29 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

29 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Meyve suyu içirilmesi
B
Yara yerinin soğuk tutulması
C
Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi
D
Şoka karşı önlem alınması
Soru 2
    Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şarj sistemi
B
Marş sistemi
C
Ateşleme sistemi
D
Yağlama sistemi
Soru 3
    Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?
A
Kamyon
B
Çekici
C
Otobüs
D
Otomobil
Soru 4
   Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

  Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
A
Sabır
B
Bencillik
C
Öfke
D
İnatlaşma
Soru 5
    Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Sinir sisteminin
B
Dolaşım sisteminin
C
Hareket sisteminin
D
Sindirim sisteminin
Soru 6
    Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
B
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
C
Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
D
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
Soru 7
    Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?
A
Bilinç kaybının düzelmesini
B
Nefes almasını
C
Nefes vermesini
D
Kalbin çalışmasını
Soru 8
    Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?
A
Akciğer
B
Karaciğer
C
Mide
D
Dalak
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi, marşa basılıp motor çalıştığında sönmesi gerekir?
A
Yağ lambasının
B
El fren lambasının
C
Sinyal lambasının
D
Park lambasının
Soru 10
   Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

  Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?
A
Sabırsızlık
B
Tahammülsüzlük
C
Saldırganlık
D
Feragat ve fedakârlık
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde trafik kazalarında can ve mal kaybının, gelişmiş ülkelerden daha fazla olmasının nedenlerinden değildir?
A
Trafik kurallarına uyulmaması
B
İlk yardım eğitiminin yeterince dikkate alınmaması
C
Ülkemizde iklim şartlarının daha farklı olması
D
Dikkatsiz ve sorumsuz araç kullanılması
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
nsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
B
letişim becerilerinin zayıf olması
C
elaşlı ve tedirgin olması
D
nce çevrenin güvenliğini sağlaması
Soru 13
    Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?
A
Hiçbir sebeple durulamayacağını
B
Sağ bankette durulamayacağını
C
Sağ şeritten gidilemeyeceğini
D
Öndeki araçların geçilemeyeceğini
Soru 14
    Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
A
Kamyon
B
Otomobil
C
Kamyonet
D
Otobüs
Soru 15
  • Gereksiz yere korna çalınması
• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

  Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Gürültü kirliliğine
B
Yolculuğun huzurlu geçmesine
C
Yolculuk süresinin kısalmasına
D
Trafiğin hızlı akmasına
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi
B
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
C
Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi
D
Kendi sağlığını riske atması
Soru 17
  I. Yaşamı korumak
II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

  Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 18
    Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
B
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
C
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
D
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
Soru 19
    Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Tuzlu su içirilir.
B
Açık havaya çıkarılır.
C
Yoğurt yedirilir.
D
Kusturulur.
Soru 20
    110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A
60
B
55
C
65
D
50
Soru 21
    Motor çalışırken gösterge panelinde şarj ikaz ışığı yanarsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Alternatörde
B
Marş motorunda
C
Fan motorunda
D
Far ampullerinde
Soru 22
    Vantilatör kayışı aşağıdakilerden hangisine hareket iletir?
A
Alternatöre
B
Marş motoruna
C
Yağ pompasına
D
Silecek motoruna
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandır?
A
Yakıt filtresi
B
Yakıt borusu
C
Yakıt pompası
D
Enjektör
Soru 24
  I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

  Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
A
I ve III.
B
alnız I
C
, II ve III.
D
ve II.
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A
Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek
B
Motorun erken ısınmasını sağlamak
C
Yakıt-hava karışımını ayarlamak
D
Tekerleğe gelen yükü azaltmak
Soru 26
   Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

  Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Beden dili
B
Konuşma üslubu
C
Trafik adabı
D
Mizaç
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A
Park sensörü
B
Aktif gergili emniyet kemeri
C
Polen filtresi
D
Açılabilir tavan
Soru 28
    Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması, aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır?
A
Vites kutusu ayarının
B
Diferansiyel ayarının
C
Supap ayarının
D
Fren ayarının
Soru 29
    Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
İdari para cezası verilir.
B
Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
C
6 ay hapis cezası verilir.
D
Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.
Soru 30
   I- Park etmek II- Geri gitmek III- Duraklamak

  Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?
A
Dilin geriye kaçması
B
Çenenin kasılması
C
Baş-çene pozisyonu verilmesi
D
Vücudun kasılması
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
A
Polen filtresi
B
Yağ filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Ekran filtresi
Soru 33
    Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması
B
Trafikten süresiz men
C
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
D
Tescil plakası üzerinden idari para cezası
Soru 34
    Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir?
A
Okul taşıtını geçmemelidir.
B
Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
C
Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
D
Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?
A
Göğüs kafesinin hareket etmemesi
B
Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması
C
Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi
D
Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması
Soru 36
    Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
A
2,5
B
3,5
C
4,5
D
5,5
Soru 37
    Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
B
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
C
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
Soru 38
    Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması, aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir?
A
Devridaim pompası
B
Yağ filtresi
C
Termostat
D
Radyatör
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

29 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 29 Ağustos 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 29 Ağustos 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

29 Ağustos 2020 ehliyet sınav soruları
29 Ağustos 2020 ehliyet sinavi sorulari
29 Ağustos 2020 ehliyet sinav sorulari
29 Ağustos 2020 ehliyet sınav soruları çöz
29 Ağustos 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 29 Ağustos 2020

29 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

29 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

29 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık