9 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

9 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?
A
Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada
B
Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede
C
Bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede
D
İlerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede
Soru 2
  • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

  Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Baş dik tutmaya çalışılmalı
B
Mola verilmeli
C
Gözler ovuşturulmalı
D
Yola devam edilmeli
Soru 3
    Hareket hâlindeki aracın stop ettirilmeden durdurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A
Debriyaj ve fren pedalına birlikte basılması
B
1. vitese takılması
C
El freninin çekilmesi
D
Gaz pedalına basılması
Soru 4
    Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?
A
Taşıma sınırı (Kapasite)
B
Gabari
C
Azami toplam ağırlık
D
Yüklü ağırlık
Soru 5
    Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.
B
Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.
C
Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.
D
Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
A
Yakıt filtresi
B
Polen filtresi
C
Hava filtresi
D
Yağ filtresi
Soru 7
    Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A
Motor suyuna yağ karışır.
B
Motor çok soğur.
C
Motor yakıtına yağ karışır.
D
Motor ısınır, yanar.
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir?
A
Pistonlara yataklık yapmak
B
Rotlara hareket vermek
C
Vites dişlilerine yataklık yapmak
D
Şafta hareket vermek
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
A
ngelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
B
şırı hız yapmaktan kaçınılması
C
eçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
D
rafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi
Soru 10
    Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
A
Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına
B
Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına
C
Mevsim ve yol durumuna
D
Sürücünün isteğine
Soru 11
    Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Taşınan yolcu sayısı
B
Sürücünün isteği
C
Aracın büyüklüğü
D
Aracın yeniliği
Soru 12
  I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

  Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
A
ve III
B
I ve III
C
, II ve III
D
ve II
Soru 13
  I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

  Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
A
I ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 14
    Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi
B
Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması
C
Bilinci yerinde ise bol su verilmesi
D
Kimyasal madde yanıklarında yanan bölgenin bol su ile yıkanması
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?
A
Sinyal ampulü
B
Flaşör
C
Far anahtarı
D
Sigorta
Soru 16
    Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?
A
1
B
2
C
4
D
3
Soru 17
   "Düşene sırtın dönen korksun,bir gün kendi düştüğünde, kimse ona elini uzatmayacaktır."(Sadi, Orkide)

  Yukarıdaki ifadede trafik adabının hangi yönü üzerine söylenmiş olabilir?
A
Hoşgörü
B
Yardımlaşma
C
Sorumluluk
D
İletişim
Soru 18
    Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bol su ile yıkamak
B
Yara merhemi sürmek
C
Oksijenli su ile yıkayıp, sarmak
D
Kuru sargı bezi ile kapatmak
Soru 19
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Azami ağırlığı az olan, diğerine
B
Şeridi daralmış olan, diğerine
C
Otomobil, otobüse
D
Otobüs, otomobile
Soru 20
    Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hararet göstergesi
B
Yakıt göstergesi
C
Fren hidroliği göstergesi
D
Şarj göstergesi
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A
Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
B
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
C
Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
D
Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
Soru 22
    Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
A
Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
B
Sarı ışıkta
C
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
D
Kırmızı ışıkta
Soru 23
    Hangisi alternatörün üretmiş olduğu elektriğin voltajını ve şiddetini kontrol altıda tutan şarj sistemi parçasıdır?
A
Karbüratör
B
Marş motoru
C
Regülâtör
D
Sigorta
Soru 24
    Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa, bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır?
A
Direksiyonda titreşimler hissedilir.
B
Diferansiyelde titreşimler hissedilir.
C
Kavramada titreşimler hissedilir.
D
Vites kutusunda titreşimler hissedilir.
Soru 25
    Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lastiklerin hava basıncının fazla olması
B
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
C
Bujilerin kurum bağlaması
D
Frenlerin ayarsız olması
Soru 26
  • Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin
B
Olay yerini değerlendirmenin
C
Kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin
D
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
Soru 27
    Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?
A
Aracın yüksek devirde kullanılması
B
Yakıt deposunun boşaltılması
C
Aracın düşük hızda sürülmesi
D
Lastik hava basınçlarının düşürülmesi
Soru 28
    Belediye sınırları içinde, kara yolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir?
A
Belediye Başkanlığından
B
Karayolu Trafik Güvenliği Kurulundan
C
Emniyet Genel Müdürlüğünden
D
Karayolları Genel Müdürlüğünden
Soru 29
    Dönel kavşakta, geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Sağa ve sola dönüş kurallarına uymak
B
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmek
C
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçmek
D
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girmek
Soru 30
   Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

  Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?
A
Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli
B
Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
C
Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli
D
Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli
Soru 31
    Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
A
Yol çizgileri
B
Işıklı işaret cihazları
C
Kara yolundaki taşıt sayısı
D
Trafik polisinin sayısı
Soru 32
    Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
50
B
20
C
30
D
5
Soru 33
    Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Motorun hararet yapmasına
B
Akünün kısa zamanda bitmesine
C
Klimanın düzensiz çalışmasına
D
Motor devrinin yükselmesine
Soru 34
    Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?
A
Daha ince
B
Daha kısa
C
Daha uzun
D
Daha kalın
Soru 35
    Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
A
1 - 2
B
1 - 3
C
2 - 4
D
3 – 4
Soru 36
    Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden kara yolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?
A
Kapasite
B
Dingil ağırlığı
C
Taşıma sınırı
D
İstiap haddi
Soru 37
    Motor çalışırken gösterge panelinde şarj ikaz ışığı yanarsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Far ampullerinde
B
Alternatörde
C
Marş motorunda
D
Fan motorunda
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

9 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 9 Aralık 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 9 Aralık 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 9 Aralık 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

9 Aralık 2022 ehliyet sınav soruları
9 Aralık 2022 ehliyet sinavi sorulari
9 Aralık 2022 ehliyet sinav sorulari
9 Aralık 2022 ehliyet sınav soruları çöz
9 Aralık 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 9 Aralık 2022

9 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

9 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

9 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık