31 Aralık 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

31 Aralık 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller sık sık patlıyor ise muhtemel arıza nedir?
A
Şarj sistemindeki regülatör arızalıdır.
B
Buji kablolarından biri çıkmıştır.
C
Motor yüksek devirde kullanılıyordur.
D
Marş motoru arızalıdır.
Soru 2
    Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur?
A
Yük üzerinde
B
Sürücünün yanındaki koltukta
C
Aracın basamağında
D
Karoseri kenarında
Soru 3
    Kamyon çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren ne kadar süre ile araçlarında saklamak zorundadır?
A
3 Ay
B
1 Ay
C
6 Ay
D
1 Yıl
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?
A
Hararet müşirinin arızalı olması
B
Besleme pompasının fazla yakıt göndermesi
C
Isıtma bujisinin arızalı olması
D
Enjeksiyon basıncının yüksek olması
Soru 5
    Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
B
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır.
C
Sadece para cezası verilir.
D
Sürücü belgesine süresiz olarak el konur.
Soru 6
    Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
eslenme yetersizliği
B
ksijensizlik
C
arbonmonoksit eksikliği
D
u kaybı
Soru 7
    Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur?
A
Elektrikli battaniye ile ısıtılması
B
Önce ılık sonra sıcak ortama alınması
C
Donan bölgenin oğularak masaj yapılması
D
Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması
Soru 8
    Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?
A
Geçiş yolu
B
Bağlantı yolu
C
Şerit
D
Banket
Soru 9
    Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?
A
Direksiyon simidi
B
Dikiz aynaları
C
Yağ filtresi
D
Radyatör
Soru 10
    Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Terminal
B
Muayene istasyonu
C
Servis istasyonu
D
Garaj
Soru 11
    “Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması” Bak-DinleHisset yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A
Dinle
B
Bak
C
Hisset
D
Dinle - Hisset
Soru 12
   İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

  Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?
A
Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
B
Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
C
İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması
D
Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi “DURMA” değildir?
A
Yolcu indirip bindirmek için durmak
B
Öndeki araçların durması sonucu durmak
C
Kırmızı ışıkta durmak
D
İşaret levhalarına uyarak durmak
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A
Yakıt-hava karışımını ayarlamak
B
Motorun erken ısınmasını sağlamak
C
Tekerleğe gelen yükü azaltmak
D
Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek
Soru 15
    Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Ağır hapis cezası
B
İdari para cezası
C
Aracı en sağ şeritten sürme cezası
D
Sürücü belgesi almaktan men cezası
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
A
Stepne
B
Havalı korna
C
Emniyet kemeri
D
Güneş gözlüğü
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?
A
Düşük kalitede yakıt kullanılması
B
Debriyajın kaçırması
C
Ani duruş ve kalkış yapılması
D
Aşırı hız yapılması
Soru 18
    Benzin ile çalışan bir araçta yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Diferansiyele yağ karışımı göndermek
B
Silindire yağ karışımı göndermek
C
Silindire benzin-hava karışımı göndermek
D
Diferansiyele benzin-hava karışımı göndermek
Soru 19
    Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Doğu
B
Güney
C
Batı
D
Kuzey
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?
A
Motor yağı
B
Akü elektroliti
C
Antifriz
D
Fren hidroliği
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?
A
Hava filtresinin kirlenmesi
B
Karter contasının yırtılması
C
Rot ayarının bozulması
D
Fren balatalarının aşınması
Soru 22
    Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak bulundurulması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası
B
“DUR” lambası ve sis ışıkları
C
Okul taşıtı yazısı ve “DUR” lambası
D
Park lambası ve yangın söndürücü
Soru 23
   I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir. II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır. III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz. IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.

  Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A
II ve III
B
II, III ve IV
C
I ve II
D
Hepsi
Soru 24
    Motor çalıştığı hâlde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vantilatör kayışı gevşektir.
B
Endüksiyon bobini arızalıdır.
C
Akünün suyu fazladır.
D
Marş motoru arızalıdır.
Soru 25
    Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
110
B
80
C
90
D
100
Soru 26
    Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Akünün boşalması
B
Lastik hava basıncının düşmesi
C
Fren balatalarının aşınması
D
Benzinin bitmesi
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?
A
Alternatör
B
Marş motoru
C
Şaft
D
Amortisör
Soru 28
    Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?
A
Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
B
Araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları
C
Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
D
Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?
A
Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi
B
Dinlenmekle geçmemesi
C
Uzun süreli olması
D
Genellikle göğüs ortasında başlaması
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
A
5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
B
Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması
C
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
D
Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması
Soru 31
    Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Uzağı gösteren ışıkların
B
Park ışıklarının
C
Yakını gösteren ışıkların
D
Acil uyarı ışıklarının
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
A
İşlev kaybı
B
Şişlik
C
Hareket ile azalan ağrı
D
Kızarma
Soru 33
    Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Doğu
B
Kuzey
C
Güney
D
Batı
Soru 34
    Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şarj göstergesi
B
Cam rezistansı göstergesi
C
Kısa ve uzun far göstergeleri
D
Dörtlü flaşör göstergesi
Soru 35
    Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Saygılı
B
Telaşsız
C
Sabırsız
D
Sorumlu
Soru 36
    Ayak veya bacakta, kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bacak dış kısmı
B
Kasık iç kısmı
C
Karın ön üst kısmı
D
Dizin ön üst kısmı
Soru 37
    Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organ hücreleri olumsuz olarak etkilenir?
A
Böbrek
B
Kalp
C
Akciğer
D
Beyin
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

31 Aralık 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 31 Aralık 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 31 Aralık 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 31 Aralık 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

31 Aralık 2020 ehliyet sınav soruları
31 Aralık 2020 ehliyet sinavi sorulari
31 Aralık 2020 ehliyet sinav sorulari
31 Aralık 2020 ehliyet sınav soruları çöz
31 Aralık 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 31 Aralık 2020

31 Aralık 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

31 Aralık 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

31 Aralık 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık