17 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

17 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?
A
Klimanın, çalışıyorsa kapatılması
B
Motorun stop edilerek soğuk su ilave edilmesi
C
Motorun stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi
D
Motorun üzerine su dökülmesi
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A
Açılabilir tavan
B
Polen filtresi
C
Aktif gergili emniyet kemeri
D
Park sensörü
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi abs fren sisteminin avantajlarından biri değildir?
A
Yön kontrolü sağlar ve yol tutuşunu artırır.
B
Kaygan zeminlerde aracın kaymasını önler.
C
Aracın durma, manevra ve kararlılığını artırır.
D
Yakıt Tüketimini Azaltır.
Soru 4
    Saatte 80 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki aracı kaç metreden takip etmelidir?
A
40
B
30
C
20
D
35
Soru 5
    Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Bilinci yerinde ise bol su verilmesi
B
Kimyasal madde yanıklarında yanan bölgenin bol su ile yıkanması
C
Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması
D
Kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisinde ilk yardım çantası, bulundurulması mecburi değildir?
A
Motosiklet – Motorlu bisiklet
B
Minibüs – Kamyonet
C
Otomobil – Taksi otomobil
D
Otobüs – Çekici
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?
A
lk yardım çantası
B
arı ışıklı, dönerli uyarı lambası
C
angın söndürme cihazı
D
çgen reflektör
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Emme manifoldu
B
Egzoz susturucusu
C
Emme susturucusu
D
Egzoz supabı
Soru 9
    Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sahibi değiştiğinde
B
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
D
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Soru 10
    Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Hava filtresinin kirlenmesi
B
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
C
Bujilerin eskimesi
D
Akü şarj durumunun yeterli olmaması
Soru 11
    Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
B
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
C
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
D
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
Soru 12
    Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Eğitim Sertifikası
B
Sürücü Belgesi
C
Katılım Belgesi
D
Sürücü Sertifikası
Soru 13
    Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yarı oturuş
B
Yan yatış
C
Yüzüstü yatış
D
Sırtüstü yatış
Soru 14
    Zorunlu hâller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
5
B
10
C
15
D
20
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
C
İl Belediye Başkanlığı
D
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 16
   Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

  Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?
A
Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması
B
Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
C
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
D
Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
Soru 17
    Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır?
A
Yakıt göstergesinden
B
Yağ göstergesinden
C
Hararet göstergesinden
D
Şarj göstergesinden
Soru 18
    Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
A
Sürücülerin dikkatinin artırılması
B
Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
C
Kazaların önlenmesi
D
Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
Soru 19
    Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?
A
Kaç yaralı olduğuna bakılması
B
Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
C
Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
D
Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
Soru 20
    Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
A
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
B
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
C
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
D
Korkutmak veya şaşırtmak
Soru 21
    Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kısa ve uzun far göstergeleri
B
Cam rezistansı göstergesi
C
Dörtlü flaşör göstergesi
D
Şarj göstergesi
Soru 22
    Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?
A
Bir araç boyu kadar
B
Üç araç boyu kadar
C
Takip mesafesi kadar
D
İki araç boyu kadar
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Motorun gereksiz yere çalışır hâlde tutulması
B
Frenlerin ayarsız olması
C
Ön düzen ayarlarının bozuk olması
D
Lastik hava basınçlarının yetersiz olması
Soru 24
    Yeni yönetmeliklere göre; C ve D sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, sırasıyla kaç yaşını bitirme şartı aranır?
A
18-20
B
19-25
C
21-24
D
20-22
Soru 25
  • Motor durdurulur.
• Araç el freni ile tespit edilir.
• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

  Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?
A
urma
B
ark etme
C
eri gitme
D
dönüşü yapma
Soru 26
    İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Şok
B
Ayak bileğinin burkulması
C
Beyin kanaması
D
Ayakta olan kanamalar
Soru 27
   Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?
A
Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi
B
Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
C
Yaralıya uzak mesafede çalışması
D
Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması
Soru 28
  • Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

  Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?
A
Emniyet Genel Müdürlüğüne
B
Karayolları Genel Müdürlüğüne
C
İçişleri Bakanlığına
D
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
Soru 29
    Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
A
Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
B
Sürücü belgesi varsa geri alınır.
C
6 ay hapis cezası verilir.
D
Trafikten ömür boyu men edilir.
Soru 30
    Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A
25
B
10
C
15
D
20
Soru 31
    Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?
A
Mide
B
Akciğerler
C
Safra kesesi
D
Böbrekler
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
A
Yük boşaltmak için beklemek
B
Park etmek
C
Kırmızı ışıkta beklemek
D
Yolcu indirmek ve bindirmek
Soru 33
    Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
A
10
B
5
C
20
D
15
Soru 34
    Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?
A
Bağlantı yolu
B
Geçiş yolu
C
Şerit
D
Banket
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi
B
Egzersiz yapmasının sağlanması
C
Yarı oturur pozisyon verilmesi
D
Yaşam bulgularından, sadece solunumun değerlendirilmesi
Soru 36
    İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik kazalarını önlemek
B
Hastaları tedavi etmek
C
Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak
D
Temel yaşam desteği sağlamak
Soru 37
    Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
A
I ve III
B
Hızını artırmalı II. Hızını azaltmalı III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı
C
ve II
D
alnız I
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi en hafif olup, iz bırakmayan yanıklardır?
A
Üçüncü derece yanıklar
B
Kas tabakasını etkileyen yanıklar
C
Birinci derece yanıklar
D
İkinci derece yanıklar
Soru 39
    Aksine bir işaret bulunmadıkça aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saatte 85 kilometredir?
A
Motosiklet
B
Otomobil
C
Kamyon
D
Otobüs
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

17 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 17 Eylül 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 17 Eylül 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 17 Eylül 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

17 Eylül 2021 ehliyet sınav soruları
17 Eylül 2021 ehliyet sinavi sorulari
17 Eylül 2021 ehliyet sinav sorulari
17 Eylül 2021 ehliyet sınav soruları çöz
17 Eylül 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 17 Eylül 2021

17 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

17 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

17 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık