21 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

21 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?
A
Yumuşak bir zemine yatırılması gerektiği
B
Omurgasında kırık olabileceği
C
Eğer varsa ağzında bulunan takma dişlerin soluk borusunu tıkamış olabileceği
D
Dilini ısırmış olabileceği
Soru 2
    Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?
A
40 - 50
B
60 - 100
C
10 - 20
D
100 - 120
Soru 3
    İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?
A
İlk yardımcı
B
Trafik psikolojisi
C
Adli tıp
D
Kazazede
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?
A
Bijon somunlarının gevşemesi
B
Jantın eğilmesi
C
Sürüş konforunun azalması
D
Fren hidroliğinin azalması
Soru 5
    Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, sinyal lambalarının yanmamasına sebep olur?
A
Distribütördeki
B
Bujilerdeki
C
Marş motorundaki
D
Flaşördeki
Soru 6
    Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km'dir?
A
100
B
120
C
90
D
110
Soru 7
    Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Batarya zayıflamıştır.
B
Yakıt bitmiştir.
C
Lastik basınçları düşüktür.
D
Motor yağ seviyesi azalmıştır.
Soru 8
   İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, - - - - ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.

  Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Heimlich manevrası
B
şok pozisyonu
C
bak-dinle-hisset yöntemi
D
turnike uygulaması
Soru 9
    Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yağlamayı sağlamak
B
Diferansiyeli çalıştırmak
C
Vites kutusunu çalıştırmak
D
Aydınlatma sistemi ve özel alıcıları çalıştırmak
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
A
Gümrük muhafaza araçları
B
Tarım araçları
C
Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
D
Toplu taşıma araçları
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
A
Yakıt filtresi
B
Polen filtresi
C
Hava filtresi
D
Yağ filtresi
Soru 12
    Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?
A
Yağlama yağına
B
Motorine
C
Soğutma suyuna
D
Hidrolik yağına
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir?
A
Akciğer
B
Soluk borusu
C
Karaciğer
D
Burun
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?
A
El freni ile tespit edilmesi
B
Eğimli yollarda otobüslerin her iki arka tekerleklerine takoz konulması
C
Aracın terk edilmesi hâlinde camlarının açık bırakılması
D
Eğimli yollarda ön tekerleğin sağa çevrilmesi
Soru 15
    Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?
A
3. vites
B
Boş
C
1. vites
D
2. vites
Soru 16
    Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler?
A
Emme manifoldu
B
Hava filtresi
C
Karbüratör
D
Emme supabı
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?
A
Supap
B
Piston
C
Krank mili
D
Aks
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?
A
Fren disk yüzeyinin soğuması
B
Motor yakıtına yağ karışması
C
Direksiyonun titremesi
D
Motorun soğuması
Soru 19
    Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması
B
Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması
C
Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
D
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
Soru 20
    Taşıtların bir dizi hâlinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne ne ad verilir?
A
Banket
B
Şerit
C
İki yönlü yol
D
Bölünmüş yol
Soru 21
    Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
A
Tek yönlü yollarda park ederken
B
İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
C
Bağlantı yolunda seyrederken
D
Tek yönlü yollarda duraklarken
Soru 22
    Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Bencil olmayan
B
Asabi
C
Hoş görülü
D
Saygılı
Soru 23
    Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
A
Akü suyu
B
Bujiler
C
Motor yağ seviyesi
D
Depodaki yakıt seviyesi
Soru 24
    Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sürücünün araç içinde daha rahat hareket etmesini sağlar.
B
Otomobilin daha iyi sürülmesini sağlar.
C
Kazalarda ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını sağlar.
D
Araç kullanırken sürücünün direksiyon hakimiyetini sağlar.
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?
A
Sis lambaları
B
Park lambaları
C
İç aydınlatma lambaları
D
Fren lambaları
Soru 26
    Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Sigorta
B
Buji
C
Ampul
D
Soket
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?
A
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
B
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
C
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yüksekte tutulması
D
Burkulan bölgeye masaj yapılması
Soru 28
   Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

  Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
B
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
C
Toplardamar kanamaları
D
Bacak bölgesi kanamaları
Soru 29
    Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Omurga kırığı olan
B
Kaburga kırığı olan
C
1. derece yanığı olan
D
Kolunda yara ve kırık olan
Soru 30
    İşitme yetersizliği olan sürücü adayı, hangi durumda sürücü belgesi alabilir?
A
Belli bir hızdan fazla seyretmemek şartı ile
B
Sadece şehir içinde araba kullanmak için
C
Araç kullanırken yanında birisini bulundurmak şartı ile
D
İşitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa
Soru 31
    Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
B
Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır.
C
Önemsenmez, devam edilir.
D
Yakıt seviyesi kontrol edilir.
Soru 32
    Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
A
Korkutmak veya şaşırtmak
B
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
C
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
D
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
Soru 33
    Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Sis ışıklarının
B
Park ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Acil uyarı ışıklarının
Soru 34
   I- Oturuş pozisyonu verilmesi II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

  Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
34 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

21 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 21 Temmuz 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 21 Temmuz 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 21 Temmuz 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

21 Temmuz 2020 ehliyet sınav soruları
21 Temmuz 2020 ehliyet sinavi sorulari
21 Temmuz 2020 ehliyet sinav sorulari
21 Temmuz 2020 ehliyet sınav soruları çöz
21 Temmuz 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 21 Temmuz 2020

21 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

21 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

21 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık