23 Temmuz 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

23 Temmuz 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
B
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
C
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
D
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kazazedenin hareket ettirilmesi
B
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
C
Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
D
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
Soru 3
    Fanlı soğutma sisteminde fanı çalıştıran parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Su pompası
B
Vantilatör kayışı
C
Marş motoru
D
Fan motoru
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?
A
Motorun iyi soğutulamaması
B
Yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi
C
Şarj lambasının motor çalışınca sönmemesi
D
Motorun zor çalışması
Soru 5
    Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Dolaşım sisteminin
B
Hareket sisteminin
C
Sindirim sisteminin
D
Sinir sisteminin
Soru 6
    Yeni yönetmeliklere göre: “D” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
İş makinesi
B
Otobüs
C
Çekici
D
Motosiklet
Soru 7
    Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
B
Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
C
Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri
D
Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları
Soru 8
    Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?
A
Bencil davranması
B
Sürekli kornaya basması
C
Aşırı stres yapması
D
Hoşgörülü olması
Soru 9
    Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Akan trafiği kontrol etmek
B
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
C
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
D
Yolu hemen trafiğe açmak
Soru 10
    Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında,kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karnın ön üst kısmı
B
Dizin ön üst kısmı
C
Bacak dış kısmı
D
Kasık iç kısmı
Soru 11
    Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
A
Kendi kendine
B
Buji kıvılcımı ile
C
Fitil ile
D
Dışarıdan ısıtılarak
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Hararet göstergesinin arızalanması
B
Isıtma bujilerinin arızalanması
C
Radyatörün su sızdırması
D
Debriyajın kaçırması
Soru 13
   Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.

  Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandır?
A
Yakıt filtresi
B
Enjektör
C
Yakıt borusu
D
Yakıt pompası
Soru 15
    Araçlarda rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Motor yağ seviyesini kontrol etmek için
B
Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için
C
Aracı yavaş kullanmak için
D
Düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için
Soru 16
    Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
B
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekildebası uygulanması
C
Uygulama hızının dakikada 30 bası olacakşekilde ayarlanması
D
Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?
A
İncinme
B
Çıkık
C
Kırık
D
Burkulma
Soru 18
    Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
B
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
C
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
D
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
Soru 19
    Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
A
Şerit değiştirmelerde
B
Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde
C
Bir aracın geçilmesi esnasında
D
Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
Soru 20
    F sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
Otobüs
B
Kamyon
C
Lastik tekerlekli traktör
D
Motorlu bisiklet
Soru 21
    Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
20
B
50
C
40
D
30
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin parçasıdır?
A
Vantilatör
B
Radyatör
C
Endüksiyon bobini
D
Alternatör
Soru 23
    Vantilatör kayışı aşağıdakilerden hangisine hareket iletir?
A
Yağ pompasına
B
Silecek motoruna
C
Alternatöre
D
Marş motoruna
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?
A
Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması
B
Göğüs hareketlerinin kaybolması
C
Dudakların morarması
D
Göz bebeklerinin küçülmesi
Soru 25
    Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir?
A
Vantilatör kayışı gevşektir.
B
Vantilatör kayışı kopmuştur.
C
Su pompası arızalıdır.
D
Hararet müşürü arızalıdır.
Soru 26
    Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak aracın rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Soğutma
B
Marş
C
Şarj
D
Süspansiyon
Soru 27
   Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

  Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
A
Her iki araçta dar kavisle dönmelidir. II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir. III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
Soru 28
    Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması
B
Empati kurmaktan kaçınması
C
Karşısındaki kişiye saygı duyması
D
Karşısındaki kişiyi suçlaması
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi silindir kapağının görevlerindendir?
A
Supaplara yataklık etmek
B
Motordaki yağı soğutmak
C
Krank miline yataklık etmek
D
Akslara yataklık etmek
Soru 30
    İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır.
B
Atardamarlardaki kan basıncı toplardamarlardakinden fazladır.
C
Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
D
Toplardamarlar kanı kalpten vücuda taşır.
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
B
Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak
C
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
D
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
Soru 32
    Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
A
Akü suyu
B
Motor yağ seviyesi
C
Bujiler
D
Depodaki yakıt seviyesi
Soru 33
    Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, sinyal lambalarının yanmamasına sebep olur?
A
Distribütördeki
B
Bujilerdeki
C
Flaşördeki
D
Marş motorundaki
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?
A
Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması
B
Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
C
Araç bakımlarının sürelerinde yapılması
D
Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?
A
Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması
B
Derinin kuru ve ağrılı olması
C
Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması
D
Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
A
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
B
Kaburgalarında kırık olanlar
C
Açık göğüs yaralanması olanlar
D
Kalça kemiğinde kırık olanlar
Soru 37
    Aşağıdakilerden
A
Uyluk kemiği
B
Pazı kemiği
C
Kaburga kemiği
D
Kaval kemiği
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?
A
Yakıt seviyesinin düşmesi
B
Lastik diş derinliklerinin azalması
C
Motor yağı değişiminin geciktirilmesi
D
Balata yüzeyinin kuru olması
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

23 Temmuz 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 23 Temmuz 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 23 Temmuz 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 23 Temmuz 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

23 Temmuz 2021 ehliyet sınav soruları
23 Temmuz 2021 ehliyet sinavi sorulari
23 Temmuz 2021 ehliyet sinav sorulari
23 Temmuz 2021 ehliyet sınav soruları çöz
23 Temmuz 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 23 Temmuz 2021

23 Temmuz 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

23 Temmuz 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

23 Temmuz 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık