4 Aralık 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

4 Aralık 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi “park etme” kuralıdır?
A
Araçta bir gözcü bulundurmak
B
5 dakikayı geçmeyecek şekilde beklemek
C
Aracın anahtarını park görevlilerine teslim etmek
D
Park yerindeki araçların çıkışını engellememek
Soru 2
    Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Araçlardan kesinlikle çıkarılmaz.
B
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.
C
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
D
Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
Soru 3
    Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km'dir?
A
90
B
100
C
120
D
110
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi 3. derece yanıkların bir göstergesidir?
A
Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
B
Derinin kuru ve ağrılı olması
C
Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması
D
Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması
Soru 5
   Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kazazedenin yalnız bırakılması
B
Baş-boyun-gövde ekseninin korunması
C
Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması
D
Hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
A
Beyin
B
Mide
C
Karaciğer
D
Akciğer
Soru 7
    Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çocuk bağlama sistemleri
B
Yangın söndürme cihazı
C
Koruma başlığı
D
Hız sınırlayıcı cihaz
Soru 8
   Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

  Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
A
Öfke
B
Sabır
C
Bencillik
D
İnatlaşma
Soru 9
    Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
A
Temiz olmayan yakıt kullanılması
B
Gürültü kirliliğinin azaltılması
C
Trafik yoğunluğunun azaltılması
D
Kazalara karşı güvenliğin artırılması
Soru 10
  I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

  Yukarıdakilerden hangileri kara yolundameydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?
A
II, III ve IV.
B
I ve II.
C
I, III ve IV.
D
I, II, III ve IV.
Soru 11
    Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Öfke
B
Sabır
C
İnatlaşma
D
Aşırı tepki
Soru 12
    Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
msenmez, devam edilir.
B
ulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır
C
ıt seviyesi kontrol edilir.
D
tiklerin hava basıncı kontrol edilir.
Soru 13
    Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?
A
3
B
5
C
4
D
2
Soru 14
    Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?
A
Hizasında
B
Altında
C
Üzerinde
D
Ortasında
Soru 15
    Hareket hâlindeki aracın stop ettirilmeden durdurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A
El freninin çekilmesi
B
1. vitese takılması
C
Gaz pedalına basılması
D
Debriyaj ve fren pedalına birlikte basılması
Soru 16
  I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

  Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?
A
I ve III.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 17
    Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Sis ışıklarının
B
Uzağı gösteren ışıkların
C
Acil uyarı ışıklarının
D
Park ışıklarının
Soru 18
    Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması
B
Empati kurmaktan kaçınması
C
Karşısındaki kişiyi suçlaması
D
Karşısındaki kişiye saygı duyması
Soru 19
    Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
A
Sinir sistemi
B
İskelet sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 20
    Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Benzin
B
Motorin
C
Asitli su
D
Antifriz
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Trafik levhalarını önemsemek
B
Alkollü araç kullanmak
C
Yorgun ve dalgın olmak
D
Hız limitlerini aşmak
Soru 22
    Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
İçişleri Bakanlığı
B
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
C
Kültür ve Turizm Bakanlığı
D
Sağlık Bakanlığı
Soru 23
    Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?
A
Taşıt
B
Taşıma
C
Tren
D
Ulaşım
Soru 24
    Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
ndeki aracın durması
B
akip mesafesi kurallarına uyulmaması
C
ndeki aracın yavaşlaması
D
örüş mesafesinin kötü olması
Soru 25
    Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?
A
Aynı
B
Daha büyük
C
Önemli değildir.
D
Daha küçük
Soru 26
    Motorlu bisiklet ve motosiklet kullananların koruma başlığı (kask) kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Şehir içinde mecburi, şehir dışında isteğe bağlı
B
Şehir içinde ve dışında mecburi
C
Şehir içinde isteğe bağlı, şehir dışında mecburi
D
Şehir içinde ve dışında isteğe bağlı
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir?
A
j dinamosu
B
ş motoru
C
ernatör
D
jektör
Soru 28
    Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
B
Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
C
Eklem bölgesi olmasına
D
Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
Soru 29
    Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?
A
Motor yağı
B
Cam suyu antifrizi
C
Akü elektroliti
D
Fren hidroliği
Soru 30
    Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
A
Hızlarını artırmaları
B
Yavaşlamaları
C
Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
D
Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
A
Sanık veya suçlu takip eden araçların
B
Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların
C
Toplu taşıma araçlarının
D
Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların
Soru 32
    Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
çık camlar varsa kapatılır.
B
otorun devri artırılır.
C
rafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
D
nemsenmez yola devam edilir.
Soru 33
   "Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır."

  Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?
A
Sürükleme yöntemi
B
İtfaiyeci yöntemi
C
Rentek manevrası
D
Heimlich manevrası
Soru 34
    Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Hareket sisteminin
B
Sinir sisteminin
C
Dolaşım sisteminin
D
Sindirim sisteminin
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
A
Pazı kemiği
B
Uyluk kemiği
C
Kaval kemiği
D
Kaburga kemiği
Soru 36
    Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A
Altı ayda bir
B
Günde bir
C
Haftada bir
D
Araca binileceği zaman
Soru 37
    Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A
Yazılı, sözlü ve hareketli
B
Kısa, öz ve anlaşılır
C
Şifreli ve gizli
D
Ayrıntılı, detaylı ve uzun
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
A
Ani olarak gaz verilmesi
B
Yan aynaların kontrol edilmesi
C
Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
D
Sol sinyal lambalarının yakılması
Soru 39
    Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yarı oturur pozisyon verilmesi
B
Hava yolu açıklığının sağlanması
C
Fiziksel hareketinin artırılması
D
Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi
Soru 40
    Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Parlak ve açık kırmızı renkteki kanın fışkırır tarzda akması
B
Kalp atımları ile uyumlu olarak akması
C
Koyu kırmızı renkteki kanın sürekli akması
D
Kesik kesik akan bir kanama olması
Soru 41
    Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?
A
Daha uzun
B
Daha ince
C
Daha kalın
D
Daha kısa
Soru 42
   Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
akını gösteren ışıkların
B
ark ışıklarının
C
is ışıklarının
D
zağı gösteren ışıkların
42 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

4 Aralık 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 4 Aralık 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 4 Aralık 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 4 Aralık 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

4 Aralık 2020 ehliyet sınav soruları
4 Aralık 2020 ehliyet sinavi sorulari
4 Aralık 2020 ehliyet sinav sorulari
4 Aralık 2020 ehliyet sınav soruları çöz
4 Aralık 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 4 Aralık 2020

4 Aralık 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

4 Aralık 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

4 Aralık 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık