24 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

24 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
A
Emniyet kemeri
B
Panoramik cam
C
Açılabilir tavan
D
Hidrolik direksiyon
Soru 2
    Aşağıdaki yerlerin hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?
A
Tepe üstlerine yakın yerlerde
B
Dönemeçlerde
C
Yaya ve okul geçitlerinde
D
Banketlerde
Soru 3
    Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?
A
Kırık
B
İncinme
C
Burkulma
D
Çıkık
Soru 4
    Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
A
Su buharı
B
Motorin
C
Antifriz
D
Hidrolik yağı
Soru 5
    Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?
A
Arazi taşıtı
B
Kamp taşıtı
C
Umum servis aracı
D
Taşıt katarı
Soru 6
    Motorlu bisiklet ve motosiklette bulunan sürücü ile yolcunun koruyucu başlık ve gözlük kullanmaları konusundaki hükümlerden hangisi doğrudur?
A
Sürücü ile yolcu başlık ve gözlük kullanmak mecburiyetindedir.
B
Sürücü başlık ve gözlük, yolcu sadece başlık kullanmalıdır.
C
Sürücü ile yolcunun gözlük ve başlık kullanması isteğe bağlıdır.
D
Sürücü sadece başlık, yolcu gözlük ve başlık kullanmalıdır.
Soru 7
   Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya - - - - denir.

  Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?
A
adyatör
B
lternatör
C
mortisör
D
istribütör
Soru 8
    Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Tam gaz vermekten kaçınılması
B
Uzun yolda aynı hızla gidilmesi
C
Sürekli sert ve ani fren yapılması
D
Motor soğukken çok çabuk hızlanılması
Soru 9
    Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
70
B
50
C
40
D
60
Soru 10
   Ülkemizde uzun süreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir.

  Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur?
A
Sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması
B
Araçlardaki yolcu sayısının artması
C
Yayaların otoyola çıkması
D
Araç sayısının fazla olması
Soru 11
   İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?
A
Nemli ve soğuk deri
B
Aşırı susuzluk hissi
C
Hızlı ve yüzeysel solunum
D
Yavaş ve güçlü nabız
Soru 12
    Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması
B
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması
C
Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması
D
Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?
A
Kontak anahtarı
B
Hava yastığı ikaz ışığı
C
Kilometre saati
D
El freni çekili ikaz ışığı
Soru 14
    Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
A
Aynı
B
10 km/saat daha az
C
Yarısı kadar
D
10 km/saat daha fazla
Soru 15
    Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Yakıt tüketiminin artmasına
B
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
C
Şarj lambasının yanmasına
D
El freninin arızalanmasına
Soru 16
  I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

  Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
I. yanlış, II. doğru
C
I. doğru, II. yanlış
D
Her ikisi de yanlış
Soru 17
    Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?
A
Şah damarı
B
Kasık
C
Köprücük kemiği üzeri
D
Koltuk altı
Soru 18
    Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek
B
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
C
Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
D
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek
Soru 19
    Araç hareket hâlinde iken ayağın debriyaj (kavrama) pedalının üzerinde devamlı durması hâlinde aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Araç daha hızlı gider.
B
Debriyaj (kavrama) balatası aşınır.
C
Lâstikler aşınır.
D
Vites kutusu (şanzıman) aşınır.
Soru 20
  I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

  Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 21
  • Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

  Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?
A
Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması
B
Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması
C
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi
D
Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?
A
Motorun zor çalışması
B
Yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi
C
Motorun iyi soğutulamaması
D
Şarj lambasının motor çalışınca sönmemesi
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu bağımlıları için söylenemez?
A
Sürücü belgeleri geri alınanlar yeniden sürücü yetiştirme kursuna alınırlar.
B
Bu kişilere sürücü belgesi verilmez.
C
Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.
D
Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri süresiz geri alınır.
Soru 24
    Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?
A
Su ve yağ soğutmalı
B
Hava ve benzin soğutmalı
C
Su ve hava soğutmalı
D
Yağ ve motorin soğutmalı
Soru 25
  I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

  Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?
A
ve III
B
ve II
C
I ve III
D
, II ve III
Soru 26
    Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.
B
Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.
C
Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.
D
Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?
A
ngelle karşılaşıldığında, doğru noktada durulması
B
ren mesafesinin artması
C
racın kontrol edilebilirliğinin artması
D
üvenli sürüşün sağlanması
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisinin bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?
A
Avans ayarının
B
Rölanti ayarının
C
Rot ayarının
D
Buji ayarının
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisinin yapılması otomatik vitesli araç için sakıncalıdır?
A
Hava filtresinin değiştirilmesi
B
Aküsünün tam şarj edilmesi
C
Buji kablolarının yenilenmesi
D
İterek veya çekerek çalıştırılması
Soru 30
    Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?
A
Toplardamar
B
Atardamar
C
Burun
D
Kılcal damar
Soru 31
    Kavrama (debriyaj) sistemi, motorun hareketinin hangi aktarma organına iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar?
A
Marş motoruna
B
Vites kutusuna
C
Fren balatalarına
D
Volana
Soru 32
    "88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A
İntikal mesafesini
B
Takip mesafesini
C
Fren mesafesini
D
Duruş mesafesini
Soru 33
    Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
A
albi durduğunda
B
an şekeri düştüğünde
C
am tıkanma yaşadığında
D
anaması olduğunda
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi “park etme” kuralıdır?
A
5 dakikayı geçmeyecek şekilde beklemek
B
Araçta bir gözcü bulundurmak
C
Park yerindeki araçların çıkışını engellememek
D
Aracın anahtarını park görevlilerine teslim etmek
Soru 35
    Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Öndeki aracın geçilmesi
B
Aracın hızının artırılması
C
Şerit değiştirilmesi
D
Geçiş hakkı kuralına uyulması
Soru 36
    El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Fren sistemi hava yapar.
B
Fren pedal boşluğu artar.
C
El freni tutmaz.
D
Kampana aşınır.
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
A
ngelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
B
eçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
C
şırı hız yapmaktan kaçınılması
D
rafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

24 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 24 Temmuz 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 24 Temmuz 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 24 Temmuz 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

24 Temmuz 2020 ehliyet sınav soruları
24 Temmuz 2020 ehliyet sinavi sorulari
24 Temmuz 2020 ehliyet sinav sorulari
24 Temmuz 2020 ehliyet sınav soruları çöz
24 Temmuz 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 24 Temmuz 2020

24 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

24 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

24 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık