29 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

29 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Araç park edildikten sonra aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
A
Debriyaj pedalına basmak
B
Vitesi boşa almak
C
Fren pedalına basmak
D
El frenini çekmek
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin orta kısmından aşınmasına yol açar?
A
Lastik hava basıncının fazla olması
B
Lastik hava basıncının düşük olması
C
Motorun hararet yapması
D
Fren balatalarının ıslanması
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A
Egzoz supabı
B
Emme manifoldu
C
Katalitik konvertör
D
Egzoz manifoldu
Soru 4
    Sürücü belgesini yanında bulundurmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesine 6 ay el koyma
B
Para cezası ve ceza puanı
C
Trafikten süresiz men
D
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
Soru 5
   Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.

  Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?
A
Rentek manevrası
B
İtfaiyeci yöntemi
C
Heimlich manevrası
D
Sürükleme yöntemi
Soru 6
    Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?
A
Daha uzun
B
Daha kalın
C
Daha kısa
D
Daha ince
Soru 7
    Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?
A
Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
B
Yakıcı maddeyle temas şekli
C
Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi
D
Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği
Soru 8
    Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
A
Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
B
Öksürük ve hıçkırığı olanlara
C
Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
D
Kalbi düzensiz çalışanlara
Soru 9
    Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
A
Ölümlü kazalarda
B
Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
C
Maddi hasarlı kazalarda
D
Yaralanmalı kazalarda
Soru 10
    Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fan motoru
B
Far anahtarı
C
Sigorta kutusu
D
Yakıt göstergesi
Soru 11
    Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur?
A
Karoseri kenarında
B
Yük üzerinde
C
Aracın basamağında
D
Sürücünün yanındaki koltukta
Soru 12
    Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Elektrolit seviyesini göstermek
B
Motor yağı seviyesini göstermek
C
Antifriz seviyesini göstermek
D
Soğutma suyu seviyesini göstermek
Soru 13
    Tam tıkanıklık durumlarında uygulanacak temel yaşam destek yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
B
Heimlich manevrası
C
Rentek manevrası
D
İtfaiyeci yöntemi
Soru 14
    Kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Reflekslerin kaybolması
B
Kazazedenin bilincini yitirmesi
C
Kazazedenin sesli uyaranlara tepki vermemesi
D
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
Soru 15
    Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A
Hücre
B
Organ
C
Destek doku
D
Sistem
Soru 16
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
B
Otomobil, kamyona
C
Kamyon, otomobile
D
Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisinin ayarsız olması, kampanaların aşırı ısınmasına neden olur?
A
Vites kutusu ayarının
B
Motor ayarının
C
Diferansiyel ayarının
D
Fren ayarının
Soru 18
    Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Güney
B
Kuzey
C
Doğu
D
Batı
Soru 19
    Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
A
Kalın bağırsak
B
Beyin
C
Karaciğer
D
Mide
Soru 20
    Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Şok durumu
B
Akciğer zedelenmesi ve kanaması
C
Beyin kanaması
D
Ayak bölgesinden yılan sokması
Soru 21
    Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Yolcu indirip bindirmesi
B
Vites küçültmesi
C
Uygun hızla seyretmesi
D
Yavaşlaması
Soru 22
    Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?
A
5
B
3
C
2
D
4
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Hava filtresinin değiştirilmesi
B
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
C
Klimanın açık olması
D
Ani duruş ve kalkış yapılması
Soru 24
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
B
Geçme yaparken sinyal verilmesi
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
Soru 25
    Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Sürekli buzla ovulur.
B
Turnike uygulanır.r
C
Hareketsiz kalması sağlanır.
D
Kuvvetli masaj yapılır.
Soru 26
    Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Radyatördeki suyu yanma odasına göndermek
B
Radyatördeki suyu kartere göndermek
C
Radyatördeki suyu yağ kanallarına göndermek
D
Radyatördeki suyu su kanallarına göndermek
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A
an basıncında yükselme
B
ilinç seviyesinde azalma
C
iltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
D
ızlı ve yüzeysel solunum
Soru 28
    Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.
B
Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.
C
Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
D
Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?
A
Bedensel Sakatlık
B
Öfke
C
Yaş
D
İşitme
Soru 30
    İstemeden hatalı bir davranış yapan bir sürücüye diğer bir sürücünün aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşmesi aşağıdakilerden hangisine sahip olmadığını gösterir?
A
Öfke
B
Korku
C
Hoşgörü
D
Sempati
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması uygundur?
A
Ani duruş ve kalkıştan kaçınmak
B
Uzun yolda aynı hızla devamlı gitmek
C
Motoru yüksek devirde çalıştırmak
D
Motoru tam yükte çalıştırmak
Soru 32
    İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Beyin kanaması
B
Ayak bileğinin burkulması
C
Ayakta olan kanamalar
D
Şok
Soru 33
    Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, kazazedeler araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?
A
Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra
B
Hiç zaman kaybetmeden ilk yardım müdahalesi yaptıktan sonra
C
Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
D
Eğer iki kişi varsa, biri araç tutuyorken diğer kişi ilk yardım müdahalesini yaptıktan sonra
33 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
313233
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

29 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 29 Ekim 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 29 Ekim 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 29 Ekim 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

29 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları
29 Ekim 2020 ehliyet sinavi sorulari
29 Ekim 2020 ehliyet sinav sorulari
29 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları çöz
29 Ekim 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 29 Ekim 2020

29 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

29 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

29 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık