16 Kasım 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

16 Kasım 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak bulundurulması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Park lambası ve yangın söndürücü
B
Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası
C
“DUR” lambası ve sis ışıkları
D
Okul taşıtı yazısı ve “DUR” lambası
Soru 2
    Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sahibi değiştiğinde
B
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C
Motoru bakımdan geçirildiğinde
D
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
Soru 3
    Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yan yatış
B
Yüzüstü yatış
C
Yarı oturuş
D
Sırtüstü yatış
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?
A
Yakıt filtresi
B
Termostat
C
Endüksiyon bobini
D
Marş motoru
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir?
A
Zehirlenmeler
B
Kafa yaralanmaları
C
Beyin zarı iltihabı (Menenjit)
D
Kaburga çatlakları
Soru 6
    Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
A
10 km/saat daha az
B
Aynı
C
10 km/saat daha fazla
D
Yarısı kadar
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?
A
Pankreas
B
Böbrekler
C
Omurilik
D
Akciğerler
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır?
A
Endüksiyon bobini
B
Alternatör
C
Distribütör
D
Marş motoru
Soru 9
    Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
donma
B
kırık
C
çıkık
D
burkulma
Soru 10
    Aşağıdakilerin hangisinde “takograf cihazı” bulundurulması ve kullanılması zorunludur?
A
Minibüs
B
Taksi
C
Otobüs
D
Dolmuş taksi
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?
A
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
B
Sürücülerin kurallara uymaması
C
Yolların bakımsız olması
D
Trafik görevlilerinin yetersiz olması
Soru 12
    Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Hoş görülü
B
Bencil olmayan
C
Saygılı
D
Asabi
Soru 13
    Vantilatör kayışı aşağıdakilerden hangisine hareket iletir?
A
Marş motoruna
B
Silecek motoruna
C
Alternatöre
D
Yağ pompasına
Soru 14
    Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
B
Arkadan gelen araçlara yol vermek
C
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
D
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
B
Bencilce davranışlarda bulunmak
C
Kendi kendine kurallar koymak
D
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Soru 16
    Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A
Yakıt deposundaki yakıt seviyesi
B
Sigorta panelindeki ilgili sigorta
C
Motordaki yağ seviyesi
D
Ateşleme sistemindeki ilgili buji
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücu­dun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?
A
Reflektör
B
Kriko
C
Emniyet kemeri
D
Çekme halatı
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?
A
Frenlerin ayarsız olması
B
Motorun yüksek devirde kullanılması
C
Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
D
Trafiğin yoğun olduğu yolların seçilmesi
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?
A
ırıklara yerinde müdahale etmesi
B
azazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması
C
azazedenin korku ve endişelerini gidermesi
D
endisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi su soğutmalı motorun soğutma sistemi parçasıdır?
A
Radyatör
B
Karbüratör
C
Külbütör
D
Karter
Soru 21
    İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?
A
Kazazedenin gövdesini sağ omuza yerleştirip ağırlığı dizlere vererek
B
Baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek
C
Omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak
D
Kazazedeyi kucağa alıp ağırlığı yüklenerek
Soru 22
   Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?
A
Her iki aracın da boş (yüksüz) olması
B
Çekilen aracın ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından az olması
C
Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması
D
Çekilen aracın, sürücü yönetiminde olması
Soru 23
    Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Aracın ön ve arkasına büyük boyutlu taşlar dizilmeli
B
Araç üzerine tehlikeli madde yazılı levhalar konulmalı
C
Acil uyarı ışıkları ile diğer araç sürücüleri uyarılmalı
D
Kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenip gözcü bulundurulmalı
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi "güvenli sürücülük" için olumsuz etkiye neden olmaz?
A
Saldırgan sürücülük
B
Öfke
C
Sabırsızlık
D
Sakin olmak
Soru 25
    İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
A
Gürültü
B
Konuşma
C
Duyuru
D
Ses
Soru 26
    Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
A
örüntü kirliliğini
B
u kirliliğini
C
ava kirliliğini
D
ürültü kirliliğini
Soru 27
    Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A
Trafik terörü
B
Trafikten men
C
Trafik suçu
D
Trafik kusuru
Soru 28
  • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

  Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
B
Kasko sigortasının önemini
C
Ülke ekonomisini
D
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
Soru 29
    Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
A
Uzun yakıt boruları
B
Eski ve aşınmış lastikler
C
Antifrizli soğutma suyu
D
Tam şarjlı akü
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak
B
Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek
C
Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
D
Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?
A
Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması
B
Balataların ıslanması
C
Fren ayarının düşük olması
D
Balataların yeni olması
Soru 32
    Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A
Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
B
Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.
C
Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.
D
Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.
Soru 33
   Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

  Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Yayaların geçişini beklemesi
B
Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
C
Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
D
Sağa sinyal vermesi
Soru 34
    Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?
A
Sara
B
Koma
C
Bayılma
D
Halsizlik
Soru 35
    Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
A
Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
B
Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
C
Yavaşlamaları
D
Hızlarını artırmaları
Soru 36
    Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A
Dışarıdan ısıtılarak
B
Buji kıvılcımı ile
C
Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
D
Elektrik motoru ile
36 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

16 Kasım 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 16 Kasım 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 16 Kasım 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 16 Kasım 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

16 Kasım 2020 ehliyet sınav soruları
16 Kasım 2020 ehliyet sinavi sorulari
16 Kasım 2020 ehliyet sinav sorulari
16 Kasım 2020 ehliyet sınav soruları çöz
16 Kasım 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 16 Kasım 2020

16 Kasım 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

16 Kasım 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

16 Kasım 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık