23 Haziran 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

23 Haziran 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar?
A
Aydınlatma sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Soğutma sistemi
D
Göstergeler sistemi
Soru 2
    Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Lastik tekerlekli traktöre
B
Kamyona
C
İş makinesine
D
Kamyonete
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
A
Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması
B
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
C
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
D
Trafik işaretlerinin hasar görmesi
Soru 4
   İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

  Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Böbrek
B
Karaciğer
C
Akciğer
D
Bağırsak
Soru 5
    Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenerse %25 indirimden faydalanılır?
A
15
B
25
C
30
D
20
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A
Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
B
Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
C
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
D
Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
Soru 7
    Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi
B
Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi
C
Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
D
Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi
Soru 8
    Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
çık camlar varsa kapatılır.
B
nemsenmez yola devam edilir.
C
rafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
D
otorun devri artırılır.
Soru 9
    Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A
Yazılı, sözlü ve hareketli
B
Kısa, öz ve anlaşılır
C
Ayrıntılı, detaylı ve uzun
D
Şifreli ve gizli
Soru 10
    Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
B
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
C
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
D
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?
A
Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
B
Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması
C
Uzun yolculuklar ve yorgunluk
D
Alkol ve madde bağımlılığı
Soru 12
  I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

  Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
A
ve III
B
ve II
C
I ve III
D
, II ve III
Soru 13
    Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?
A
2. zaman
B
1. zaman
C
3. zaman
D
4. zaman
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?
A
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
B
Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
C
Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi
D
Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
Soru 15
    Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?
A
Solunum yolu tıkalı olan
B
Boyun omurunda zedelenme olan
C
Bulantı ve kusması olan
D
Burun kanaması olan
Soru 16
    Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A
Geçiş yolu
B
Geçiş üstünlüğü
C
Geçiş hakkı
D
Geçiş kolaylığı
Soru 17
    Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?
A
akıt
B
ren
C
oğutma
D
ağlama
Soru 18
    Düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimler oluşursa muhtemel arıza ne olabilir?
A
Eksantrik milinde balanssızlık vardır.
B
Pistonlarda balanssızlık vardır.
C
Alternatörde balanssızlık vardır.
D
Lastiklerde balanssızlık vardır.
Soru 19
    Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir?
A
Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.
B
Okul taşıtını geçmemelidir.
C
Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
D
Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
Soru 20
    Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
A
ollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
B
arar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
C
aza yapma riskinin azalması
D
ürüş yeteneğinin artması
Soru 21
    Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
B
Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
C
Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri
D
Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları
Soru 22
   "Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve cezai işlem nedenidir."

  Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Trafikte araçların seyir halindeki düzenini kolaylaştırmak
B
Sol şeridin sadece sollamalarda kullanılması
C
Geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerini kolaylaştırmak
D
Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek.
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
A
Akciğer
B
Beyin
C
Mide
D
Karaciğer
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?
A
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir.
B
Bu kişilerin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.
C
Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.
D
Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.
Soru 25
    Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir?
A
Bayılma
B
Hâlsizlik
C
Şok
D
Koma
Soru 26
    Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
30
B
40
C
50
D
60
Soru 27
   "İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.

  Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
asli kusur
B
tali kusur
C
yol kusuru
D
kusuru paylaştırma
Soru 28
    Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Mide delinmesi
B
Dalak yırtılması
C
Göğüs zedelenmesi
D
Şiddetli baş yaralanması
Soru 29
    Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak - - - - değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A
ava yolu açıklığı
B
olunum
C
ilinç durumu
D
olaşım
Soru 30
    Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
A
Sinyal lambası ikaz ışığı
B
Yağ basıncı ikaz ışığı
C
Kısa farlar ikaz ışığı
D
El freni çekili ikaz ışığı
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi Başbakan’ın başkanlığında, kara yolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan kuruldur?
A
Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu
B
İl ve İlçe Trafik Komisyonları
C
Yol Yapım ve İşaretleme Genel Müdürlüğü
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisinde ilk yardım çantası, bulundurulması mecburi değildir?
A
Otomobil – Taksi otomobil
B
Motosiklet – Motorlu bisiklet
C
Minibüs – Kamyonet
D
Otobüs – Çekici
Soru 33
    Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Radyatördeki suyu kartere göndermek
B
Radyatördeki suyu yağ kanallarına göndermek
C
Radyatördeki suyu su kanallarına göndermek
D
Radyatördeki suyu yanma odasına göndermek
Soru 34
    Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?
A
Yangın tüpü
B
Beyaz renkte taş
C
Teneke veya bidon gibi malzemeler
D
Üçgen reflektör
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?
A
Amortisör
B
Diferansiyel
C
Helezon yay
D
Rot
Soru 36
   I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

  Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 37
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Otomobil, minibüse
B
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
C
Minibüs, otomobile
D
Şeridi daralmış olan, diğerine
Soru 38
    Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Depodaki yakıtın azalması
B
Karterde yağın kalmaması
C
Fren hidroliğinin eksilmesi
D
Radyatörde antifrizin olmaması
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

23 Haziran 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 23 Haziran 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 23 Haziran 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 23 Haziran 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

23 Haziran 2021 ehliyet sınav soruları
23 Haziran 2021 ehliyet sinavi sorulari
23 Haziran 2021 ehliyet sinav sorulari
23 Haziran 2021 ehliyet sınav soruları çöz
23 Haziran 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 23 Haziran 2021

23 Haziran 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

23 Haziran 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

23 Haziran 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık