22 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

22 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Para ve ceza puanı
B
Ağır hapis cezası
C
Trafikten men cezası
D
Sürücü belgesinin süresiz geri alınması
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur?
A
Bujilerin
B
Fren balatalarının
C
Debriyaj balatasının
D
Silindirlerin
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?
A
Süspansiyon sistemi
B
Soğutma sistemi
C
Direksiyon sistemi
D
Şarj sistemi
Soru 4
    Karter aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?
A
Araç yakıtına
B
Soğutma suyuna
C
Motor yağına
D
Fren hidroliğine
Soru 5
    Yeni yönetmelikleri göre, “C” sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi, aşağıdakilerin hangisinde verilen araçları kullanabilir?
A
Çekici, kamyon, minibüs
B
Otobüs, kamyon, kamyonet
C
Kamyon, Moped, lastik tekerlekli traktör
D
İş makinesi, otomobil, minibüs
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?
A
Başarılı iletişim kurmak
B
Kural ihlalinden kaçınmak
C
Sabırlı davranmak
D
Öfkeli olmak
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Araçların muayenesini yapmak
B
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
C
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
D
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
Soru 8
    Katalitik konvertör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır?
A
Alkol
B
Kurşunsuz benzin
C
Süper benzin
D
Gaz yağı
Soru 9
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yaya yolunda sürülmesi
B
Geçme yaparken sinyal verilmesi
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 10
    Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aracın hareket etmesini engellemek
B
Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak
C
Aracın motorunu çalıştırabilmek
D
Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek
Soru 11
    Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
A
Yaşı
B
Boyu
C
Vücut ısısı
D
Cinsiyeti
Soru 12
    Araçta, yeni motorun alıştırılması (rodaj) döneminde aşağıdakilerden hangisine uyulmalıdır?
A
Sürekli sert ve ani fren yapılmalıdır.
B
Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır.
C
Ani duruş ve kalkış yapılmalıdır.
D
Fazla süratten kaçınılmalıdır.
Soru 13
    Araçlarda hava filtresi kirli ise aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Motorun gücü azalır.
B
Motor az yağ yakar.
C
Motorun gücü artar.
D
Motor çok yağ yakar.
Soru 14
    Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatış
B
Yarı oturuş
C
Yüzüstü yatış
D
Yan yatış
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A
Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
B
Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
C
İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
D
Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
Soru 16
  I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

  Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 17
    Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tıkanma
B
Şok
C
Soluk durması
D
Kalp durması
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
A
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
B
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
C
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
D
Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
Soru 19
    Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Doğu
B
Kuzey
C
Güney
D
Batı
Soru 20
    Vantilatör kayışı aşağıdakilerden hangisine hareket iletir?
A
Alternatöre
B
Marş motoruna
C
Yağ pompasına
D
Silecek motoruna
Soru 21
    Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Arazi taşıtı
B
Minibüs
C
Kamyonet
D
Tramvay
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?
A
Ekran filtresi
B
Yakıt filtresi
C
Polen filtresi
D
Yağ filtresi
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir?
A
Elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirmek
B
Mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek
C
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek
D
Isı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek
Soru 24
    Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?
A
Geçiş yolu
B
Banket
C
Ana yol
D
Bağlantı yolu
Soru 25
    Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
A
Koma
B
Tıkanma
C
Yara
D
Şok
Soru 26
    Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Para cezası ve ceza puanı
B
Aracına el koyma
C
Trafikten men etme
D
Hafif hapis cezası
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır?
A
Diferansiyel
B
Amortisör
C
Debriyaj
D
Şaft
Soru 28
    Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kısa ve uzun far göstergeleri
B
Cam rezistansı göstergesi
C
Şarj göstergesi
D
Dörtlü flaşör göstergesi
Soru 29
    Fren hidroliğinin seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?
A
Günlük
B
Altı aylık
C
Aylık
D
Haftalık
Soru 30
    Trafik, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A
Araçların kara yolunda hâl ve hareketleridir.
B
Yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hareketleridir.
C
Araçların ve yayaların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
D
Araçların, yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
Soru 31
    Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
B
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
C
Akünün boşalması
D
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
Soru 32
    Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bayılma
B
Kansızlık
C
Koma
D
Şok
Soru 33
   İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, - - - - ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.

  Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
şok pozisyonu
B
Heimlich manevrası
C
bak-dinle-hisset yöntemi
D
turnike uygulaması
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?
A
Emniyet kemeri
B
Boyun korsesi
C
Çekme halatı
D
Engel işareti
Soru 35
    Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
80
B
70
C
90
D
100
Soru 36
    Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
A
5
B
15
C
20
D
30
Soru 37
    Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?
A
Yüksek rölantide
B
Çalışmaz
C
Sarsıntılı
D
Sarsıntısız
Soru 38
    Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Vücut sıcaklığının artması
B
Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
C
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
D
Bulantı ve kusmanın olması
Soru 39
    90 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
60
B
45
C
40
D
50
Soru 40
    Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur
B
Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
C
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
D
Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
40 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

22 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 22 Mayıs 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 22 Mayıs 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

22 Mayıs 2020 ehliyet sınav soruları
22 Mayıs 2020 ehliyet sinavi sorulari
22 Mayıs 2020 ehliyet sinav sorulari
22 Mayıs 2020 ehliyet sınav soruları çöz
22 Mayıs 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 22 Mayıs 2020

22 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

22 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

22 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık