27 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

27 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması
B
Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması
C
Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması
D
Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Tuzlu ayran içirmek
B
Vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak
C
Hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak
D
Soğuk ortamdan uzaklaştırmak
Soru 3
    Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Solunum kontrolü
B
Çeneyi göğse iyice yaklaştırma
C
Sırtüstü düz bir zemine yatırma
D
Dolaşım kontrolü
Soru 4
    Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
B
Gabarinin aşılması
C
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
D
Araç dengesinin korunması
Soru 5
    Aşırı agresif ve öfkeli araç kullanan bir sürücü içinde kendinin de bulunduğu zincirleme trafik kazasına sebep olmuştur. Bu kazaya neden olan sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Kaza sonucu diğer sürücülerin huzurunu kaçırmıştır
B
Ülkenin gelişimine katkı sağlamıştır
C
Madde kayıplara neden olmuştur
D
Psikolojik olarak olumsuz etkilenmiştir
Soru 6
    Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç km’dir?
A
15
B
35
C
50
D
40
Soru 7
   Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi
B
Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması
C
Kazazedenin yalnız bırakılması
D
Baş-boyun-gövde ekseninin korunması
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?
A
Vücut sıcaklığının artması
B
Solunumun aniden derinleşmesi
C
Deride kızarıklık
D
Nabzın süratli ve zayıf olması
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
A
Gaz yağı
B
Antifriz
C
Motorin
D
Benzin
Soru 10
    Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?
A
Bencil
B
Görgü seviyesi düşük
C
Sorumsuz
D
Empati düzeyi yüksek
Soru 11
    Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
ren pedalı sertleşir.
B
raç bir tarafa çeker.
C
renlerden ses gelir.
D
ren hidroliği azalır.
Soru 12
    Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?
A
Yakıcı maddeyle temas şekli
B
Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi
C
Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
D
Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?
A
Kazazede
B
İlk yardımcı
C
Adli tıp
D
Trafik psikolojisi
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
A
Görevlilerce verilen emirle durmak
B
5 dakikadan fazla beklemek
C
Kırmızı ışık yanarken beklemek
D
Yolcu indirirken beklemek
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Motorun yağ yakması
B
Motorun hararet yapması
C
Motorun çekişten düşmesi
D
Akünün çabuk bitmesi
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi, motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?
A
Amortisör
B
Diferansiyel
C
Yay
D
Rot
Soru 17
    İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Temel yaşam desteği sağlamak
B
Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak
C
Hastaları tedavi etmek
D
Trafik kazalarını önlemek
Soru 18
   - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Trafikte hak ihlali
B
Konuşma üslubu
C
Trafik adabı
D
Beden dili
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Öğrenim şartı
B
Eğitim ve sınav şartı
C
Sağlık şartı
D
Motorlu araç sahibi olma şartı
Soru 20
    Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye ne denir?
A
Burkulma
B
Kırık
C
Çarpma
D
Çıkık
Soru 21
   Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.

  Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması
B
İtfaiye aracının ana yolda olması
C
İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
D
Otomobilin tali yolda olması
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi LPG’li motorların üstünlüklerindendir?
A
Bagaj hacmini küçültür.
B
Ek yapım maliyeti getirir.
C
Çevreyi kirletme oranı daha düşüktür.
D
Motor performansını bir miktar düşürür.
Soru 23
    Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?
A
Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi
B
Heimlich manevrası
C
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D
Rentek manevrası
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardandır?
A
Rölanti ayarı
B
Platin ayarı
C
Buji ayarı
D
Debriyaj ayarı
Soru 25
    Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
A
1 Ekim - 1 Şubat
B
1 Kasım - 1 Mart
C
1 Aralık - 1 Nisan
D
1 Eylül - 1 Ocak
Soru 26
    Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?
A
30
B
50
C
40
D
60
Soru 27
    Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
A
Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
B
Kazaların önlenmesi
C
Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
D
Sürücülerin dikkatinin artırılması
Soru 28
    Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine olumlu katkı sağlar?
A
Gürültü kirliliğinin oluşmasına
B
Trafik yoğunluğunun artmasına
C
Çevre kirliliğinin azalmasına
D
Yakıt sarfiyatının artmasına
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
A
Bir meslek sahibi olmak
B
Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
C
Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak
D
Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir?
A
Vitesin boşa alınması
B
Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması
C
Araçta gözcü bulundurulması
D
Aracın kapılarının açık tutulması
Soru 31
    Sürücü belgesini yanında bulundurmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Trafikten süresiz men
B
Para cezası ve ceza puanı
C
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
D
Sürücü belgesine 6 ay el koyma
Soru 32
   İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

  Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?
A
Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması
B
İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması
C
Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
D
Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
Soru 33
    Belirli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?
A
Geçiş kolaylığı
B
Geçiş üstünlüğü
C
Geçiş hakkı
D
Gabari
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Solunumun değerlendirilmesi
B
Kan dolaşımının değerlendirilmesi
C
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
D
Sindirimin değerlendirilmesi
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A
Adı ve soyadının öğrenilmesi
B
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
C
Solunum sayısının değerlendirilmesi
D
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
Soru 36
    Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi
B
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
C
Geçiş hakkı kurallarına uyması
D
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Kırıkların tespit edilmesi
B
Dolaşımın değerlendirilmesi
C
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
D
Solunumun değerlendirilmesi
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
B
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
C
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi
D
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
Soru 39
    Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Boşaltım sistemi
B
Hareket sistemi
C
Sinir sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 40
    Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?
A
Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi
B
Yüzün yaralanması
C
El bileğinin burkulması
D
Köprücük kemiğinin kırılması
40 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

27 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 27 Mart 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 27 Mart 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 27 Mart 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

27 Mart 2021 ehliyet sınav soruları
27 Mart 2021 ehliyet sinavi sorulari
27 Mart 2021 ehliyet sinav sorulari
27 Mart 2021 ehliyet sınav soruları çöz
27 Mart 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 27 Mart 2021

27 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

27 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

27 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık