21 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

21 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Yeni yönetmeliklere göre: “CE” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
A
Motorlu bisiklet
B
Kamyon
C
Lastik tekerlekli traktör
D
Tır
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir?
A
Akciğer
B
Burun
C
Karaciğer
D
Soluk borusu
Soru 3
  • Sıkıntı veya nefes darlığı
• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi

  Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?
A
Kalp durması
B
Kalp spazmı
C
Solunum durması
D
Reflü
Soru 4
    Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aracın büyüklüğü
B
Aracın yeniliği
C
Taşınan yolcu sayısı
D
Sürücünün isteği
Soru 5
    Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Marş sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Yağlama sistemi
D
Yakıt sistemi
Soru 6
    Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
B
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
C
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
D
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
Soru 7
    Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
A
Manevra kabiliyetinde artma
B
Reflekslerinde zayıflama
C
Aşırı hareketli ve uyumlu olma
D
Dinç ve zinde olma
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
A
otor
B
ekerlek
C
ites kutusu
D
aft
Soru 9
    2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?
A
3
B
10
C
2
D
5
Soru 10
    Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
A
Gösterge paneli
B
Sigorta tablası
C
Başlık
D
Kabin
Soru 11
    Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?
A
Aracını gereksiz yere çalışır hâlde tutması
B
Aracının eski parçalarını çevreye atması
C
Aracında ucuz ve kalitesiz yakıt kullanması
D
Aracının bakımını zamanında yaptırması
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?
A
Platin ayarı
B
Avans ayarı
C
Buji ayarı
D
Far ayarı
Soru 13
    Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
A
Dirsek
B
Kafatası
C
Omurga
D
El bileği
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?
A
Bu kişilerin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.
B
Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.
C
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir.
D
Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.
Soru 15
    Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?
A
Taşıma sınırı
B
Gabari
C
Hız sınırlayıcı
D
Dingil ağırlığı
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
A
112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi
B
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiğinin belirtilmesi
C
Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması
D
Kimin, hangi numaradan aradığının bildirilmesi
Soru 17
  I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.
III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.

  Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?
A
I - III - I
B
I - I - III
C
II - II - I
D
II - I - II
Soru 18
   Yapılan en son değişikliklerle birlikte 1 yıl içerisinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün, sürücü belgesi geçici süreyle geri alınmaktadır.

  1 yıl içerisinde 3-6 ve 9 defa kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin, sürücü belgeleri sırasıyla kaçar gün ini geri alınır?
A
30-45-60
B
30-40-50
C
10-15-20
D
15-20-25
Soru 19
    Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yarı oturuş
B
Sırtüstü yatış
C
Yüzüstü yatış
D
Yan yatış
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?
A
Radyatör
B
Vantilatör
C
Termostat
D
Hararet göstergesi
Soru 21
    “B” sınıf sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
A
Kamyonet
B
Kamyon
C
Minibüs
D
Otomobil
Soru 22
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Minibüs, kamyona
B
Hızı fazla olan, diğerine
C
Yolcu sayısı fazla olan, diğerine
D
Kamyon, minibüse
Soru 23
   Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir.

  Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A
Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
B
Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
C
Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
D
Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?
A
Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
B
Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi
C
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
D
Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
Soru 25
  • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Yaralıyı değerlendirmenin
B
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
C
Trafik kazalarını azaltmanın
D
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmanın
Soru 26
    Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir?
A
Bayılma
B
Hâlsizlik
C
Şok
D
Koma
Soru 27
   Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararlarından vazgeçme, hakkından kendi isteğiyle vazgeçme, özveri anlamına gelmektedir.

  Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini karşılığıdır?
A
Feragat
B
Sevgi
C
Saygı
D
Nezaket
Soru 28
   “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?
A
lümlü kazalarda asli kusurlu olmak
B
yuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
C
anunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak
D
rafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek
Soru 29
    İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?
A
Sindirim sistemini
B
Solunum sistemini
C
Hareket sistemini
D
Dolaşım sistemini
Soru 30
    Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, sinyal lambalarının yanmamasına sebep olur?
A
Flaşördeki
B
Bujilerdeki
C
Distribütördeki
D
Marş motorundaki
Soru 31
    Araç hareket hâlindeyken, kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır. Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında
A
Direksiyon kilitlenir.
B
Sürüş kolaylaşır.
C
Direksiyon daha rahat döner.
D
Akü tam şarj olur.
Soru 32
    Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
A
Acil uyarı ışıkları
B
Yakını gösteren ışıklar
C
Sis ışıkları
D
Uzağı gösteren ışıklar
Soru 33
    Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir?
A
Okul taşıtını geçmemelidir.
B
Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
C
Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
D
Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.
Soru 34
    Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A
Hızını artırması
B
Taşıt yolu üzerinde duraklaması
C
Hızını azaltması
D
Şerit değiştirmesi
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyması veya yapması gereken hususlardan biridir?
A
Kaza tespit tutanağı düzenlemek
B
Yolu trafiğe kapatmak
C
Yolu trafiğe açmak
D
Kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmek
Soru 36
    Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?
A
Far anahtarı
B
Fan motoru
C
Yakıt göstergesi
D
Sigorta kutusu
Soru 37
    Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
A
Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
B
Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
C
Hiçbir müdahale yapılmadan önce
D
Yakınları geldikten sonra
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
B
Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak
C
Trafikteki kaza sayısını azaltmak
D
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak
Soru 39
    Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?
A
Akü elektroliti
B
Fren hidroliği
C
Antifriz
D
Motor yağı
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

21 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 21 Mart 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 21 Mart 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 21 Mart 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

21 Mart 2021 ehliyet sınav soruları
21 Mart 2021 ehliyet sinavi sorulari
21 Mart 2021 ehliyet sinav sorulari
21 Mart 2021 ehliyet sınav soruları çöz
21 Mart 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 21 Mart 2021

21 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

21 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

21 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık