu ve yük
D
Harita ve kroki
Soru 17
   I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması

  Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?
A
Karter
B
Aks
C
Rotil
D
Şaft
Soru 19
    Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
A
Tehlikeli eğim
B
Platform
C
Viraj
D
Gabari
Soru 20
    Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?
A
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
B
Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi
C
Heimlich manevrası
D
Rentek manevrası
Soru 21
    Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?
A
Kara yolu
B
Şerit
C
Geçiş yolu
D
Bağlantı yolu
Soru 22
    Motor bloğundaki su kanallarında paslanma ve kireçlenme olmuşsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
A
Motorun fazla ısınması
B
Motorun yağ yakması
C
Motorun zengin karışımla çalışması
D
Motorun çalışmaması
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisinin yapılması otomatik vitesli araç için sakıncalıdır?
A
Aküsünün tam şarj edilmesi
B
İterek veya çekerek çalıştırılması
C
Buji kablolarının yenilenmesi
D
Hava filtresinin değiştirilmesi
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi duraklamada alınacak tedbirlerden değildir?
A
Varsa banketten yararlanılması
B
Boş olan şeritten yararlanılması
C
Yolda en az yer işgal edilmesi
D
Uygun yerin seçilmesi
Soru 25
    Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?
A
Kesik yaralar
B
Parçalı yaralar
C
Ezikli yaralar
D
Delici yaralar
Soru 26
    Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A
15
B
25
C
20
D
10
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin görevlerinden biri değildir?
A
Aracın hızını düşürmek
B
Aracı güvenli bir şekilde durdurmak
C
Aracın durma mesafesini artırmak
D
Duran aracı sabitlemek
Soru 28
    Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
A
Acil uyarı ışıkları
B
Dönüş ışıkları
C
Yakını gösteren ışıklar
D
Park ışıkları
Soru 29
    İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
A
Kanamanın durdurulmasını
B
Hava yolu açıklığının sağlanmasını
C
Kan dolaşımının sağlanmasını
D
Solunum desteğinin sağlanmasını
Soru 30
    Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
B
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
C
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
D
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
Soru 31
    Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
B
Araç modellerini ve fiyatlarını
C
Trafik suçuna verilen para cezalarını
D
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?
A
Hava filtresi
B
Yakıt filtresi
C
Yağ filtresi
D
Polen filtresi
Soru 33
    Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?
A
Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması
B
Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi
C
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
D
Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
Soru 34
    Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?
A
Akciğer
B
Yutak
C
Mide
D
Kalp
Soru 35
    Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
A
Araç sahibi
B
Şoför
C
Sürücü
D
İşleten
Soru 36
    Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A
Kasa kapaklarının kapalı tutulması
B
Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
C
Kasa üzerinin kapalı olması
D
Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
Soru 37
    Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
50
B
20
C
30
D
40
Soru 38
    Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?
A
Konuşma üslubu
B
Empati
C
Tahammül
D
Beden dili
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

21 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 21 Ekim 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 21 Ekim 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 21 Ekim 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

21 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları
21 Ekim 2020 ehliyet sinavi sorulari
21 Ekim 2020 ehliyet sinav sorulari
21 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları çöz
21 Ekim 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 21 Ekim 2020

21 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

21 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

21 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık