17 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

17 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?
A
Taşıma sınırı
B
Gabari
C
Dingil ağırlığı
D
Hız sınırlayıcı
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?
A
Ateşleme bobini
B
Distribütör
C
Kontak anahtarı
D
Buji
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi LPG’li motorların üstünlüklerindendir?
A
Motor performansını bir miktar düşürür.
B
Bagaj hacmini küçültür.
C
Çevreyi kirletme oranı daha düşüktür.
D
Ek yapım maliyeti getirir.
Soru 4
    Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi trafik kazalarına yol açmaktadır?
A
Araç kullanırken dikkatli olmaları
B
Kurallara uygun davranmaları
C
Belirli aralıklarla mola vermeleri
D
Hız sınırlarını aşmaları
Soru 5
    Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
A
Solunum zorluğu çeken
B
Birinci derecede yanığı olan
C
Turnike uygulanan
D
Ayağında çıkık olan
Soru 6
    Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?
A
Su ve hava soğutmalı
B
Hava ve benzin soğutmalı
C
Yağ ve motorin soğutmalı
D
Su ve yağ soğutmalı
Soru 7
    İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Hız azaltmak için frene basması
B
Düşük hızla seyretmesi
C
Vitesi boşa alarak seyretmesi
D
Çıkışta kullandığı vitesi kullanması
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A
Bilincin açık olması
B
Kalp atımının olmaması
C
Hızlı ve yüzeysel solunum
D
Aşırı hareketlilik
Soru 9
    Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?
A
Buhar makinesi
B
Benzinli motor
C
Marş motoru
D
Dizel motor
Soru 10
    Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmeli
B
Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmeli
C
Etkili şekilde korna çalmalı
D
Yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalı
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kendi can güvenliğini riske atması
B
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
C
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
D
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
Soru 12
    Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir?
A
Minibüs
B
Kamp taşıtı
C
Özel amaçlı taşıt
D
Otobüs
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?
A
Ekran filtresi
B
Yağ filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Polen filtresi
Soru 14
    Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A
Ateşleme sistemindeki ilgili buji
B
Sigorta panelindeki ilgili sigorta
C
Motordaki yağ seviyesi
D
Yakıt deposundaki yakıt seviyesi
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar?
A
Ateşleme sistemi
B
Aydınlatma sistemi
C
Soğutma sistemi
D
Göstergeler sistemi
Soru 16
    Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
40
B
20
C
50
D
30
Soru 17
    Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A
Aracın yan tarafına eğik olmasına
B
Aracın düz zeminde olmasına
C
Aracın ön tarafının kalkık olmasına
D
Aracın arka tarafının kalkık olmasına
Soru 18
    Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
A
Öksürük ve hıçkırığı olanlara
B
Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
C
Kalbi düzensiz çalışanlara
D
Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
Soru 19
    Trafik, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A
Araçların, yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
B
Yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hareketleridir.
C
Araçların ve yayaların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
D
Araçların kara yolunda hâl ve hareketleridir.
Soru 20
    Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Hareketsiz kalması sağlanır.
B
Sürekli buzla ovulur.
C
Kuvvetli masaj yapılır.
D
Turnike uygulanır.r
Soru 21
    Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
İçişleri Bakanlığı
B
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
C
Sağlık Bakanlığı
D
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC' si aşamalarından değildir?
A
Kazazede nefes alabiliyor mu?
B
Kazazede de kızarıklık var mı?
C
Kazazede kalp atımı normal mi?
D
Kazazede nabız sayısı normal mi?
Soru 23
    Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Araç teknik muayenesinin
B
Kasko sigortasının
C
Mali sorumluluk sigortasının
D
Servis bakımlarının
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi, yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A
Besin zehirlenmesi olanlar
B
Göğüs kemiğinde kırık olanlar
C
Omurilik zedelenmesi olanlar
D
Kalça kemiğinde kırık olanlar
Soru 25
    Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
A
Durma
B
Bekleme
C
Duraklama
D
Park etme
Soru 26
    Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
A
İlk yardımcı
B
Girişimci
C
Sürücü
D
Trafik polisi
Soru 27
    Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
A
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
B
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
C
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
D
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
Soru 28
    Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A
Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
B
Aracın başında gözcü bulundurulması
C
Motor çalışır halde farların yakılması
D
Trafik görevlisine haber verilmesi
Soru 29
    Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Motoru bakımdan geçirildiğinde
B
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C
Sahibi değiştiğinde
D
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
Soru 30
   Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararlarından vazgeçme, hakkından kendi isteğiyle vazgeçme, özveri anlamına gelmektedir.

  Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini karşılığıdır?
A
Saygı
B
Feragat
C
Nezaket
D
Sevgi
Soru 31
    Solunumu duran bir insanda, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A
Kalbin, kanı pompalama gücünün artması
B
Kanın kalbe gelme hızının artması
C
Vücut sıcaklığının yükselmesi
D
Kandaki oksijen oranının düşmesi
Soru 32
    Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Alternatör
B
Akü
C
Platin
D
Sigorta
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A
ilinç seviyesinde azalma
B
an basıncında yükselme
C
iltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
D
ızlı ve yüzeysel solunum
Soru 34
    İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?
A
Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
B
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
C
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
D
Solunumun değerlendirilmesini
Soru 35
    Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne ad verilir?
A
Yaya geçidi
B
Yaya yolu
C
Geçiş yolu
D
Platform
Soru 36
    Kavrama (debriyaj) sistemi, aracın neresinde bulunur?
A
Vites kutusu ile şaft arasında
B
Krank mili ile volan arasında
C
Motor ile vites kutusu arasında
D
Diferansiyel ile tekerlekler arasında
Soru 37
   I- Park etmek II- Geri gitmek III- Duraklamak

  Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 38
    Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?
A
45
B
25
C
35
D
20
Soru 39
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
A
Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması
B
Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması
C
Motor yağı, asit vb. maddelerin toprağa dökülmesi
D
Dökülecek, tozacak ve taşacak şekilde yük taşınması
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

17 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 17 Aralık 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 17 Aralık 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 17 Aralık 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

17 Aralık 2022 ehliyet sınav soruları
17 Aralık 2022 ehliyet sinavi sorulari
17 Aralık 2022 ehliyet sinav sorulari
17 Aralık 2022 ehliyet sınav soruları çöz
17 Aralık 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 17 Aralık 2022

17 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

17 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

17 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık