18 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

18 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Okul taşıtının arkasındaki DUR işaretinin yandığını gören, arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.
B
Aracını durdurmalıdır.
C
Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
D
Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
Soru 2
    Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
2
B
3
C
1
D
4
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?
A
Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi
B
Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi
C
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması
D
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
Soru 4
    Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak - - - - değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A
ava yolu açıklığı
B
ilinç durumu
C
olaşım
D
olunum
Soru 5
  • Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.

  Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?
A
Koma hâli
B
Uykuya eğilim
C
Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması
D
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi aracın kısa veya uzun farlarından birinin yanmamasına sebep olabilir?
A
Sigortanın atmış olması
B
Fren hidroliğinin eksilmesi
C
Akü kutup başlarının oksitlenmesi
D
Yakıt göstergesinin arızalanması
Soru 7
    Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?
A
Fren hidroliği
B
Akü elektroliti
C
Motor soğutma suyu
D
Motor yağı
Soru 8
    Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
A
Yaşı
B
Boyu
C
Vücut ısısı
D
Cinsiyeti
Soru 9
   I- İtfaiye araçları II- Toplu taşıma araçları III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar

  Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 10
    Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Hoş görülü
B
Öfkeli
C
Asabi
D
Stresli
Soru 11
    Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
A
ark yeri
B
urak
C
araj
D
topark
Soru 12
    Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?
A
4
B
1
C
3
D
2
Soru 13
    Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Motor yüksek devirde çalıştırılmalı
B
Termostat çıkartılmalı
C
Lastiklerin hava basıncı indirilmeli
D
Eskimiş bujiler değiştirilmeli
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyması veya yapması gereken hususlardan biridir?
A
Kaza tespit tutanağı düzenlemek
B
Yolu trafiğe açmak
C
Yolu trafiğe kapatmak
D
Kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmemek
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
A
Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması
B
Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması
C
5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
D
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
Soru 16
    Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?
A
Yangın tüpü
B
Üçgen reflektör
C
Beyaz renkte taş
D
Teneke veya bidon gibi malzemeler
Soru 17
   Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir.

  Yukarıdaki ifade Trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır?
A
Toplum hakkı
B
Çevre hakkı
C
Kamu hakkı
D
Birey hakkı
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
A
Sürücü belgesi
B
Kasko sigorta poliçesi
C
Araç imalat belgesi
D
Parça garanti belgesi
Soru 19
    Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?
A
Tren
B
Ulaşım
C
Taşıt
D
Taşıma
Soru 20
    Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.
B
Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
C
Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
D
Motorlu araçlar için zorunludur.
Soru 21
    Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Solunum kontrolü
B
Sırtüstü düz bir zemine yatırma
C
Dolaşım kontrolü
D
Çeneyi göğse iyice yaklaştırma
Soru 22
    Bayılan kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
A
Hastahaneye götürülür.
B
Bekerli, soğuk içecek verilir.
C
Duyu organları uyarılır.
D
Vücut sıcaklığı düşürülür.
Soru 23
    Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi
B
Uygun mesafede mutlaka durması
C
Hızlarını artırarak geçmesi
D
Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
B
Çevreye saygılı olmak
C
Başkalarının haklarına saygı göstermek
D
Kurallara uymakta özen göstermek
Soru 25
    Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
A
Hücre - Organ - Doku - Sistem
B
Sistem - Doku - Organ - Hücre
C
Organ - Hücre - Doku - Sistem
D
Hücre - Doku - Organ - Sistem
Soru 26
    Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?
A
Kaba ve saldırgan davranmaya
B
Trafik kültüründe birbirini uyarmaya
C
Aşırı tepki göstermeye
D
İnatlaşmaya
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A
Klimanın açılması
B
Koltuğun ayarlanması
C
Aynaların ayarlanması
D
Emniyet kemerinin takılması
Soru 28
    Motorlu bisikletler otoyollarda asgari kaç km hızla gitmelidir?
A
Giremez
B
40
C
50
D
60
Soru 29
    Aksine bir işaret bulunmadıkça aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saatte 85 kilometredir?
A
Kamyon
B
Motosiklet
C
Otomobil
D
Otobüs
Soru 30
    Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
A
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
B
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
C
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi
D
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi debriyajın kaçırma sebebidir?
A
Avans ayarının bozuk olması
B
Debriyaj balatasının aşınmış olması
C
Aracın hızının fazla olması
D
Direksiyon kutusunun arızalı olması
Soru 32
    Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?
A
Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
B
Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde
C
Görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde
D
Sadece aracı kullananın bildiği bir yerde
32 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

18 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 18 Kasım 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 18 Kasım 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 18 Kasım 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

18 Kasım 2022 ehliyet sınav soruları
18 Kasım 2022 ehliyet sinavi sorulari
18 Kasım 2022 ehliyet sinav sorulari
18 Kasım 2022 ehliyet sınav soruları çöz
18 Kasım 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 18 Kasım 2022

18 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

18 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

18 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık